Skip to content

PROCEDIMENTS DE GASTROENTEROLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

abc

GasBiliars

GasSalival

GasInflam

gastroenterologia-cat

AVALUACIÓ DE L’ABSORCIÓ DE SALS BILIARS (SehCAT)

DESCRIPCIÓ: Avaluació del grau d’absorció/retenció de les sals biliars a nivell del tub digestiu, en base a l’aportació oral de àcid tauroselenocòlic marcat amb Se-75.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 3 hores (recomanat de 6 a 8 hores).

INDICACIONS: Avaluació de la malabsorció de sals biliars. Síndromes diarreics crònics. Avaluació de la funció ileal (terminal) i malaltia inflamatòria intestinal amb afectació ileal.

DURADA DE LA PROVA: 5 minuts el dia 1 i 5 minuts el dia 7.

gastroenterologia-cat

GAMMAGRAFIA DE GLÀNDULES SALIVALS

DESCRIPCIÓ: La gammagrafia de les glàndules salivals avalua el seu funcionalisme per determinar qualsevol anomalia.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Estímul cítric opcional.

INDICACIONS:

 • Diagnòstic i avaluació de la síndrome sec o síndrome de Sjoegren.
 • Avaluació de les seqüeles de l’tractament amb radioteràpia o radioiode.
 • Tumoracions de les glàndules salivals.
 • Litiasi en conductes salivals.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

gastroenterologia-cat

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER L’ESTUDI DE MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris intestinals i infecciosos.

PREPARACIÓ: Es recomana un dejú mínim de 6 h. El dejú és imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal. A la malaltia inflamatòria intestinal i a les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mentre duri l’exploració.

INDICACIONS: Estudi de la malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa…) i processos sèptics abdominals.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

abc

GasHemo

GasMeckel

GasAle

gastroenterologia-cat

GAMMAGRAFIA D’HEMORRÀGIES DIGESTIVES

DETECCIÓ D’HEMORRÀGIES OCULTES

DESCRIPCIÓ: Detecció i localització d’un sagnat digestiu.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. El pacient romandrà en dejú durant la prova. S’han d’evitar les exploracions radiològiques amb contrast baritat al menys les 48 hores prèvies i durant la realització de la prova.

INDICACIONS: Diagnòstic del sagnat digestiu. Localització de punts de sagnat intestinal.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 24 hores.

gastroenterologia-cat

GAMMAGRAFIA PER LA DETECCIÓ DE MUCOSA
GÀSTRICA ECTÒPICA

DETECCIÓ DEL DIVERTICLE DE MECKEL

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència de mucosa gàstrica ectòpica.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 6 hores, 4 hores en lactants i nens petits. S’administren 20 mg d’omeprazol PO 30-60 minuts abans de l’inici de l’estudi (5 mg d’omeprazol/10 kg pes en nens).

INDICACIONS: Detecció i localització del diverticle de Meckel amb mucosa gàstrica ectòpica.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

gastroenterologia-cat

TEST DE L’ALÈ DE LA UREA (BREATH TEST)

DESCRIPCIÓ: Determinació de infecció per la bactèria Helicobacter pylori.

PREPARACIÓ: Cal dejú de 6-8 hores com a mínim i 6 hores abans sense fumar. És important tenir en compte que totes les medicacions relacionades amb el tractament per eradicar l’ Helicobacter pylori o amb l’activitat de la ureasa influeixen en el test. Per això s’haurà de fer com a mínim 4 setmanes després de suspendre la medicació antibacteriana i 4 setmanes després de la última administració de qualsevol medicació antisecretora. Això és especialment important en els controls de la eradicació.

INDICACIONS: Determinació de una infecció d’ estomac per la bactèria Helicobacter pylori.

CONTRAINDICACIONS: Pacients amb infecció gàstrica o gastritis atròfica, documentada o sospitada, que pogués interferir amb el test.

DURADA DE LA PROVA: 40 minuts.

abc

GasHepatoesplen

GasHepatobil

GasHemat

gastroenterologia-cat

ANGIOGAMMAGRAFIA HEPATOESPLÈNICA

GAMMAGRAFIA HEPATOESPLÈNICA

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) HEPATOESPLÈNICA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la perfusió hepatoesplènica i de l’activitat reticuloendotelial hepatoesplènica. Detecció de lesions hepatoesplèniques de mida petita o de localització difícil d’avaluar en les imatges planars.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació de la perfusió hepatoesplènica. Avaluació de les hepatopaties cròniques (cirrosi, hepatitis crònica,…). Avaluació de la mida i morfologia del fetge i la melsa.

