PROCEDIMENTS DE CIRURGIA RADIOGUIADA

PROCEDIMENTS DE CIRURGIA RADIOGUIADA

abc

sentinella

limfo

radioloc

CAT cirurgia01

DETECCIÓ OPERATÒRIA DEL GANGLI SENTINELLA

DESCRIPCIÓ: Avaluació del drenatge limfàtic d’una neoplàsia (melanoma, càncer de mama, de cap i coll, vulva, cèrvix, colon o recte, tiroides, entre d’altres).

PREPARACIÓ: Prèviament a l’intervenció quirúrgica (entre 4 i 24 hores abans) cal realitzar una limfogammagrafia amb injecció intra o peritumoral (o retroaerolar en el cas de la mama) per obtenir les imatges del gangli sentinella.

INDICACIONS: Detecció intraoperatòria del gangli sentinella, primer gangli de drenatge limfàtic del territori en que es localitza una tumoració primària invasiva.

DURADA DE LA PROVA: 1 dia.

CAT cirurgia02

LIMFOGAMMAGRAFIA DEL GANGLI SENTINELLA

SPET-TC PER LA LOCALITZACIÓ DEL
GANGLI SENTINELLA

DESCRIPCIÓ: Avaluació del drenatge limfàtic per la localització del gangli sentinella.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Localització del gangli sentinella.

DURADA DE LA PROVA: 2 a 3 hores.

CAT cirurgia03

RADIOLOCALITZACIÓ QUIRÚRGICA
(NO SENTINELLA)

DESCRIPCIÓ: La cirurgia radioguiada implica l’utilizació de radiofàmacs diversos administrats al pacient prèviament a l’acte quirúrgic, per ajudar al cirurgià en el procediment radiolocalitzant els teixits malignes mitjancant l’ús de sonda durant la intervenció.

PREPARACIÓ: Variable segons la patologia. Consulti’ns.

INDICACIONS: Neo de mama (ROLL). Cirurgia de l’hiperparatiroïdisme (amb 99mTc-MIBI o 18F-Colina). Cirurgia de càncer diferenciat de tiroide (CDT) (amb 131I/123I/18F-FDG). Cirurgia de tumors neuroendocrins (amb Octreòtid/MIBG).

DURADA DE LA PROVA: Variable segons la patologia.

DETECCIÓ OPERATÒRIA
DEL GANGLI SENTINELLA

DESCRIPCIÓ

Avaluació del drenatge limfàtic d’una neoplàsia (melanoma, càncer de mama, de cap i coll, vulva, cèrvix, colon o recte, tiroides, entre d’altres).

PREPARACIÓ

Prèviament a l’intervenció quirúrgica (entre 4 i 24 hores abans) cal realitzar una limfogammagrafia amb injecció intra o peritumoral (o retroaerolar en el cas de la mama) per obtenir les imatges del gangli sentinella.

INDICACIONS

Detecció intraoperatòria del gangli sentinella, primer gangli de drenatge limfàtic del territori en que es localitza una tumoració primària invasiva.

DURADA DE LA PROVA

1 dia.

LIMFOGAMMAGRAFIA
DEL GANGLI SENTINELLA

SPET-TC PER LA LOCALITZACIÓ
DEL GANGLI SENTINELLA

DESCRIPCIÓ

Avaluació del drenatge limfàtic per la localització del gangli sentinella.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS

Localització del gangli sentinella.

DURADA DE LA PROVA

2-3 hores.

RADIOLOCALITZACIÓ QUIRÚRGICA
(NO SENTINELLA)

DESCRIPCIÓ

La cirurgia radioguiada implica l’utilizació de radiofàmacs diversos administrats al pacient prèviament a l’acte quirúrgic, per ajudar al cirurgià en el procediment radiolocalitzant els teixits malignes mitjancant l’ús de sonda durant la intervenció.

PREPARACIÓ

Variable segons la patologia.

INDICACIONS

  • Neo de mama (ROLL).
  • Cirurgia de l’hiperparatiroïdisme (amb 99mTc-MIBI).
  • Cirurgia de càncer diferenciat de tiroide (CDT) (amb 131I/123I/18F-FDG).
  • Cirurgia de tumors neuroendocrins (amb Octreòtid/MIBG).

DURADA DE LA PROVA

Variable segons la patologia.

Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos
Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos