PROCEDIMENTS DE TOMOGRAFIA PER EMISSIÓ DE POSITRONS –
TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA (PET-TC)

PROCEDIMENTS DE TOMOGRAFIA PER EMISSIÓ DE POSITRONS –
TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA (PET-TC)

abc

petfdg

petneuro

petonco

CAT cardio05

PET-TC CARDIOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi del metabolisme de la glucosa cardíaca, completant els estudis de perfusió miocàrdica.

PREPARACIÓ: Cal dejú de sis hores. No realitzar exercici físic intens 24 hores abans de l’estudi. Clamp d’insulina o sobrecàrrega oral de glucosa.

INDICACIONS: Estudi de la viabilitat miocàrdica.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

CAT neuro02

PET-TC CEREBRAL AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi del metabolisme glucídic de l’encèfal.

PREPARACIÓ: Cal dejú de 4-6 hores. Prendre la medicació habitual. Hi ha possibilitat d’enretirar els fàrmacs psicòtrops. Pacients diabètics prendre la seva medicació habitual. En el cas de requerir-se, es realitzarà una sedació 20 minuts després de l’administració de la FDG, preferiblement abans de l’adquisició, segons el procediment d’anestèsia.

INDICACIONS: Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències. Estudi dels trastorns de moviment, per la caracterització dels parkinsonismes atípics. Delimitació del focus epileptògen en fase interictal en l’epilèpsia. Avaluació d’alguns trastorns psiquiàtrics (esquizofrènia, depressió, trastorn obsessiu-compulsiu). Avaluació de traumatismes cranioencefàlics i patologies vasculars cerebrals.

DURADA DE LA PROVA: 30 minuts.

CAT onco03

PET-TC ONCOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi de la malaltia dels pacients oncològics.

PREPARACIÓ: Cal dejú d’un mínim de 6 hores abans de realitzar la prova. En general és recomanable que els pacients prenguin un àpat lleuger la nit abans de realitzar l’estudi i que no ingereixin res més fins un cop realitzada aquesta. El dia de la prova el pacient haurà de prendre una abundant ingesta hídrica (0,5-1L). No es permet prendre sucs, solucions ensucrades, caramels etc. S’ha d’interrompre així mateix possibles solucions glucosades via endovenosa un mínim de 6 hores abans de l’hora programada. No cal retenir l’orina.  El pacient pot i ha de prendre la seva medicació habitual. Cal evitar fer exercicis físics els 2-3 dies previs a l’exploració, ja que això podria condicionar una elevada captació muscular del traçador. Els pacients diabètics tipus II/hiperglicèmics en tractament amb antidiabètics orals han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí i mantenir preferiblement el seu estat de dejú des de la nit abans de realitzar la prova. Els pacients diabètics tipus I/o altres en tractament amb insulina subcutània/endovenosa han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí. Per evitar possibles hipoglucèmies poden prendre alguna cosa lleugera respectant un dejuni mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS: Caracterització del nòdul pulmonar solitari. Detecció del tumor d’origen desconegut evidenciat. Caracterització d’una massa pancreàtica. Estadificació de melanomes malignes, càncer de mama localment avançat, tumors de cap i coll, càncer pulmonar primari, càncer d’esòfag, càncer de pàncrees, càncer colorectal, limfomes malignes. Monitorització de la resposta al tractament del limfoma maligne i dels tumors de cap i coll. Detecció de recidives de gliomes d’alt grau de malignitat, tumors de cap i coll, càncer diferenciat tiroïdal (TG elevada i RCI negatiu), carcinoma pulmonar primari, carcinoma de mama, carcinoma pancreàtic, carcinoma colorectal, càncer d’ovari, limfomes malignes, melanomes malignes, altres carcionomes.

DURADA DE LA PROVA: 2 a 3 hores.

abc

petcolina

petdopa

petinflam

CAT pet01

PET- TC AMB 18F-COLINA

DESCRIPCIÓ: Valoració corporal funcional i anatòmica dels pacients amb càncer de pròstata mitjançant l’estudi de la síntesi de la membrana cel·lular.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

CAT pet02

PET-TC AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Diagnòstic de malalties que degraden el sistema dopaminèrgic presinàptic. Diagnòstic  de tumors productors de catecolamines.

PREPARACIÓ: Cal dejú de al menys 4-6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS: Diagnòstic pediàtric de l’hiperinsulinisme congènit. Diagnòstic de tumors neuroendocrins, feocromocitomes, neuroblastomes, paragagliomes i cerebrals. Avaluació de la malaltia de Parkinson.

DURADA DE LA PROVA: 80 minuts.

CAT infecto01

PET-TC AMB 18F-FDG PER DETECCIÓ DE PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ: Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.

PREPARACIÓ: Cal dejú de 6 hores. Bona hidratació. 

INDICACIONS: Sarcoïdosi. Osteomielitis perifèrica (excloent la postoperatòria i el peu diabètic). Sospita d’infecció protèsica. Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la postoperatòria). Avaluació de la febre d’origen desconegut clàssica. Avaluació de la infecció metastàsica i bacterièmies. Avaluació inicial de les vasculitis. Avaluació de malaltia poliquística. Sospita d’infecció de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters. Detecció d’Infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumors associats o malaltia de Castelman.