DURADA DE LA PROVA: 45 minuts.

gastroenterologia-cat

GAMMAGRAFIA HEPATOBILIAR (AMB O SENSE ESTIMULACIÓ FARMACOLÒGICA)

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’excreció hepatobiliar i de la dinàmica de les vies biliars.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 6 hores (3-4 hores en lactants i nens petits). En l’avaluació de la icterícia neonatal, cal realitzar una preparació amb Fenobarbital a dosi de 5 mg/kg/dia, des de 5-7 dies abans de realitzar l’exploració per augmentar la captació hepatocítica. Es pot realitzar un test de Morfina per el diagnòstic diferencial de les colecistitis.

INDICACIONS: Estudi de la funció i excreció hepatobiliar. Diagnòstic de la colecistitis aguda. Avaluació de la colecistitis crònica. Avaluació de l’obstrucció de la via biliar extrahepàtica. Diagnòstic del reflux enterogàstric. Avaluació de la via biliar després de cirurgia. Diagnòstic de fugues biliars. Estudi de les colèstasis cròniques intra i extrahepàtiques (Caroli, CBP, colangitis esclerosant, …). Avaluació de rumors hepàtics: hiperplàsia nodular focal, adenomes, hepatomes, etc.

DURADA DE LA PROVA: 2 a 24 hores.

gastroenterologia-cat

GAMMAGRAFIA ESPLÈNICA AMB
HEMATIES LABIL·LITZATS

TOMOGAMMAGRAFIA SPET ESPLÈNICA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la funció hemocaterètica de la melsa, i en el seu defecte, del fetge i medul·la òssia.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia, però el pacient romandrà en dejú durant la prova. S’han d’evitar les exploracions radiològiques amb contrast baritat al menys les 48 hores prèvies i durant la realització de la prova.

INDICACIONS: Avaluació de l’hiperesplenisme. Localització de melses ectòpiques, accessòries o supernumeràries. Avaluació del funcionalisme dels empelts esplènics.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

abc

GasBuid

GasTransit

GasReflux

gastroenterologia-cat

GAMMAGRAFIA DEL BUIDAMENT GÀSTRIC

DESCRIPCIÓ: Avaluació del trànsit gàstric d’un traçador radioactiu administrat conjuntament amb l’ingesta d’una dieta preestablerta.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 8 hores. S’han d’identificar els tractaments amb fàrmacs procinètics (Cleboril, Primperam). Durant aquesta prova el pacient no pot ingerir cap altre menjar, beguda, no fumar i, a més, ha de mantenir-se en ortortartisme (dret o assegut, però mai en decúbit).

INDICACIONS: Valoració del retràs del buidat gàstric d’aliments líquids o sòlids (gastroparèsia) o en les situacions d’acceleració del trànsit.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

gastroenterologia-cat

GAMMAGRAFIA DEL TRÀNSIT ESOFÀGIC

GAMMAGRAFIA DEL TRÀNSIT INTESTINAL

ESTUDI GAMMAGRÀFIC DE DEGLUCIÓ

DESCRIPCIÓ: Avaluació del pas per l’esòfag d’una activitat deglutida,  vehiculitzada amb líquid o semisòlid. Avaluació del trànsit intestinal de sòlids o de líquids.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 3 hores.

INDICACIONS: Avaluació dels trastorns de la motilitat esofàgica i les alteracions de la deglució per a aliments líquids y semisòlids. Valoració de les acalasies dintre dels processos d’screening de tos nocturna i microaspiracions pulmonars. Valoració del trànsit intestinal.

DURADA DE LA PROVA: 15 minuts.

gastroenterologia-cat

GAMMAGRAFIA DE REFLUX GASTROESOFÀGIC

DETECCIÓ DE MICROASPIRACIONS PULMONARS

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència de pas d’activitat gàstrica cap a l’esòfag (reflux).

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 3 hores.

INDICACIONS: Valoració del reflux gastroesofàgic i de la presència de microaspiracions pulmonars.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 4 hores.

PROCEDIMENTS DE GASTROENTEROLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

AVALUACIÓ DE L’ABSORCIÓ DE SALS BILIARS (SehCAT)

DESCRIPCIÓ

Avaluació del grau d’absorció/retenció de les sals biliars a nivell del tub digestiu, en base a l’aportació oral de àcid tauroselenocòlic marcat amb Se-75.

PREPARACIÓ

Cal dejú mínim de 3 hores (recomanat de 6 a 8 hores).

INDICACIONS

 • Avaluació de la malabsorció de sals biliars.

 • Síndromes diarreics crònics.

 • Avaluació de la funció ileal (terminal) i malaltia inflamatòria intestinal amb afectació ileal.

DURADA DE LA PROVA

5 minuts el dia 1 i 5 minuts el dia 7.

GAMMAGRAFIA DE GLÀNDULES SALIVALS

DESCRIPCIÓ

La gammagrafia de les glàndules salivals avalua el seu funcionalisme per determinar qualsevol anomalia.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • Estímul cítric opcional.

INDICACIONS

 • Diagnòstic i avaluació de la síndrome sec o síndrome de Sjoegren.
 • Avaluació de les seqüeles de l’tractament amb radioteràpia o radioiode.
 • Tumoracions de les glàndules salivals.
 • Litiasi en conductes salivals.

DURADA DE LA PROVA

1 hora. 

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER L’ESTUDI DE MALALTIA
INFLAMATÒRIA INTESTINAL

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris intestinals i infecciosos.

PREPARACIÓ

 • Es recomana un dejú mínim de 6 h.
 • El dejú és imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal.
 • A la malaltia inflamatòria intestinal i a les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mentre duri l’exploració.

INDICACIONS

Estudi de la malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa…) i processos sèptics abdominals.

DURADA DE LA PROVA

4 hores.

GAMMAGRAFIA D’HEMORRÀGIES DIGESTIVES

DETECCIÓ D’HEMORRÀGIES OCULTES

DESCRIPCIÓ

Detecció i localització d’un sagnat digestiu.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia. El pacient romandrà en dejú durant la prova.

 • S’han d’evitar les exploracions radiològiques amb contrast baritat al menys les 48 hores prèvies i durant la realització de la prova.

INDICACIONS

 • Diagnòstic del sagnat digestiu.
 • Localització de punts de sagnat intestinal.

DURADA DE LA PROVA

1 a 24 hores.

GAMMAGRAFIA PER LA DETECCIÓ DE
MUCOSA GÀSTRICA ECTÒPICA

DETECCIÓ DE DIVERTICLE DE MECKEL

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’existència de mucosa gàstrica ectòpica.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú mínim de 6 hores (4 hores en lactants i nens petits).
 • S’administren 20 mg d’omeprazol PO 30-60 minuts abans de l’inici de l’estudi (5 mg d’omeprazol/10 kg pes en nens).

INDICACIONS

Detecció i localització d’un diverticle de Meckel amb mucosa gàstrica ectòpica.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

TEST DE L’ALÈ DE LA UREA (BREATH TEST)

DESCRIPCIÓ

Determinació de infecció per la bactèria Helicobacter pylori.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú de 6-8 hores com a mínim i 6 hores abans sense fumar.
 • És important tenir en compte que totes les medicacions relacionades amb el tractament per eradicar l’ Helicobacter pylori o amb l’activitat de la ureasa influeixen en el test. Per això s’haurà de fer com a mínim 4 setmanes després de suspendre la medicació antibacteriana i 4 setmanes després de la última administració de qualsevol medicació antisecretora. Això és especialment important en els controls de la eradicació.

INDICACIONS

Determinació de una infecció d’ estomac per la bactèria Helicobacter pylori.

CONTRAINDICACIONS

Pacients amb infecció gàstrica o gastritis atròfica, documentada o sospitada, que pogués interferir amb el test.

DURADA DE LA PROVA

40 minuts. 

ANGIOGAMMAGRAFIA HEPATOESPLÈNICA

GAMMAGRAFÍA HEPATOESPLÈNICA

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) HEPATOESPLÈNICA

DESCRIPCIÓ

 • Avaluació de la perfusió hepatoesplènica i de l’activitat reticuloendotelial hepatoesplènica.
 • Detecció de lesions hepatoespléniques de mida petita o de localització difícil d’avaluar en les imatges planars.

PREPARACIÓ

No cal preparación prèvia.

INDICACIONS

 • Avaluació de la perfusió hepatoesplènica.
 • Avaluació de les hepatopaties cróniques (cirrosi, hepatitis crònica,…).
 • Avaluació de la mida i morfologia del fetge i de la melsa.

DURADA DE LA PROVA

45 minuts.

GAMMAGRAFIA HEPATOBILIAR
(AMB O SENSE ESTIMULACIÓ FARMACOLÒGICA)

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’excreció hepatobiliar i de la dinàmica de les vies biliars.

PREPARACIÓ

 • PREPARACIÓ PRÈVIA:

  • Cal dejú mínim de 6 hores (3-4 hores en lactants i nens petits).

  • En l’avaluació de la icterícia neonatal, cal realitzar una preparació amb Fenobarbital a dosi de 5 mg/kg/dia, des de 5-7 dies abans de realitzar l’exploració per augmentar la captació hepatocítica.

 • MANIOBRES POSTERIORS:

  • Test de Morfina en el diagnòstic diferencial de les colecistitis.

INDICACIONS

 • Estudi de la funció i excreció hepatobiliar.
 • Diagnòstic de la colecistitis aguda. Avaluació de la colecistitis crònica.
 • Avaluació de l’obstrucció de la via biliar extrahepàtica.
 • Diagnòstic del reflux enterogàstric.
 • Avaluació de la via biliar després de cirurgia.
 • Diagnòstic de fugues biliars.
 • Estudi de les colèstasis cròniques intra i extrahepàtiques (Caroli, CBP, colangitis esclerosant, …)
 • Avaluació de rumors hepàtics: hiperplàsia nodular focal, adenomes, hepatomes, etc.

DURADA DE LA PROVA

2 a 24 hores.

GAMMAGRAFIA ESPLÈNICA AMB HEMATIES LABIL·LITZATS

TOMOGAMMAGRAFIA SPET ESPLÈNICA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la funció hemocaterètica de la melsa, i en el seu defecte, del fetge i medul·la òssia.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia, però el pacient romandrà en dejú durant la prova.

 • S’han d’evitar les exploracions radiològiques amb contrast baritat al menys les 48 hores prèvies i durant la realització de la prova.

INDICACIONS

 • Avaluació de l’hiperesplenisme.
 • Localització de melses ectòpiques, accessòries o supernumeràries.
 • Avaluació del funcionalisme dels empelts esplènics.

DURADA DE LA PROVA

2 hores.

GAMMAGRAFIA DEL BUIDAMENT GÀSTRIC

DESCRIPCIÓ

Avaluació del trànsit gàstric d’un traçador radioactiu administrat conjuntament amb l’ingesta d’una dieta preestablerta

PREPARACIÓ

 • Cal dejú mínim de 8 hores.
 • S’han d’identificar els tractaments amb fàrmacs procinètics (Cleboril, Primperam).
 • Durant aquesta prova el pacient no pot ingerir cap altre menjar, beguda, no fumar i, a més, ha de mantenir-se en ortortartisme (dret o assegut, però mai en decúbit).

INDICACIONS

Valoració del retràs del buidat gàstric d’aliments líquids o sòlids (gastroparèsia) o en les situacions d’acceleració del trànsit.

DURADA DE LA PROVA

4 hores.


GAMMAGRAFIA DEL TRÀNSIT ESOFÀGIC

GAMMAGRAFIA DEL TRÀNSIT INTESTINAL

ESTUDI GAMMAGRÀFIC DE DEGLUCIÓ

DESCRIPCIÓ

Avaluació del pas per l’esòfag d’una activitat deglutida,  vehiculitzada amb líquid o semisòlid. Avaluació del trànsit intestinal de sòlids o de líquids.

PREPARACIÓ

Cal dejú mínim de 3 hores.

INDICACIONS

 • Avaluació dels trastorns de la motilitat esofàgica i les alteracions de la deglució per a aliments líquids y semisòlids.
 • Valoració de les acalasies dintre dels processos d’screening de tos nocturna i microaspiracions pulmonars.
 • Valoració del trànsit intestinal.

DURADA DE LA PROVA

15 minuts.

GAMMAGRAFIA DE REFLUX GASTROESOFÀGIC

DETECCIÓ DE MICROASPIRACIONS PULMONARS

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’existència de pas d’activitat gàstrica cap a l’esòfag (reflux).

PREPARACIÓ

Cal dejú mínim de 3 hores.

INDICACIONS

Valoració del reflux gastroesofàgic i de la presència de microaspiracions pulmonars.

DURADA DE LA PROVA

1 a 4 hores.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.