PROCEDIMENTS D’INFECTOIMMUNOLOGIA

PROCEDIMENTS D’INFECTOIMMUNOLOGIA

abc

leucoinflam

petinflam

leucosmarcats

CAT gastro07

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER L’ESTUDI DE MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris intestinals i infecciosos.

PREPARACIÓ: Es recomana un dejú mínim de 6 h. El dejú és imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal. A la malaltia inflamatòria intestinal i a les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mentre duri l’exploració.

INDICACIONS: Estudi de la malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa…) i processos sèptics abdominals.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

CAT infecto01

PET-TC AMB 18F-FDG PER DETECCIÓ DE PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ: Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.

PREPARACIÓ: Cal dejú de 6 hores. Bona hidratació. 

INDICACIONS: Sarcoïdosi. Osteomielitis perifèrica (excloent la postoperatòria i el peu diabètic). Sospita d’infecció protèsica. Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la postoperatòria). Avaluació de la febre d’origen desconegut clàssica. Avaluació de la infecció metastàsica i bacterièmies. Avaluació inicial de les vasculitis. Avaluació de malaltia poliquística. Sospita d’infecció de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters. Detecció d’Infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumors associats o malaltia de Castelman.

DURADA DE LA PROVA: 90 minuts.

CAT infecto02

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER L’ESTUDI D’INFECCIONS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB
LEUCÒCITS MARCATS

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB
LEUCÒCITS MARCATS

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris i infecciosos.

PREPARACIÓ: Es recomana un dejú mínim de 6 hores. El dejú és imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal i, en aquest cas, cal mantenir el dejú mentre duri l’exploració.

INDICACIONS: Detecció i localització d’infeccions: abscessos a qualsevol localització; infewccions osteoarticulars, d’osteosíntesi o les pròtesi articulars; pròtesi vasculars; dins dels processos de diagnòstic de la febre d’origen desconegut. Localització, avaluació de l’extensió i grau d’activitat de la malaltia inflamatòria intestinal.

DURADA DE LA PROVA: De 4 a 8 hores.

abc

immunogamma

gammagali

gammapulmonar

INF AC Monoclonals

GAMMAGRAFIA AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

RASTREIG IMMUNOGAMMAGRÀFIC

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB
ANTICOSSOS MONOCLONALS

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels granulòcits marcats amb anticossos antigranulòcit en processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació de processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

CAT infecto04

GAMMAGRAFIA ÒSSIA AMB Ga-67

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB Ga-67

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB Ga-67

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat inflamatòria/infecciosa/tumoral.

PREPARACIÓ: Quan la detecció impliqui òrgans abdominals, és recomanable l’ús de laxants, per disminuir el trànsit a colon. És convenient suprimir l’administració de ferro (Fe) 48 hores abans de l’administració del radiofàrmac i fins les 48 hores següents. Mentre duri la prova, s’ha d’evitar l’administració de gadolini en cas de practicar-se una RNM.

INDICACIONS: Avaluació dels pacients amb malaltia de Hodgkin i limfomes no Hodgkin: tan en la valoració de la captació tumoral pretractament, control de la resposta terapèutica (diagnòstic diferencial de l’activitat tumoral versus massa residual), detecció de recidives i valoració de l’extensió de la malaltia. Detecció i localització d’altres tumors (sarcomes). Avaluació de pacients amb SIDA. Avaluació de sarcoïdosi, fibrosi i infeccions cròniques (osteomielitis crònica). Diagnòstic i localització de infeccions pulmonars. Avaluació de malalties intersticials pulmonars (en concret sarcoïdosi i fibrosi).

CAT pneumo02

GAMMAGRAFIA PULMONAR AMB Ga-67

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) PULMONAR AMB Ga-67

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat inflamatòria i infecciosa a nivell pulmonar.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú. El pacient ha de tornar a les 48 hores per a la realització de les imatges.

INDICACIONS: Diagnòstic i localització de infeccions pulmonars. Avaluació de malalaties intersticials pulmonars (en concret, sarcoïdosi i fibrosi). Avaluació de pacients amb SIDA.

DURADA DE LA PROVA: 2 dies.