DURADA DE LA PROVA: 90 minuts.

abc

petfluorur

petdopa

petamiloide

CAT pet03

PET- CT AMB 18F-FLUORUR DE SODI (18F-NaF)

DESCRIPCIÓ: Estudi del metabolisme ossi.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Estudi de tumors primaris ossis. Estudi de viabilitat òssia. Estudi de necrosis òssies. Estudi d’altres patologies òssies benignes. Estadificació òssia de càncer de pròstata i de mama. Estudi d’altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

CAT pet04

PET-TC AMB 68Ga-DOTATOC

DESCRIPCIÓ: Estudi de la sobreexpressió de receptors de somatostatina.

PREPARACIÓ: Bona hidratació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Tumors neuroendocrins gastroenteropancreàtics. Estudi de lesions primàries, afectació adenopàtica i disseminació metastàsica. Estudi d’extensió.

DURADA DE LA PROVA: 90 minuts.

CAT neuro06

PET-TC PER DETECCIÓ DE PLACA D’AMILOIDE

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la presència de β-amiloide cerebral.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències, en la determinació de la presència o absència de β-amiloide.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 2 hores.

abc

petvasculitis

neuroblasdopa

hiperinsdopa

CAT angio06 1

PET-TC PER DIAGNÒSTIC DE VASCULITIS

DESCRIPCIÓ: Diagnòstic precoç de la inflamació dels vasos de mig i de gran calibre i valoració de l’extensió i el grau de la inflamació vascular extracranial.

PREPARACIÓ: Cal dejú de al menys 6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS: Avaluació de la vasculitis de grans vasos (VGV): arteritis de Takayasu (AT), arteritis de cèl·lules gegants (ACG).

DURADA DE LA PROVA: 75 minuts.

NeuroblastomaPediatricFDOPA

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 

PREPARACIÓ: Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS: Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

pet-tc hiperisnulinisme congenit nens

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE L’HIPERINSULINISME CONGÈNIT AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’hiperinsulinisme congènit en nens.

PREPARACIÓ: Cal dejú mínim de 4 hores. Depenent de l’edat del nen, cal aplicar anestèsia.

INDICACIONS: Diagnòstic diferencial de l’hiperinsulinisme congènit a l’edat pediàtrica, diferenciant les formes focals i difuses pancreàtiques.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

PET-TC CARDIOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ

Estudi del metabolisme de la glucosa cardíaca, completant els estudis de perfusió miocàrdica.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú de sis hores.
 • No realitzar exercici físic intens 24 hores abans de l’estudi.
 • Clamp d’insulina o sobrecàrrega oral de glucosa.

INDICACIONS

Estudi de la viabilitat miocàrdica.

DURADA DE LA PROVA

2 hores.

PET-TC CEREBRAL AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ

Estudi del metabolisme glucídic de l’encèfal.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú de 4-6 hores.
 • Prendre la medicació habitual. Hi ha possibilitat d’enretirar els fàrmacs psicòtrops.
 • Pacients diabètics prendre la seva medicació habitual.
 • En el cas de requerir-se, es realitzarà una sedació 20 minuts després de l’administració de la FDG, preferiblement abans de l’adquisició, segons el procediment d’anestèsia.

INDICACIONS

 • Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències.
 • Estudi dels trastorns de moviment, per la caracterització dels parkinsonismes atípics.
 • Delimitació del focus epileptògen en fase interictal en l’epilèpsia.
 • Avaluació d’alguns trastorns psiquiàtrics (esquizofrènia, depressió, trastorn obsessiu-compulsiu).
 • Avaluació de traumatismes cranioencefàlics i patologies vasculars cerebrals.
 •  

DURADA DE LA PROVA

30 minuts.

PET-TC ONCOLÒGICA

DESCRIPCIÓ

Estudi de la malaltia dels pacients oncològics.

PREPARACIÓ

 • Cal un dejú mínim de 6 hores abans de realitzar la prova. En general és recomanable que els pacients prenguin un àpat lleuger la nit abans de realitzar l’estudi i que no ingereixin res més fins un cop realitzada aquesta.
 • El dia de la prova el pacient haurà de prendre una abundant ingesta hídrica (0,5-1L). No es permet prendre sucs, solucions ensucrades, caramels etc. S’ha d’interrompre així mateix possibles solucions glucosades via endovenosa un mínim de 6 hores abans de l’hora programada.
 • No cal retenir l’orina. 
 • El pacient pot i ha de prendre la seva medicació habitual.
 • Cal evitar fer exercicis físics els 2-3 dies previs a l’exploració, ja que això podria condicionar una elevada captació muscular del traçador.
 • Els pacients diabètics tipus II/hiperglicèmics en tractament amb antidiabètics orals han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí i mantenir preferiblement el seu estat de dejú des de la nit abans de realitzar la prova.
 • Els pacients diabètics tipus I/o altres en tractament amb insulina subcutània/endovenosa han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí. Per evitar possibles hipoglucèmies poden prendre alguna cosa lleugera respectant un dejuni mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS

 • Caracterització del nòdul pulmonar solitari.
 • Detecció del tumor d’origen desconegut evidenciat.
 • Caracterització d’una massa pancreàtica.
 • Estadificació de:

  • Melanoma maligne.
  • Càncer de mama localment avançat.
  • Tumors de cap i coll.
  • Càncer pulmonar primari.
  • Càncer d’esòfag.
  • Càncer de pàncrees.
  • Càncer colorectal.
  • Limfomes malignes.
 • Monitorització de la resposta al tractament del limfoma maligne i dels tumors de cap i coll.
 • Detecció de recidives de:

  • Gliomes d’alt grau de malignitat.
  • Tumors de cap i coll.
  • Càncer diferenciat tiroïdal (TG elevada i RCI negatiu).
  • Carcinoma pulmonar primari.
  • Carcinoma de mama.
  • Carcinoma pancreàtic.
  • Carcinoma colorectal.
  • Càncer d’ovari.
  • Limfoma maligne.
  • Melanoma maligne.
  • Altres carcionomes.

DURADA DE LA PROVA

2 a 3 hores.

PET- TC AMB 18F-COLINA

DESCRIPCIÓ

Valoració corporal funcional i anatòmica dels pacients amb càncer de pròstata mitjançant l’estudi de la síntesi de la membrana cel·lular.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • No cal dejú.

INDICACIONS

Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

PET-TC AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

 • Diagnòstic de malalties que degraden el sistema dopaminèrgic presinàptic.
 • Diagnòstic  de tumors productors de catecolamines.

PREPARACIÓ

Cal dejú de al menys 4-6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS

 • Diagnòstic pediàtric de l’hiperinsulinisme congènit.
 • Diagnòstic de tumors neuroendocrins, feocromocitomes, neuroblastomes, paragagliomes i cerebrals.
 • Avaluació de la malaltia de Parkinson.

DURADA DE LA PROVA

80 minuts.

PET-TC AMB 18F-FDG PER DETECCIÓ DE PROCESSOS
INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ

Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú de 6 hores.
 • Bona hidratació.

INDICACIONS

 • Sarcoïdosi.
 • Osteomielitis perifèrica (excloent la postoperatòria i el peu diabètic).
 • Sospita d’infecció protèsica.
 • Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la postoperatòria).
 • Avaluació de la febre d’origen desconegut clàssica.
 • Avaluació de la infecció metastàsica i bacterièmies.
 • Avaluació inicial de les vasculitis.
 • Avaluació de malaltia poliquística.
 • Sospita d’infecció de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters.
 • Detecció d’Infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumors associats o malaltia de Castelman.
 •  

DURADA DE LA PROVA

90 minuts.

PET- CT AMB 18F-FLUORUR DE SODI (18F-NaF)

DESCRIPCIÓ

Estudi del metabolisme ossi. 

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • No requereix dejú.

INDICACIONS

 • Estudi de tumors primaris ossis.
 • Estudi de viabilitat òssia.
 • Estudi de necrosis òssies.
 • Estudi d’altres patologies òssies benignes.
 • Estadificació òssia de:
  • Càncer de pròstata.
  • Càncer de mama.
 • Estudi d’altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

PET-TC AMB 68Ga-DOTATOC

DESCRIPCIÓ

Estudi de la sobreexpressió de receptors de somatostatina.

PREPARACIÓ

 • Bona hidratació prèvia.
 • No cal dejú.

INDICACIONS

 • Tumors neuroendocrins gastroenteropancreàtics.
 • Estudi de lesions primàries, afectació adenopàtica i disseminació metastàsica.
 • Estudi d’extensió.

DURADA DE LA PROVA

90 minuts.

PET-TC PER DETECCIÓ DE PLACA D’AMILOIDE

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la presència de β-amiloide cerebral.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències, en la determinació de la presència o absència de β-amiloide.

DURADA DE LA PROVA

1 a 2 hores.

PET-TC PER DIAGNÒSTIC DE VASCULITIS

DESCRIPCIÓ

Diagnòstic precoç de la inflamació dels vasos de mig i de gran calibre i valoració de l’extensió i el grau de la inflamació vascular extracranial.

PREPARACIÓ

Cal, dejú de al menys 6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS

 • Avaluació de la vasculitis de grans vasos (VGV):
  • Arteritis de Takayasu (AT).
  • Arteritis de cèl·lules gegants (ACG).

DURADA DE LA PROVA

75 minuts.

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 

PREPARACIÓ

Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS

Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ
PEDIÀTRICA DE L’HIPERINSULINISME
CONGÈNIT AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’hiperinsulinisme congènit en nens.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú mínim de 4 hores.

 • Depenent de l’edat del nen, cal aplicar anestèsia.

INDICACIONS

Diagnòstic diferencial de l’hiperinsulinisme congènit a l’edat pediàtrica, diferenciant les formes focals i difuses pancreàtiques.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos
Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos