PROCEDIMENTS D’ONCOLOGIA

PROCEDIMENTS D’ONCOLOGIA

abc

mama

guanidina

petonco

CAT onco01

GAMMAGRAFIA MAMÀRIA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència, extensió i estadiatge del càncer de mama.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Diagnòstic de tumoracions mamaries. Avaluació de l’afectació ganglionar axil·lar.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

CAT onco02

GAMMAGRAFIA AMB META-IODE-BENZIL-GUANIDINA (MIBG)

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB META-IODE-BENZIL-GUANIDINA (MIBG)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB META-IODE-BENZIL-GUANIDINA (MIBG)

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència d’activitat metabòlica de la via de les catecolamines a nivell adrenal i en tumors neuroendocrins.

PREPARACIÓ: Bloqueig de la glàndula tiroide amb 20 gotes d’ iodur potàssic 45-60 minuts abans de la injecció del traçador si es fa amb I-123. Aquest tractament preventiu cal iniciar-lo 5 dies abans de l’administració de la dosi, i prolongar-lo fins 3 dies després d’acabada la prova si es fa amb I-131.

INDICACIONS: Identificació, localització i valoració de l’extensió de tumors de teixit neuroectodèrmic: feocromocitoma benigne o maligne de localització intra o extra adrenal, neuroblastomes, tumors carcinoides, carcinoma medul·lar de tiroide,  paragangliomes, MEN IIa i MEN IIb.

DURADA DE LA PROVA: 2 dies.

CAT onco03

PET-TC ONCOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi de la malaltia dels pacients oncològics.

PREPARACIÓ: Cal dejú d’un mínim de 6 hores abans de realitzar la prova. En general és recomanable que els pacients prenguin un àpat lleuger la nit abans de realitzar l’estudi i que no ingereixin res més fins un cop realitzada aquesta. El dia de la prova el pacient haurà de prendre una abundant ingesta hídrica (0,5-1L). No es permet prendre sucs, solucions ensucrades, caramels etc. S’ha d’interrompre així mateix possibles solucions glucosades via endovenosa un mínim de 6 hores abans de l’hora programada. No cal retenir l’orina.  El pacient pot i ha de prendre la seva medicació habitual. Cal evitar fer exercicis físics els 2-3 dies previs a l’exploració, ja que això podria condicionar una elevada captació muscular del traçador. Els pacients diabètics tipus II/hiperglicèmics en tractament amb antidiabètics orals han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí i mantenir preferiblement el seu estat de dejú des de la nit abans de realitzar la prova. Els pacients diabètics tipus I/o altres en tractament amb insulina subcutània/endovenosa han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí. Per evitar possibles hipoglucèmies poden prendre alguna cosa lleugera respectant un dejuni mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS: Caracterització del nòdul pulmonar solitari. Detecció del tumor d’origen desconegut evidenciat. Caracterització d’una massa pancreàtica. Estadificació de melanomes malignes, càncer de mama localment avançat, tumors de cap i coll, càncer pulmonar primari, càncer d’esòfag, càncer de pàncrees, càncer colorectal, limfomes malignes. Monitorització de la resposta al tractament del limfoma maligne i dels tumors de cap i coll. Detecció de recidives de gliomes d’alt grau de malignitat, tumors de cap i coll, càncer diferenciat tiroïdal (TG elevada i RCI negatiu), carcinoma pulmonar primari, carcinoma de mama, carcinoma pancreàtic, carcinoma colorectal, càncer d’ovari, limfomes malignes, melanomes malignes, altres carcionomes.

DURADA DE LA PROVA: 2 a 3 hores.

abc

gamma123i

somato

tracadors

CAT onco04

RASTREIG PER LA DETECCIÓ DE
METÀSTASIS TIROÏDALS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB I-123
(AMB O SENSE rhTSH)

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB I-131
(AMB O SENSE rhTSH)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC)
AMB I-123

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat metabòlica de les restes de teixit tiroïdal i de les neoplàsies diferenciades de tiroide.

PREPARACIÓ: El pacient ha d’estar-se sense tractament hormonal (troxina (T4) al menys durant 21 dies, triyodotironina (T3) al menys durant 10 dies). Si no es vol fer supressió hormonal es pot estimular la TSH amb dues injeccions intramusculars en dos dies consecutius de rhTSH (Thyrogen). S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans.

INDICACIONS: Avaluació dels restes de teixit tiroïdal funcionant després d’una tiroïdectomia. Estudi de l’extensió del carcinoma diferenciat de tiroide. Detecció de recidives del carcinoma diferenciat de tiroide.

DURADA DE LA PROVA: 3 dies.

CAT onco05

GAMMAGRAFIA AMB RECEPTORS
DE LA SOMATOSTATINA

GAMMAGRAFIA-SPECT-TC AMB In-111
O Tc-99m OCTREÒTID

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB RECEPTORS
DE LA SOMATOSTATINA

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB RECEPTORS
DE LA SOMATOSTATINA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat dels receptors de somatostatina en tumors.

PREPARACIÓ: No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova. Per l’estudi dels tumors abdominals, es aconsellable l’ús de laxants, i fins hi tot l’ús d’ènemes de neteja.

INDICACIONS: Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de recidives): tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic, i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes). Avaluació d’altres tipus de neoplàsies que poden tenir expressió dels receptors de somatostatina, com el càncer de mama, càncer de pulmó, limfomes i càncer de tiroide.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 2 dies.

Cat onco06

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB TRAÇADORS D’AFINITAT TUMORAL O D’ACTIVITAT METABÒLICA (CLORUR DE TAL·LI, Tc-99m-MIBI)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB TRAÇADORS D’AFINITAT TUMORAL O D’ACTIVITAT METABÒLICA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat metabòlica en tumors.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació d’activitat tumoral en general (tumors pulmonars, musculars, mamaris, cerebrals…).

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

abc

fusio

petfluorur

neuroblasdopa

CAT onco07

SPET-TC ONCOLÒGICA AMB FUSIÓ

DESCRIPCIÓ: Obtenció d’imatges de fusió combinant les imatges funcionals de la tomogammagrafia o SPET amb les imatges anatòmiques de la TC en l’estudi dels processos oncològics. D’aquesta manera s’assoleix una major exactitud en la localització i la caracterització de les lesions detectades pels estudis planars o tomogràfics sense fusió.

PREPARACIÓ: Variable, segons traçador i patologia. Cal preguntar al Centre.

INDICACIONS: Localització de M1 òssies de càncer de pulmó, pròstata, ronyó, mama i altres (amb difosfonats): càncer diferenciat tiroïdal (amb I-123), limfomes (amb Ga-67), tumors neuroendocrins (amb octreòtid o MIBG). Localització del gangli sentinella (en càncer de mama, cap i coll, melanoma….).

DURADA DE LA PROVA: Variable segons traçador.

CAT pet03

PET- CT AMB 18F-FLUORUR DE SODI (18F-NaF)

DESCRIPCIÓ: Estudi del metabolisme ossi. 

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Estudi de tumors primaris ossis. Estudi de viabilitat òssia. Estudi de necrosis òssies. Estudi d’altres patologies òssies benignes. Estadificació òssia de càncer de pròstata o càncer de mama. Altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

petfluorur

NeuroblastomaPediatricFDOPA

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 

PREPARACIÓ: Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS: Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

GAMMAGRAFIA MAMÀRIA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’existència, extensió i estadiatge del càncer de mama.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

 • Diagnòstic de tumoracions mamaries.
 • Avaluació de l’afectació ganglionar axil·lar.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

GAMMAGRAFIA AMB META-IODE-BENZIL-GUANIDINA

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB
META-IODE-BENZIL-GUANIDINA (MIBG)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB
META-IODE-BENZIL-GUANIDINA (MIBG)

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’existència d’activitat metabòlica de la via de les catecolamines a nivell adrenal i em tumors neuroendocrins.

PREPARACIÓ

 • Bloqueig de la glàndula tiroide amb 20 gotes d’ iodur potàssic 45-60 minuts abans de la injecció del traçador si es fa amb I-123.
 • Aquest tractament preventiu cal iniciar-lo 5 dies abans de l’administració de la dosi, i prolongar-lo fins 3 dies després d’acabada la prova si es fa amb I-131.

INDICACIONS

Identificació, localització i valoració de l’extensió de tumors de teixit neuroectodèrmic:

 • Feocromocitoma benigne o maligne, de localització intra o extra adrenal.
 • Neuroblastomes.
 • Tumors carcinoides.
 • Carcinoma medul·lar de tiroide.
 • Paragangliomes.
 • MEN IIa i MEN IIb.

DURADA DE LA PROVA

2 dies.

PET-TC ONCOLÒGICA

DESCRIPCIÓ

Estudi de la malaltia dels pacients oncològics.

PREPARACIÓ

 • Cal un dejú mínim de 6 hores abans de realitzar la prova. En general és recomanable que els pacients prenguin un àpat lleuger la nit abans de realitzar l’estudi i que no ingereixin res més fins un cop realitzada aquesta.
 • El dia de la prova el pacient haurà de prendre una abundant ingesta hídrica (0,5-1L). No es permet prendre sucs, solucions ensucrades, caramels etc. S’ha d’interrompre així mateix possibles solucions glucosades via endovenosa un mínim de 6 hores abans de l’hora programada.
 • No cal retenir l’orina. 
 • El pacient pot i ha de prendre la seva medicació habitual.
 • Cal evitar fer exercicis físics els 2-3 dies previs a l’exploració, ja que això podria condicionar una elevada captació muscular del traçador.
 • Els pacients diabètics tipus II/hiperglicèmics en tractament amb antidiabètics orals han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí i mantenir preferiblement el seu estat de dejú des de la nit abans de realitzar la prova.
 • Els pacients diabètics tipus I/o altres en tractament amb insulina subcutània/endovenosa han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí. Per evitar possibles hipoglucèmies poden prendre alguna cosa lleugera respectant un dejuni mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS

 • Caracterització del nòdul pulmonar solitari.
 • Detecció del tumor d’origen desconegut evidenciat.
 • Caracterització d’una massa pancreàtica.
 • Estadificació de:

  • Melanoma maligne.
  • Càncer de mama localment avançat.
  • Tumors de cap i coll.
  • Càncer pulmonar primari.
  • Càncer d’esòfag.
  • Càncer de pàncrees.
  • Càncer colorectal.
  • Limfomes malignes.
 • Monitorització de la resposta al tractament del limfoma maligne i dels tumors de cap i coll.
 • Detecció de recidives de:

  • Gliomes d’alt grau de malignitat.
  • Tumors de cap i coll.
  • Càncer diferenciat tiroïdal (TG elevada i RCI negatiu).
  • Carcinoma pulmonar primari.
  • Carcinoma de mama.
  • Carcinoma pancreàtic.
  • Carcinoma colorectal.
  • Càncer d’ovari.
  • Limfoma maligne.
  • Melanoma maligne.
  • Altres carcionomes.

DURADA DE LA PROVA

2 a 3 hores.

RASTREIG PER LA DETECCIÓ DE METÀSTASIS TIROÏDALS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 123I (AMB O SENSE rhTSH)

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 131I (AMB O SENSE rhTSH)

TOMOGAMMAGRAFÍA (SPET/SPET-TC) AMB 123I

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat metabòlica de les restes de teixit tiroïdal i de les neoplàsies diferenciades de tiroide.

PREPARACIÓ

 • El pacient ha d’estar-se sense tractament hormonal:
  • Tiroxina (T4) al menys durant 21 dies.
  • Triyodotironina (T3) al menys durant 10 dies.

Si no es vol fer supressió hormonal es pot estimular la TSH amb dues injeccions intramusculars en dos dies consecutius de rhTSH (Thyrogen).

 • S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans.

INDICACIONS

 • Avaluació dels restes de teixit tiroïdal funcionant després d’una tiroïdectomia.
 • Estudi de l’extensió del carcinoma diferenciat de tiroide.
 • Detecció de recidives del carcinoma diferenciat de tiroide.

DURADA DE LA PROVA

3 dies.

GAMMAGRAFÍA AMB RECEPTORS
DE LA SOMATOSTATINA

GAMMAGRAFÍA-SPECT-TC AMB 111In
99mTc OCTREÒTID

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB RECEPTORS
DE LA SOMATOSTATINA

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB RECEPTORS
DE LA SOMATOSTATINA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat dels receptors de somatostatina en tumors.

PREPARACIÓ

 • No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova.
 • Per l’estudi dels tumors abdominals, es aconsellable l’ús de laxants, i fins hi tot l’ús d’ènemes de neteja.

INDICACIONS

 • Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de recidives): tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic, i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes).
 • Avaluació d’altres tipus de neoplàsies que poden tenir expressió dels receptors de somatostatina, com el càncer de mama, càncer de pulmó, limfomes i càncer de tiroide.

DURADA DE LA PROVA

1 a 2 dies.

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB TRAÇADORS
D’AFINITAT TUMORAL O D’ACTIVITAT
METABÒLICA (CLORUR DE TAL·LI, 99mTc-MIBI)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC)
AMB TRAÇADORS D’AFINITAT TUMORAL
O D’ACTIVITAT METABÒLICA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat metabòlica en tumors.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

Avaluació d’activitat tumoral en general (tumors pulmonars, musculars, mamaris, cerebrals…).

DURADA DE LA PROVA

4 hores.

SPET-TC ONCOLÒGICA AMB FUSIÓ

DESCRIPCIÓ

Obtenció d’imatges de fusió combinant les imatges funcionals de la tomogammagrafia o SPET amb les imatges anatòmiques de la TC en l’estudi dels processos oncològics. D’aquesta manera s’assoleix una major exactitud en la localització i la caracterització de les lesions detectades pels estudis planars o tomogràfics sense fusió.

PREPARACIÓ

Variable, segons traçador i patologia. Cal preguntar al Centre.

INDICACIONS

 • Localització de M1 òssies de càncer de pulmó, pròstata, ronyó, mama i altres (amb difosfonats):

  • Càncer diferenciat tiroïdal (amb I-123)
  • Limfomes (amb Ga-67)
  • Tumors neuroendocrins (amb octreòtid o MIBG)
 • Localització del gangli sentinella (en càncer de mama, cap i coll, melanoma….).

DURADA DE LA PROVA

Variable segons traçador.

PET- CT AMB 18F-FLUORUR DE SODI (18F-NaF)

DESCRIPCIÓ

Estudi del metabolisme ossi. 

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • No cal dejú.

INDICACIONS

 • Estudi de tumors primaris ossis.
 • Estudi de viabilitat òssia.
 • Estudi de necrosis òssies.
 • Estudi d’altres patologies òssies benignes.
 • Estadificació òssia de:

  • Càncer de pròstata.
  • Càncer de mama.
 • Altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 

PREPARACIÓ

Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS

Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos
Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos