PROCEDIMENTS DE NEUROLOGIA

PROCEDIMENTS DE NEUROLOGIA

abc

a

b

c

CAT neuro01

CISTERNOGAMMAGRAFIA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la dinàmica del líquid cefaloraquidi (LCR).

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Diagnòstic d’hidrocefàlia normotensiva. Identificació de licuorrees o fístules de líquid cefaloraquidi (LCR). Permeabilitat de les derivacions quirúrgiques.

DURADA DE LA PROVA: 48 hores.

CAT neuro02

PET-TC CEREBRAL AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi del metabolisme glucídic de l’encèfal.

PREPARACIÓ: Cal dejú de 4-6 hores. Prendre la medicació habitual. Hi ha possibilitat d’enretirar els fàrmacs psicòtrops. Pacients diabètics prendre la seva medicació habitual. En el cas de requerir-se, es realitzarà una sedació 20 minuts després de l’administració de la FDG, preferiblement abans de l’adquisició, segons el procediment d’anestèsia.

INDICACIONS: Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències. Estudi dels trastorns de moviment, per la caracterització dels parkinsonismes atípics. Delimitació del focus epileptògen en fase interictal en l’epilèpsia. Avaluació d’alguns trastorns psiquiàtrics (esquizofrènia, depressió, trastorn obsessiu-compulsiu). Avaluació de traumatismes cranioencefàlics i patologies vasculars cerebrals.

DURADA DE LA PROVA: 30 minuts.

CAT neuro03

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) CEREBRAL
AMB RADIOTRAÇADORS D’AFINITAT TUMORAL
O D’ACTIVITAT METABÒLICA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la captació encefàlica de tal·li o compostos tecneciats per tumors.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació del grau de malignitat i activitat metabòlica dels tumors cerebrals. Avaluació de la resposta terapèutica a la cirurgia o radioteràpia i detecció de recidives, permetent diferenciar-les de les radionecrosis. Diagnòstic diferencial entre limfoma i altres masses cerebrals (toxoplasmosis…) en pacients VIH positius.

DURADA DE LA PROVA: 2 a 24 hores.

abc

angiocerebral

datscan

amiloide

CAT neuro04

ANGIOGAMMAGRAFIA CEREBRAL

GAMMAGRAFIA CEREBRAL DE LA
MORT ENCEFÀLICA

TOMOGRAFIA ( SPET) CEREBRAL DE PERFUSIÓ

TOMOGRAFIA (SPET) CEREBRAL DE PERFUSIÓ POST-INTERVENCIÓ FARMACOLÒGICA

TOMOGRAFIA (SPET) CEREBRAL DE PERFUSIÓ POST-NEUROACTIVACIÓ

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la perfusió cerebral i de l’activitat metabòlica de l’encèfal mitjançant l’administració EV d’un traçador de perfusió i metabolisme neuronal.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Es recomana evitar l’administració de fàrmacs actius sobre el sistema nerviós central.

INDICACIONS: Avaluació de la perfusió cerebral. Diagnòstic de la malaltia tromboembòlica o infart. Diagnòstic de la mort cerebral.

ESTUDIS TOMOGRÀFICS: Diagnòstic diferencial de les demències (Alzheimer, Pick, multi-infart). Avaluació prequirúrgica del pacient epilèptic: localització del focus epileptògen a les crisis parcials complexes i valoració de la perfusió cerebral durant el test de l’amobarbital. Avaluació d’alguns trastorns psiquiàtrics (esquizofrènia, depressió, trastorn obsessiu-compulsiu). Patologia vascular cerebral. Síndrome de Fatiga Crònica. Traumatismes cranioencefàlics. Dissociació clínic-radiològica. Malalties sistèmiques (LES, Behçet…).

DURADA DE LA PROVA: 40 minuts.

CAT neuro05

TOMOGAMMAGRAFIA CEREBRAL AMB DATSCAN

TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL DE
TRANSPORTADORS DE DOPAMINA 123I-IOFLUPÀ)

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la captació d’ ioflupa en els receptors dopaminèrgics presinàptics dels ganglis basals. Estudi presinàptic de la via nigroestriada.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Cal l’administració de 20 gotes de lugol 45-60 minuts abans de la prova.

INDICACIONS: Diagnòstic diferencial de la malaltia de Parkinson i de les síndromes parkinsonianes.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

CAT neuro06

PET-TC PER DETECCIÓ DE PLACA D’AMILOIDE

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la presència de β-amiloide cerebral.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències, en la determinació de la presència o absència de β-amiloide.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 2 hores.

abc

angiocerebral

neuroblasdopa

amiloide

angiocerebral

NeuroblastomaPediatricFDOPA

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 

PREPARACIÓ: Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS: Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

amiloide

CISTERNOGAMMAGRAFIA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la dinàmica del líquid cefaloraquidi (LCR).

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • No cal dejú.

INDICACIONS

 • Diagnòstic d’hidrocefàlia normotensiva.

 • Identificació de licuorrees o fístules de líquid cefaloraquidi (LCR).

 • Permeabilitat de les derivacions quirúrgiques.

DURADA DE LA PROVA

48 hores.

PET-TC NEUROLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ

Estudi del metabolisme glucídic de l’encèfal.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú de 4-6 hores.
 • Prendre la medicació habitual. Hi ha possibilitat d’enretirar els fàrmacs psicòtrops.
 • Pacients diabètics prendre la seva medicació habitual.
 • En el cas de requerir-se, es realitzarà una sedació 20 minuts després de l’administració de la FDG, preferiblement abans de l’adquisició, segons el procediment d’anestèsia.

INDICACIONS

 • Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències.
 • Estudi dels trastorns de moviment, per la caracterització dels parkinsonismes atípics.
 • Delimitació del focus epileptògen en fase interictal en l’epilèpsia.
 • Avaluació d’alguns trastorns psiquiàtrics (esquizofrènia, depressió, trastorn obsessiu-compulsiu).
 • Avaluació de traumatismes cranioencefàlics i patologies vasculars cerebrals.
 •  

DURADA DE LA PROVA

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC)
CEREBRAL AMB RADIOTRAÇADORS
D’AFINITAT TUMORAL O D’ACTIVITAT
METABÒLICA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la captació encefàlica de tal·li o compostos tecneciats per tumors.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

 • Avaluació del grau de malignitat i activitat metabòlica dels tumors cerebrals.
 • Avaluació de la resposta terapèutica a la cirurgia o radioteràpia i detecció de recidives, permetent diferenciar-les de les radionecrosis.
 • Diagnòstic diferencial entre limfoma i altres masses cerebrals (toxoplasmosis…) en pacients HIV positius.

DURADA DE LA PROVA

2 a 24 hores.

ANGIOGAMMAGRAFIA CEREBRAL

GAMMAGRAFIA CEREBRAL DE LA MORT ENCEFÀLICA

TOMOGRAFIA ( SPET)CEREBRAL DE PERFUSIÓ

TOMOGRAFIA (SPET) CEREBRAL DE PERFUSIÓ
POST-INTERVENCIÓ FARMACOLÒGICA

TOMOGRAFIA (SPET) CEREBRAL DE PERFUSIÓ
POST-NEUROACTIVACIÓ

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la perfusió cerebral i de l’activitat metabòlica de l’encèfal mitjançant l’administració EV d’un traçador de perfusió i metabolisme neuronal.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • Es recomana evitar l’administració de fàrmacs actius sobre el sistema nerviós central.

INDICACIONS

 • Avaluació de la perfusió cerebral.
 • Diagnòstic de la malaltia tromboembòlica o infart.
 • Diagnòstic de la mort cerebral.

ESTUDIS TOMOGRÀFICS:

 • Diagnòstic diferencial de les demències (Alzheimer, Pick, multi-infart).
 • Avaluació prequirúrgica del pacient epilèptic: localització del focus epileptògen a les crisis parcials complexes i valoració de la perfusió cerebral durant el test de l’amobarbital.
 • Avaluació d’alguns trastorns psiquiàtrics (esquizofrènia, depressió, trastorn obsessiu-compulsiu).
 • Patologia vascular cerebral.
 • Síndrome de Fatiga Crònica
 • Traumatismes cranioencefàlics.
 • Dissociació clínic-radiològica.
 • Malalties sistèmiques (LES, Behçet…).

DURADA DE LA PROVA

40 minuts.

TOMOGAMMAGRAFIA CEREBRAL AMB DATSCAN

TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL DE
TRANSPORTADORS DE DOPAMINA (123I-IOFLUPÀ)

DESCRIPCIÓ

 • Avaluació de la captació d’ ioflupa en els receptors dopaminèrgics presinàptics dels ganglis basals.
 • Estudi presinàptic de la via nigroestriada.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • Cal l’administració de 20 gotes de lugol 45-60 minuts abans de la prova.
 •  

INDICACIONS

Diagnòstic diferencial de la malaltia de Parkinson i de les síndromes parkinsonianes.

DURADA DE LA PROVA

4 hores.

PET-TC PER DETECCIÓ DE PLACA D’AMILOIDE

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la presència de β-amiloide cerebral.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències, en la determinació de la presència o absència de β-amiloide.

DURADA DE LA PROVA

1 a 2 hores.

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 

PREPARACIÓ

Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS

Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos
Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos