PROCEDIMENTS D’OFTALMOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina
en les hores successives per via urinària o digestiva.

PROCEDIMENTS D’OFTALMOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina
en les hores successives per via urinària o digestiva.

abc

OftDacrio

sin

oftalmo-cat

DACRIOCISTOGAMMAGRAFIA

DESCRIPCIÓ: Estudi de la dinàmica excretora de la via lacrimonasal.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Estudi del drenatge i la patologia obstructiva de la via lacrimonasal. Estudi de les epífores funcionals i postoperatòries. Estudi de la xeroftàlmia. Estudi del blefaroespasme. Estudi de la patologia lacrimonasal post radioiode.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

sin

DACRIOCISTOGAMMAGRAFIA

DESCRIPCIÓ

Estudi de la dinàmica excretora de la via lacrimonasal.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

  • Estudi del drenatge i la patologia obstructiva de la via lacrimonasal.
  • Estudi de les epífores funcionals i postoperatòries.
  • Estudi de la xeroftàlmia.
  • Estudi del blefaroespasme.
  • Estudi de la patologia lacrimonasal post radioiode.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

arco_logo_simm_V2Mitad

Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Tel. (+34) 93 204 6439 Fax (+34) 93 204 9641
info@simm.barcelona

oftalmo-cat
oftalmo-cat
arco_logo_simm_V2Achatado

Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

oftalmo-cat