Skip to content

PROCEDIMENTS D’INFECTOINMUNOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

PROCEDIMENTS D’INFECTOINMUNOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

abc

InfLeuco

InfAnticoss

InfFDG

infectoimmunologia-cat

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER A L’ESTUDI D’INFECCIONS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC
AMB LEUCÒCITS MARCATS

TOMOGRAFIA (SPECT-TC)
AMB LEUCÒCITS MARCATS

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris i infecciosos.

PREPARACIÓ: Es recomana un dejuní mínim de 6 hores. El dejú es imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal. En la malaltia inflamatòria intestinal i en les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mientrestant duri l’exploració.

INDICACIONS: Detecció i localització d’infeccions (abscessos en cualsevol localització: osteoarticulars, d’osteosíntesi o en pròtesis articulars, en pròtesis vasculars; dins dels processos de diagnòstic de la febre d’origen desconegut). Localització, avaluació de l’extensió i grau d’activitat de la malaltia inflamatòria intestinal..

DURADA DE LA PROVA: De 4 a 8 hores.

infectoimmunologia-cat

GAMMAGRAFIA AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

RASTREIG IMMUNOGAMMAGRÀFIC

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB
ANTICOSSOS MONOCLONALS

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels granulòcits marcats amb anticossos antigranulòcit en processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació de processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

infectoimmunologia-cat

PET-TC AMB 18F-FDG PER A LA DETECCIÓ
DE PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ: Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.

PREPARACIÓ: Dejuní de 6 hores. Bona hidratació.  

INDICACIONS: Sarcoidosi. Osteomielitis perifèrica (excloent la pos operatòria i el peu diabètic). Sospita d’infecció protèsica. Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la pos operatòria). Avaluació de la febre clàssica d’origen desconegut. Avaluació de la infecció metastàsica i bacterèmies. Avaluación inicial de les vasculitis. Avaluació de malaltia poliquística. Sospita d’infección de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters. Detecció d’infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumore associats o malaltia de Castelman.

DURADA DE LA PROVA: 90 minuts.

abc

InfLeucoInt

InfGa

gammapulmonar

infectoimmunologia-cat

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER A L’ESTUDI DE LA MALALTIA
INFLAMATÒRIA INTESTINAL

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatòris intestinals i infecciosos.

PREPARACIÓ: Es recomana un dejuní mínim de 6 hores. El dejú es imprescindible per a la malaltia inflamatòria intestinal. En la malalatia inflamatòria intestinal i en les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mentrestant duri l’exploració.

INDICACIONS: Estudi de la malalatia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa…) i processos sèptics abdominals.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

infectoimmunologia-cat

GAMMAGRAFIA OSSIA AMB 67Ga

RASTREIG GAMMAGRÀFIC OSSI AMB 67Ga

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC)
ÒSSIA AMB 67Ga

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat inflamatòria, infecciosa o tumoral.

PREPARACIÓ: Quan la detección impliqui órgans abdominale, es recomanable l’us de laxants, per disminuir el trànsit en colon. És convenient suprimir l’administració de ferro (Fe) 48 hores abans de l’administració del radiofàrmac i fins les 48 hores següents. Mentrestant duri la prova, cal evitar l’administració de gadolini en cas de practicar-se una RNM.

INDICACIONS: Avaluació de pacients amb malaltia de Hodgkin y limfomes no Hodgkin (tant en la valoració de la captació tumoral pre tractament; control de la resposta terapèutica en diagnòstic diferencial de l’activitat tumoral versus masa residual; detecció de recidives i valoració de la extensió de la malaltia. Detecció i localització de altres tumors (sarcomes). Avaluació de pacients con SIDA. Avaluació de sarcoidosi, fibrosi i infeccions cròniques (osteomielitis crònica). Diagnòstic i localització d’infeccions pulmonars. Avaluació de malalties intersticials pulmonars (en concret, sarcoidosi i fibrosi).

infectoimmunologia-cat

GAMMAGRAFIA PULMONAR AMB 67Ga

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) PULMONAR AMB 67Ga

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat inflamatòria e infecciosa a nivel pulmonar.

PREPARACIÓ: No cal preparació prévia. No cal dejú. El pacient ha de tornar a les 48 hores per a la realizació de les imatges.

INDICACIONS: Diagnòstic i localització d’infeccions pulmonars. Avaluació de les malalties intersticials pulmonars (en concret, sarcoidosi i fibrosi). Avaluació de pacients amb SIDA.

DURADA DE LA PROVA: 2 dies.

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER A L’ESTUDI D’INFECCIONS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB LEUCÒCITS MARCATS

TOMOGRAFIA (SPECT-TC) AMB LEUCÒCITS MARCATS

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris i infecciosos.


PREPARACIÓ

  • Es recomana un dejuní mínim de 6 hores. El dejú es imprescindible per la malaltia inflamatòria intestinal.
  • En la malaltia inflamatòria intestinal i en les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mientrestant duri l’exploració.


INDICACIONS

  • Detecció i localització d’infeccions (abscessos en cualsevol localització: osteoarticulars, d’osteosíntesi o en pròtesis articulars, en pròtesis vasculars; dins dels processos de diagnòstic de la febre d’origen desconegut).
  • Localització, avaluació de l’extensió i grau d’activitat de la malaltia inflamatòria intestinal.


DURADA DE LA PROVA

De 4 a 8 hores.

GAMMAGRAFIA AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

RASTREIG IMMUNOGAMMAGRÀFIC

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels granulòcits marcats amb anticossos antigranulòcit en processos infecciosos ossis i osteoarticulars.


PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.


INDICACIONS

Avaluació de processos infecciosos ossis i osteoarticulars.


DURADA DE LA PROVA

4 hores.

PET-TC AMB 18F-FDG PER A LA DETECCIÓ
DE PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ

Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.


PREPARACIÓ

  • Dejuní de 6 hores.
  • Bona hidratació.  


INDICACIONS

  • Sarcoidosi.
  • Osteomielitis perifèrica (excloent la pos operatòria i el peu diabètic).
  • Sospita d’infecció protèsica.
  • Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la pos operatòria).
  • Avaluació de la febre clàssica d’origen desconegut.
  • Avaluació de la infecció metastàsica i bacterèmies.
  • Avaluación inicial de les vasculitis.
  • Avaluació de malaltia poliquística.
  • Sospita d’infección de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters.
  • Detecció d’infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumore associats o malaltia de Castelman.


DURADA DE LA PROVA

90 minuts.

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER A L’ESTUDI DE LA MALALTIA
INFLAMATÒRIA INTESTINAL

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatòris intestinals i infecciosos.


PREPARACIÓ

  • Es recomana un dejuní mínim de 6 hores. El dejú es imprescindible per a la malaltia inflamatòria intestinal.
  • En la malalatia inflamatòria intestinal i en les afeccions abdominals cal mantenir el dejú mentrestant duri l’exploració.


INDICACIONS

Estudi de la malalatia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn, colitis ulcerosa…) i processos sèptics abdominals.


DURADA DE LA PROVA

4 hores.

GAMMAGRAFIA OSSIA AMB 67Ga

RASTREIG GAMMAGRÀFIC OSSI AMB 67Ga

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) ÒSSIA AMB 67Ga

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat inflamatòria, infecciosa o tumoral.


PREPARACIÓ

  • Quan la detección impliqui órgans abdominale, es recomanable l’us de laxants, per disminuir el trànsit en colon.
  • És convenient suprimir l’administració de ferro (Fe) 48 hores abans de l’administració del radiofàrmac i fins les 48 hores següents.
  • Mentrestant duri la prova, cal evitar l’administració de gadolini en cas de practicar-se una RNM.


INDICACIONS

  • Avaluació de pacients amb malaltia de Hodgkin y limfomes no Hodgkin (tant en la valoració de la captació tumoral pre tractament.
  • Control de la resposta terapèutica en diagnòstic diferencial de l’activitat tumoral versus masa residual.
  • Detecció de recidives i valoració de la extensió de la malaltia.
  • Detecció i localització de altres tumors (sarcomes).
  • Avaluació de pacients con SIDA. Avaluació de sarcoidosi, fibrosi i infeccions cròniques (osteomielitis crònica).
  • Diagnòstic i localització d’infeccions pulmonars.
  • Avaluació de malalties intersticials pulmonars (en concret, sarcoidosi i fibrosi).

GAMMAGRAFIA PULMONAR AMB 67Ga

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) PULMONAR AMB 67Ga

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat inflamatòria e infecciosa a nivel pulmonar.


PREPARACIÓ

  • No cal preparació prévia.
  • No cal dejú.
  • El pacient ha de tornar a les 48 hores per a la realizació de les imatges.


INDICACIONS

  • Diagnòstic i localització d’infeccions pulmonars.
  • Avaluació de les malalties intersticials pulmonars (en concret, sarcoidosi i fibrosi).
  • Avaluació de pacients amb SIDA.


DURACIÓ DE LA PROVA

2 dies.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.