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER L’ESTUDI DE MALALTIA
INFLAMATÒRIA INTESTINAL

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris intestinals i infecciosos.

PREPARACIÓ

 • Es recomana un dejú mínim de 6 h.
 • El dejú és imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal.
 • A la malaltia inflamatòria intestinal i a les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mentre duri l’exploració.

INDICACIONS

Estudi de la malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa…) i processos sèptics abdominals.

DURADA DE LA PROVA

4 hores.

PET-TC AMB 18F-FDG PER DETECCIÓ DE PROCESSOS
INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ

Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú de 6 hores.
 • Bona hidratació.

INDICACIONS

 • Sarcoïdosi.
 • Osteomielitis perifèrica (excloent la postoperatòria i el peu diabètic).
 • Sospita d’infecció protèsica.
 • Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la postoperatòria).
 • Avaluació de la febre d’origen desconegut clàssica.
 • Avaluació de la infecció metastàsica i bacterièmies.
 • Avaluació inicial de les vasculitis.
 • Avaluació de malaltia poliquística.
 • Sospita d’infecció de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters.
 • Detecció d’Infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumors associats o malaltia de Castelman.
 •  

DURADA DE LA PROVA

90 minuts.

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS PER L’ESTUDI D’INFECCIONS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB LEUCÒCITS MARCATS

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB LEUCÒCITS MARCATS

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris i infecciosos.

PREPARACIÓ

Es recomana un dejú mínim de 6 hores. El dejú és imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal i, en aquest cas, cal mantenir el dejú mentre duri l’exploració.

INDICACIONS

 • Detecció i localització d’infeccions:

  • Abscessos a qualsevol localització
  • Osteoarticulars, d’osteosíntesi o les pròtesi articulars
  • Pròtesi vasculars
  • Dins dels processos de diagnòstic de la febre d’origen desconegut
 • Localització, avaluació de l’extensió i grau d’activitat de la malaltia inflamatòria intestinal.

DURADA DE LA PROVA

4 a 8 hores.

GAMMAGRAFIA AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

RASTREIG IMMUNOGAMMAGRÀFIC

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels granulòcits marcats amb anticossos antigranulòcit en processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

Avaluació de processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

DURADA DE LA PROVA

4 hores.

GAMMAGRAFIA ÒSSIA AMB Ga-67

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB Ga-67

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB Ga-67

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat inflamatòria/infecciosa/tumoral.

PREPARACIÓ

 • Quant la detecció impliqui òrgans abdominals, es recomanable l’ús de laxants, per disminuir el trànsit a colon.

 • Es convenient suprimir l’administració de ferro (Fe) 48 hores abans de l’administració del radiofàrmac i fins les 48 hores següents.

 • Mentre duri la prova, s’ha d’evitar l’administració de gadolini en cas de practicar-se una RNM.

INDICACIONS

 • Avaluació dels pacients amb malaltia de Hodgkin i limfomes no Hodgkin: tan en la valoració de la captació tumoral pretractament, control de la resposta terapèutica (diagnòstic diferencial de l’activitat tumoral versus massa residual), detecció de recidives i valoració de l’extensió de la malaltia.
 • Detecció i localització d’altres tumors (sarcomes).
 • Avaluació de pacients amb SIDA.
 • Avaluació de sarcoïdosi, fibrosi i infeccions cròniques (osteomielitis crònica).
 • Diagnòstic i localització de infeccions pulmonars.
 • Avaluació de malalties intersticials pulmonars (en concret sarcoïdosi i fibrosi).

GAMMAGRAFIA PULMONAR AMB 67Ga

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) PULMONAR AMB 67Ga

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat inflamatòria i infecciosa a nivell pulmonar.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • No cal dejú.
 • El pacient ha de tornar a les 48 hores per a la realització de les imatges.

INDICACIONS

 • Diagnòstic i localització de infeccions pulmonars.
 • Avaluació de les infermetats intersticials pulmonars (en concret, sarcoïdosi i fibrosi).
 • Avaluació de pacients amb SIDA.

DURADA DE LA PROVA

2 dies.

Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos
Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos