Skip to content

PROCEDIMENTS DE NEUROLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina
en les hores successives per via urinària o digestiva.

abc

NeuFDG

NeuAmil

NeuDOPA

neuro-cat

PET-TC CEREBRAL AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi de l’metabolisme cerebral que detecta precoçment qualsevol forma de demència o neurodegeneració.

PREPARACIÓ: Cal dejú de 4-6 hores. Cal prendre la medicació habitual. Hi ha possibilitat d’enretirar els fàrmacs psicòtrops. Pacients diabètics prendre la seva medicació habitual. En el cas de requerir-se, es realitzarà una sedació 20 minuts després de l’administració de la FDG, preferiblement abans de l’adquisició, segons el procediment d’anestèsia.

INDICACIONS: El PET-TC cerebral permet l’estudi de l’metabolisme glucídic cerebral, i està indicat en:

 • Diagnòstic diferencial de les demències.
 • Estudi dels trastorns de el moviment i parkinsonismes atípics.
 • Localització de focus epileptogen interictal.
 • Avaluació de trastorns psiquiàtrics.
 • Avaluació de patologia vascular cerebral.
 • Avaluació de traumatismes cranioencefàlics.

DURADA DE LA PROVA: 30 minuts.

neuro-cat

PET-TC CEREBRAL AMB AMILOIDE

DESCRIPCIÓ: El PET-TC cerebral amb amiloide està indicat en diagnòstic precoç i en el diagnòstic diferencial de les demències i malalties neurodegeneratives, determinant la presència o absència de dipòsits de beta-amiloide.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències, en la determinació de la presència o absència de β-amiloide.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 2 hores.

CAT-neuroCerebralDOPA

PET-TC CEREBRAL AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la captació de Ioflupà als receptors dopaminèrgics dels ganglis basals. Estudi presinàptic de la via nigroestriada. 

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Diagnòstic diferencial de la malaltia de Parkinson i  dels síndroms parkinsonians.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

abc

NeuPerf

NeuAngio

NeuDAT

neuro-cat

TOMOGRAFIA ( SPET) CEREBRAL DE PERFUSIÓ

TOMOGRAFIA (SPET) CEREBRAL DE PERFUSIÓ POST-INTERVENCIÓ FARMACOLÒGICA

TOMOGRAFIA (SPET) CEREBRAL DE PERFUSIÓ POST-NEUROACTIVACIÓ

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la perfusió cerebral mitjançant l’administració EV d’un traçador de perfusió i metabolisme neuronal.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Es recomana evitar l’administració de fàrmacs actius sobre el sistema nerviós central.

INDICACIONS: Avaluació de la perfusió cerebral.  Estudis tomogràfics per al diagnòstic diferencial de les demències (Alzheimer, Pick, multi-infart). Avaluació prequirúrgica del pacient epilèptic: localització del focus epileptògen a les crisis parcials complexes i valoració de la perfusió cerebral durant el test de l’amobarbital. Avaluació d’alguns trastorns psiquiàtrics (esquizofrènia, depressió, trastorn obsessiu-compulsiu). Patologia vascular cerebral. Síndrome de Fatiga Crònica. Traumatismes cranioencefàlics. Dissociació clínic-radiològica. Malalties sistèmiques (LES, Behçet…).

DURADA DE LA PROVA: 40 minuts.

neuro-cat

ANGIOGAMMAGRAFIA CEREBRAL

GAMMAGRAFIA CEREBRAL DE LA
MORT ENCEFÀLICA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat cerebral mitjançant l’administració EV d’un traçador de perfusió i metabolisme neuronal.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Es recomana evitar l’administració de fàrmacs actius sobre el sistema nerviós central.

INDICACIONS: Estudis tomogràfics per al diagnòstic diferencial de les demències (Alzheimer, Pick, multi-infart). Avaluació prequirúrgica del pacient epilèptic: localització del focus epileptògen a les crisis parcials complexes i valoració de la perfusió cerebral durant el test de l’amobarbital. Avaluació d’alguns trastorns psiquiàtrics (esquizofrènia, depressió, trastorn obsessiu-compulsiu). Patologia vascular cerebral. Síndrome de Fatiga Crònica. Traumatismes cranioencefàlics. Dissociació clínic-radiològica. Malalties sistèmiques (LES, Behçet…).

DURADA DE LA PROVA: 40 minuts.

neuro-cat

TOMOGAMMAGRAFIA CEREBRAL AMB DATSCAN

TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL DE
TRANSPORTADORS DE DOPAMINA 123I-IOFLUPÀ)

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la captació d’ ioflupa en els receptors dopaminèrgics presinàptics dels ganglis basals. Estudi presinàptic de la via nigroestriada.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Cal l’administració de 20 gotes de lugol 45-60 minuts abans de la prova.

INDICACIONS: Diagnòstic diferencial de la malaltia de Parkinson i de les síndromes parkinsonianes.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

abc

NeuMetaDOPA

NeuTracadors

NeuCisterno

CAT-neuroMetastDOPA

Test per a l’avaluació de metàstasis i tumors cerebrals amb 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Estudi de la captació dopaminèrgica en metàstasis i tumors cerebrals. Estudi de la diferenciació del alt i baix grau tumoral.

PREPARACIÓ: Dejú mínim de 4 hores abans de la prova.

INDICACIONS: Sospita de metàstasis, tumors cerebrals i recidiva cerebral.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

neuro-cat

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) CEREBRAL
AMB RADIOTRAÇADORS D’AFINITAT TUMORAL
O D’ACTIVITAT METABÒLICA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la captació encefàlica de tal·li o compostos tecneciats per tumors.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació del grau de malignitat i activitat metabòlica dels tumors cerebrals. Avaluació de la resposta terapèutica a la cirurgia o radioteràpia i detecció de recidives, permetent diferenciar-les de les radionecrosis. Diagnòstic diferencial entre limfoma i altres masses cerebrals (toxoplasmosis…) en pacients VIH positius.

DURADA DE LA PROVA: 2 a 24 hores.

neuro-cat

CISTERNOGAMMAGRAFIA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la dinàmica del líquid cefaloraquidi (LCR).

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Diagnòstic d’hidrocefàlia normotensiva. Identificació de licuorrees o fístules de líquid cefaloraquidi (LCR). Permeabilitat de les derivacions quirúrgiques.

DURADA DE LA PROVA: 48 hores.

PROCEDIMENTS DE NEUROLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina
en les hores successives per via urinària o digestiva.

PET-TC CEREBRAL AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ

Estudi de l’metabolisme cerebral que detecta precoçment qualsevol forma de demència o neurodegeneració.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú de 4-6 hores.
 • Cal prendre la medicació habitual. Hi ha possibilitat d’enretirar els fàrmacs psicòtrops.
 • Pacients diabètics prendre la seva medicació habitual.
 • En el cas de requerir-se, es realitzarà una sedació 20 minuts després de l’administració de la FDG, preferiblement abans de l’adquisició, segons el procediment d’anestèsia.

INDICACIONS

El PET-TC cerebral permet l’estudi de l’metabolisme glucídic cerebral, i està indicat en:

 • Diagnòstic diferencial de les demències.
 • Estudi dels trastorns de el moviment i parkinsonismes atípics.
 • Localització de focus epileptogen interictal.
 • Avaluació de trastorns psiquiàtrics.
 • Avaluació de patologia vascular cerebral.
 • Avaluació de traumatismes cranioencefàlics.

DURADA DE LA PROVA

30 minuts.

PET-TC PER DETECCIÓ DE PLACA D’AMILOIDE

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la presència de β-amiloide cerebral.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències, en la determinació de la presència o absència de β-amiloide.

DURADA DE LA PROVA

1 a 2 hores.

PET-TC CEREBRAL AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la captació de Ioflupà en els receptoras dopaminèrgics dels ganglis basals. Estudi presinàptic de la via nigroestriada. 

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

Diagnòstic diferencial de la malaltia de Parkinson i  dels síndroms parkinsonians.

DURADA DE LA PROVA

4 hores.

TOMOGRAFIA ( SPET)CEREBRAL DE PERFUSIÓ

TOMOGRAFIA (SPET) CEREBRAL DE PERFUSIÓ
POST-INTERVENCIÓ FARMACOLÒGICA

TOMOGRAFIA (SPET) CEREBRAL DE PERFUSIÓ
POST-NEUROACTIVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la perfusió cerebral i de l’activitat metabòlica de l’encèfal mitjançant l’administració EV d’un traçador de perfusió i metabolisme neuronal.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • Es recomana evitar l’administració de fàrmacs actius sobre el sistema nerviós central.

INDICACIONS

 • Avaluació de la perfusió cerebral.
 • Diagnòstic de la malaltia tromboembòlica o infart.

ESTUDIS TOMOGRÀFICS:

 • Diagnòstic diferencial de les demències (Alzheimer, Pick, multi-infart).
 • Avaluació prequirúrgica del pacient epilèptic: localització del focus epileptògen a les crisis parcials complexes i valoració de la perfusió cerebral durant el test de l’amobarbital.
 • Avaluació d’alguns trastorns psiquiàtrics (esquizofrènia, depressió, trastorn obsessiu-compulsiu).
 • Patologia vascular cerebral.
 • Síndrome de Fatiga Crònica
 • Traumatismes cranioencefàlics.
 • Dissociació clínic-radiològica.
 • Malalties sistèmiques (LES, Behçet…).

DURADA DE LA PROVA

40 minuts.

ANGIOGAMMAGRAFIA CEREBRAL

GAMMAGRAFIA CEREBRAL DE LA MORT ENCEFÀLICA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la perfusió cerebral i de l’activitat metabòlica de l’encèfal mitjançant l’administració EV d’un traçador de perfusió i metabolisme neuronal.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • Es recomana evitar l’administració de fàrmacs actius sobre el sistema nerviós central.

INDICACIONS

 • Diagnòstic de la malaltia tromboembòlica o infart.
 • Diagnòstic de la mort cerebral.

ESTUDIS TOMOGRÀFICS:

 • Diagnòstic diferencial de les demències (Alzheimer, Pick, multi-infart).
 • Avaluació prequirúrgica del pacient epilèptic: localització del focus epileptògen a les crisis parcials complexes i valoració de la perfusió cerebral durant el test de l’amobarbital.
 • Avaluació d’alguns trastorns psiquiàtrics (esquizofrènia, depressió, trastorn obsessiu-compulsiu).
 • Patologia vascular cerebral.
 • Síndrome de Fatiga Crònica
 • Traumatismes cranioencefàlics.
 • Dissociació clínic-radiològica.
 • Malalties sistèmiques (LES, Behçet…).

DURADA DE LA PROVA

40 minuts.

TOMOGAMMAGRAFIA CEREBRAL AMB DATSCAN

NeuMetaDOPATOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL DE
TRANSPORTADORS DE DOPAMINA (123I-IOFLUPÀ)

DESCRIPCIÓ

 • Avaluació de la captació d’ ioflupa en els receptors dopaminèrgics presinàptics dels ganglis basals.
 • Estudi presinàptic de la via nigroestriada.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • Cal l’administració de 20 gotes de lugol 45-60 minuts abans de la prova.
 •  

INDICACIONS

Diagnòstic diferencial de la malaltia de Parkinson i de les síndromes parkinsonianes.

DURADA DE LA PROVA

4 hores.

Test per a l’avaluació de metàstasis i tumors cerebrals amb 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

 • Estudi de la captació dopaminèrgica en metàstasis i tumors cerebrals.
 • Estudi de la diferenciació del alt i baix grau tumoral.

PREPARACIÓ

Dejú mínim de 4 hores abans de la prova.

 •  

INDICACIONS

Sospita de metàstasis, tumors cerebralas i recidiva cerebral,

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC)
CEREBRAL AMB RADIOTRAÇADORS
D’AFINITAT TUMORAL O D’ACTIVITAT
METABÒLICA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la captació encefàlica de tal·li o compostos tecneciats per tumors.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

 • Avaluació del grau de malignitat i activitat metabòlica dels tumors cerebrals.
 • Avaluació de la resposta terapèutica a la cirurgia o radioteràpia i detecció de recidives, permetent diferenciar-les de les radionecrosis.
 • Diagnòstic diferencial entre limfoma i altres masses cerebrals (toxoplasmosis…) en pacients HIV positius.

DURADA DE LA PROVA

2 a 24 hores.

CISTERNOGAMMAGRAFIA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la dinàmica del líquid cefaloraquidi (LCR).

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • No cal dejú.

INDICACIONS

 • Diagnòstic d’hidrocefàlia normotensiva.

 • Identificació de licuorrees o fístules de líquid cefaloraquidi (LCR).

 • Permeabilitat de les derivacions quirúrgiques.

DURADA DE LA PROVA

48 hores.

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA

TELÈFON: (+34) 93 204 6439
FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info@simm.barcelona

Logos UEMS TUV CE- Monocromo