PROCEDIMENTS D’OFTALMOLOGIA

PROCEDIMENTS D’OFTALMOLOGIA

abc

dacrio

sin

CAT oftalmo02

DACRIOCISTOGAMMAGRAFIA

DESCRIPCIÓ: Estudi de la dinàmica excretora de la via lacrimonasal.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Estudi del drenatge i la patologia obstructiva de la via lacrimonasal. Estudi de les epífores funcionals i postoperatòries. Estudi de la xeroftàlmia. Estudi del blefaroespasme. Estudi de la patologia lacrimonasal post radioiode.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

sin

DACRIOCISTOGAMMAGRAFIA

DESCRIPCIÓ

Estudi de la dinàmica excretora de la via lacrimonasal.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

  • Estudi del drenatge i la patologia obstructiva de la via lacrimonasal.
  • Estudi de les epífores funcionals i postoperatòries.
  • Estudi de la xeroftàlmia.
  • Estudi del blefaroespasme.
  • Estudi de la patologia lacrimonasal post radioiode.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos
Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos