Skip to content

PROCEDIMENTS D’INFECTOINMUNOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina
en les hores successives per via urinària o digestiva.

PROCEDIMENTS D’INFECTOINMUNOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina
en les hores successives per via urinària o digestiva.

abc

InfLeuco

InfAnticoss

InfFDG

infecto-cat

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER A L’ESTUDI D’INFECCIONS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC
AMB LEUCÒCITS MARCATS

TOMOGRAFIA (SPECT-TC)
AMB LEUCÒCITS MARCATS

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris i infecciosos.

PREPARACIÓ: Es recomana un dejuní mínim de 6 hores. El dejú es imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal. En la malaltia inflamatòria intestinal i en les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mientrestant duri l’exploració.

INDICACIONS: Detecció i localització d’infeccions (abscessos en cualsevol localització: osteoarticulars, d’osteosíntesi o en pròtesis articulars, en pròtesis vasculars; dins dels processos de diagnòstic de la febre d’origen desconegut). Localització, avaluació de l’extensió i grau d’activitat de la malaltia inflamatòria intestinal..

DURACIÓ DE LA PROVA: De 4 a 8 hores.

infecto-cat

GAMMAGRAFIA AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

RASTREIG IMMUNOGAMMAGRÀFIC

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB
ANTICOSSOS MONOCLONALS

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels granulòcits marcats amb anticossos antigranulòcit en processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació de processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

DURACIÓ DE LA PROVA: 4 hores.

infecto-cat

PET-TC AMB 18F-FDG PER A LA DETECCIÓ
DE PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ: Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.

PREPARACIÓ: Dejuní de 6 hores. Bona hidratació.  

INDICACIONS: Sarcoidosi. Osteomielitis perifèrica (excloent la pos operatòria i el peu diabètic). Sospita d’infecció protèsica. Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la pos operatòria). Avaluació de la febre clàssica d’origen desconegut. Avaluació de la infecció metastàsica i bacterèmies. Avaluación inicial de les vasculitis. Avaluació de malaltia poliquística. Sospita d’infección de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters. Detecció d’infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumore associats o malaltia de Castelman.

DURACIÓ DE LA PROVA: 90 minuts.

abc

InfLeucoInt

InfGa

gammapulmonar

infecto-cat

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER A L’ESTUDI DE LA MALALTIA
INFLAMATÒRIA INTESTINAL

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatòris intestinals i infecciosos.

PREPARACIÓ: Es recomana un dejuní mínim de 6 hores. El dejú es imprescindible per a la malaltia inflamatòria intestinal. En la malalatia inflamatòria intestinal i en les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mentrestant duri l’exploració.

INDICACIONS: Estudi de la malalatia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa…) i processos sèptics abdominals.

DURACIÓ DE LA PROVA: 4 hores.

infecto-cat

GAMMAGRAFIA OSSIA AMB 67Ga

RASTREIG GAMMAGRÀFIC OSSI AMB 67Ga

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC)
ÒSSIA AMB 67Ga

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat inflamatòria, infecciosa o tumoral.

PREPARACIÓ: Quan la detección impliqui órgans abdominale, es recomanable l’us de laxants, per disminuir el trànsit en colon. És convenient suprimir l’administració de ferro (Fe) 48 hores abans de l’administració del radiofàrmac i fins les 48 hores següents. Mentrestant duri la prova, cal evitar l’administració de gadolini en cas de practicar-se una RNM.

INDICACIONS: Avaluació de pacients amb malaltia de Hodgkin y limfomes no Hodgkin (tant en la valoració de la captació tumoral pre traftament; control de la resposta terapèutica en diagnòstic diferencial de l’activitat tumoral versus masa residual; detecció de recidives i valoració de la extensió de la malaltia. Detecció i localització de altres tumors (sarcomes). Avaluació de pacients con SIDA. Avaluació de sarcoidosi, fibrosi i infeccions cròniques (osteomielitis crònica). Diagnòstic i localització d’infeccions pulmonars. Avaluació de malalties intersticials pulmonars (en concret, sarcoidosi i fibrosi).

infecto-cat

GAMMAGRAFIA PULMONAR AMB Ga-67

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) PULMONAR AMB Ga-67

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat inflamatòria e infecciosa a nivel pulmonar.

PREPARACIÓ: No cal preparació prévia. No cal dejú. El pacient ha de tornar a les 48 hores per a la realizació de les imatges.

INDICACIONS: Diagnòstic i localització d’infeccions pulmonars. Avaluació de les malalties intersticials pulmonars (en concret, sarcoidosi i fibrosi). Avaluació de pacients amb SIDA.

DURACIÓ DE LA PROVA: 2 dies.

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER A L’ESTUDI D’INFECCIONS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB LEUCÒCITS MARCATS

TOMOGRAFIA (SPECT-TC) AMB LEUCÒCITS MARCATS

DESCRIPCIÓ

Evaluación de la distribución de los leucocitos marcados en procesos inflamatorios e infecciosos.

PREPARACIÓ

 • Es recomana un dejuní mínim de 6 hores.
 • El dejú es imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal.
 • En la malaltia inflamatòria intestinal i en les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mientrestant duri l’exploració.

INDICACIONS

 • Detecció i localització de infeccions:
  • Abscessos en cualsevol localització.
  • Osteoarticulars, de osteosíntesi o les pròtesis articulars.
  • Pròtesis vasculars.
  • Dins dels processos de diagnòstic de la febre de origen desconegut.
 • Localització, avaluació de la extensió i grau d’activitat de la malaltia inflamatòria intestinal.

DURACIÓ DE LA PROVA

4 a 8 horas.

GAMMAGRAFIA AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

RASTREIG IMMUNOGAMMAGRÀFIC

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels granulòcits marcats amb anticossos antigranulòcit en processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

Avaluació de processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

DURACIÓ DE LA PROVA

4 hores.

PET-TC AMB 18F-FDG PER A LA DETECCIÓ
DE PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ

Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.

PREPARACIÓ

 • Dejuní de 6 hores.
 • Bona hidratació.

INDICACIONS

 • Sarcoidosi.
 • Osteomielitis perifèrica (excloent la pos operatòria i el peu diabètic).
 • Sospita d’infecció protèsica.
 • Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la pos operatòria).
 • Avaluació de la febre clàssica d’origen desconegut.
 • Avaluació de la infecció metastàsica i bacterèmies.
 • Avaluació inicial de les vasculitis.
 • Avaluació de mlaltia poliquística.
 • Sospita d’infecció de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters.
 • Detecció d’infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumors associats o malaltia de Castelman.

DURACIÓ DE LA PROVA

90 minuts.

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER A L’ESTUDI DE LA MALALTIA
INFLAMATÒRIA INTESTINAL

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris intestinals i infecciosos.

PREPARACIÓ

 • Es recomana un dejuní mínim de 6 hores.
 • El dejú és imprescindible per a la malaltia inflamatòria intestinal.
 • En la malaltia inflamatória intestinal i en les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mientrestant duri l’exploración.

INDICACIONS

Estudi de la malalatia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa…) i processos sèptics abdominals.

DURACIÓ DE LA PROVA

4 hores.

GAMMAGRAFIA OSSIA AMB 67Ga

RASTREIG GAMMAGRÀFIC OSSI AMB 67Ga

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) ÒSSIA AMB 67Ga

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat inflamatòria/infecciosa/tumoral.

PREPARACIÓ

 • Quan la detecció impliquo òrgans abdominals es recomanable l’us de laxants per disminuir el trànsit en colon.

 • Es convenient suprimir l’administració de ferro (Fe) 48 hores abans de l’administració del radiofàrmac i fins les 48 hores següents.

 • Mientrestant duri la prova  cal evitar l’administració de gadolini en cas de practicar-se una RNM.

INDICACIONS

 • Avaluació dels pacients amb malaltia de Hodgkin y limfomes no Hodgkin: valoració de la captació tumoral pretractament, control de la resposta terapèutica (diagnòstic diferencial de l’activitat tumoral versus masa residual), detecció de recidives i valoració de l’extensió de la malaltia.
 • Detecció i localització de altres tumors (sarcomes).
 • Avaluació de pacients amb SIDA.
 • Avaluació de sarcoidosi, fibrosi e infeccions cròniques (osteomielitis crònica).
 • Diagnòstic i localització d’infeccions pulmonars.
 • Avaluació de malalties intersticials pulmonars (en concret, sarcoidosi i fibrosi).

GAMMAGRAFIA PULMONAR AMB 67Ga

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) PULMONAR AMB 67Ga

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat inflamatòria i infecciosa a nivel pulmonar.

PREPARACIÓ

 • No cal cap tipus de preparació prévia.
 • No cal dejú.
 • El pacient ha de tornar a les 48 hores per a la realització de les imatges.

INDICACIONS

 • Diagnòstic i localització d’infeccions pulmonares.
 • Avaluació de les malalties intersticials pulmonars (en concret, sarcoidosi i fibrosi).
 • Avaluació de pacients amb SIDA.

DURACIÓ DE LA PROVA

2 dies.

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA

TELÈFON: (+34) 93 204 6439
FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info@simm.barcelona

Logos UEMS TUV CE- Monocromo