Skip to content

PROCEDIMENTS DE TOMOGRAFIA PER EMISSIÓ DE POSITRONS –
TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA (PET-TC)

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina
en les hores successives per via urinària o digestiva.

abc

PetOnco

PetColina

PetPSMA

pet-cat

PET-TC ONCOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi de cos sencer per detectar malaltia en pacients oncològics.

PREPARACIÓ:

 • Cal dejú d’un mínim de 6 hores abans de realitzar la prova. En general és recomanable que els pacients prenguin un àpat lleuger la nit abans de realitzar l’estudi i que no ingereixin res més fins un cop realitzada aquesta.
 • El dia de la prova el pacient haurà de prendre una abundant ingesta hídrica (0,5-1L).
 • No es permet prendre sucs, solucions ensucrades, caramels etc. S’ha d’interrompre així mateix possibles solucions glucosades via endovenosa un mínim de 6 hores abans de l’hora programada. No cal retenir l’orina. 
 • El pacient pot i ha de prendre la seva medicació habitual.
 • Cal evitar fer exercicis físics els 2-3 dies previs a l’exploració, ja que això podria condicionar una elevada captació muscular del traçador.
 • Els pacients diabètics tipus II/hiperglicèmics en tractament amb antidiabètics orals han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí i mantenir preferiblement el seu estat de dejú des de la nit abans de realitzar la prova.
 • Els pacients diabètics tipus I/o altres en tractament amb insulina subcutània/endovenosa han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí. Per evitar possibles hipoglucèmies poden prendre alguna cosa lleugera respectant un dejuni mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS: Les principals indicacions del PET-TC oncològic amb 18F-FDG són:

 • Diagnòstic d’extensió inicial de la malaltia oncològica.
 • Avaluació i quantificació de la resposta al tractament.
 • Detecció de recidives tumorals.
 • Caracterització del nòdul pulmonar solitari.
 • Detecció del tumor evidenciat d’origen desconegut.
 • Detecció de recidives de gliomes d’alt grau de malignitat, tumors de cap i coll, càncer diferenciat tiroïdal (TG elevada i RCI negatiu), carcinoma pulmonar primari, carcinoma de mama, carcinoma pancreàtic, carcinoma colorectal, càncer d’ovari, limfomes malignes, melanomes malignes, altres carcionomes.

DURADA DE LA PROVA: 2 a 3 hores.

pet-cat

PET- TC PROSTÀTICA AMB COLINA

DESCRIPCIÓ: La prova PET-TC prostàtica amb Colina és una tècnica d’imatge no invasiva que permet detectar malaltia locoregional i a distància en el càncer de pròstata.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

pet-cat

PET-TC PROSTÀTICA AMB PSMA

DESCRIPCIÓ: La prova PET-TC prostàtica amb PSMA és una tècnica no invasiva d’última generació que permet detectar malaltia mínima en el càncer de pròstata, amb valors de PSA molt baixos, fins i tot inferiors a 0.5 ng/ml.

PREPARACIÓ: No cal cap preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

abc

PetDOPA

PetDOTATOC

PetCardio

pet-cat

PET-TC AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Diagnòstic de malalties que degraden el sistema dopaminèrgic presinàptic. Diagnòstic  de tumors productors de catecolamines.

PREPARACIÓ: Cal dejú de al menys 4-6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS: Diagnòstic pediàtric de l’hiperinsulinisme congènit. Diagnòstic de tumors neuroendocrins, feocromocitomes, neuroblastomes, paragagliomes i cerebrals. Avaluació de la malaltia de Parkinson.

DURADA DE LA PROVA: 80 minuts.

pet-cat

PET-TC AMB 68Ga-DOTATOC

DESCRIPCIÓ: El PET-TC amb 68GA-DOTA-TOC és la nova i innovadora tècnica híbrida de referència per a la valoració dels pacients amb tumors neuroendocrins, i avaluar la indicació i tractament amb Lutathera (Theranostics).

PREPARACIÓ: Cal una bona hidratació prèvia. No cal dejú. No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova. Per l’estudi dels tumors abdominals es aconsellable l’ús de lavats i, fins i tot, l’ús d’ènems de neteja.

INDICACIONS: Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de reciidives): tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes). Estudi de lesions primàries, afectació adenopàtica i disseminació metastàsica.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

pet-cat

PET-TC CARDIOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi del metabolisme de la glucosa cardíaca, completant els estudis de perfusió miocàrdica.

PREPARACIÓ: Cal dejú de sis hores. No realitzar exercici físic intens 24 hores abans de l’estudi. Clamp d’insulina o sobrecàrrega oral de glucosa.

INDICACIONS: Estudi de la viabilitat miocàrdica.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

abc

PetCerebral

PetAmiloide

PetInflam

pet-cat

PET-TC CEREBRAL AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi de l’metabolisme cerebral que detecta precoçment qualsevol forma de demència o neurodegeneració.

PREPARACIÓ: Cal dejú de 4-6 hores. Cal prendre la medicació habitual. Hi ha possibilitat d’enretirar els fàrmacs psicòtrops. Pacients diabètics prendre la seva medicació habitual. En el cas de requerir-se, es realitzarà una sedació 20 minuts després de l’administració de la FDG, preferiblement abans de l’adquisició, segons el procediment d’anestèsia.

INDICACIONS: El PET-TC cerebral permet l’estudi de l’metabolisme glucídic cerebral, i està indicat en:

 • Diagnòstic diferencial de les demències.
 • Estudi dels trastorns de el moviment i parkinsonismes atípics.
 • Localització de focus epileptogen interictal.
 • Avaluació de trastorns psiquiàtrics.
 • Avaluació de patologia vascular cerebral.
 • Avaluació de traumatismes cranioencefàlics.

DURADA DE LA PROVA: 30 minuts.

pet-cat

PET-TC CEREBRAL AMB AMILOIDE

DESCRIPCIÓ: El PET-TC cerebral amb amiloide està indicat en diagnòstic precoç i en el diagnòstic diferencial de les demències i malalties neurodegeneratives, determinant la presència o absència de dipòsits de beta-amiloide.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències, en la determinació de la presència o absència de β-amiloide.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 2 hores.

pet-cat

PET-TC AMB 18F-FDG PER DETECCIÓ DE PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ: Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.

PREPARACIÓ: Cal dejú de 6 hores. Bona hidratació. 

INDICACIONS: Sarcoïdosi. Osteomielitis perifèrica (excloent la postoperatòria i el peu diabètic). Sospita d’infecció protèsica. Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la postoperatòria). Avaluació de la febre d’origen desconegut clàssica. Avaluació de la infecció metastàsica i bacterièmies. Avaluació inicial de les vasculitis. Avaluació de malaltia poliquística. Sospita d’infecció de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters. Detecció d’Infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumors associats o malaltia de Castelman.

DURADA DE LA PROVA: 90 minuts.

abc

PetNa

PetDOPAPed

PetVasculitis

pet-cat

PET- CT AMB 18F-FLUORUR DE SODI (18F-NaF)

DESCRIPCIÓ: Estudi del metabolisme ossi.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Estudi de tumors primaris ossis. Estudi de viabilitat òssia. Estudi de necrosis òssies. Estudi d’altres patologies òssies benignes. Estadificació òssia de càncer de pròstata i de mama. Estudi d’altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

pet-cat

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 

PREPARACIÓ: Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS: Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

petfluorur

pet-cat

PET-TC PER DIAGNÒSTIC DE VASCULITIS

DESCRIPCIÓ: Diagnòstic precoç de la inflamació dels vasos de mig i de gran calibre i valoració de l’extensió i el grau de la inflamació vascular extracranial.

PREPARACIÓ: Cal dejú de al menys 6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS: Avaluació de la vasculitis de grans vasos (VGV): arteritis de Takayasu (AT), arteritis de cèl·lules gegants (ACG).

DURADA DE LA PROVA: 75 minuts.

espai

PROCEDIMENTS DE TOMOGRAFIA
PER EMISSIÓ DE POSITRONS –
TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA (PET-TC)

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina
en les hores successives per via urinària o digestiva.

PET-TC ONCOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ

Estudi de cos sencer per detectar malaltia en pacients oncològics.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú d’un mínim de 6 hores abans de realitzar la prova. En general és recomanable que els pacients prenguin un àpat lleuger la nit abans de realitzar l’estudi i que no ingereixin res més fins un cop realitzada aquesta.

 • El dia de la prova el pacient haurà de prendre una abundant ingesta hídrica (0,5-1L). No es permet prendre sucs, solucions ensucrades, caramels etc.

 • S’ha d’interrompre així mateix possibles solucions glucosades via endovenosa un mínim de 6 hores abans de l’hora programada.

 • No cal retenir l’orina. 

 • El pacient pot i ha de prendre la seva medicació habitual.

 • Cal evitar fer exercicis físics els 2-3 dies previs a l’exploració, ja que això podria condicionar una elevada captació muscular del traçador.

 • Els pacients diabètics tipus II/hiperglicèmics en tractament amb antidiabètics orals han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí i mantenir preferiblement el seu estat de dejú des de la nit abans de realitzar la prova.

 • Els pacients diabètics tipus I/o altres en tractament amb insulina subcutània/endovenosa han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí. Per evitar possibles hipoglucèmies poden prendre alguna cosa lleugera respectant un dejuni mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS

Les principals indicacions del PET-TC oncològic amb 18F-FDG són:

 • Diagnòstic d’extensió inicial de la malaltia oncològica.
 • Avaluació i quantificació de la resposta al tractament.
 • Detecció de recidives tumorals.
 • Caracterització del nòdul pulmonar solitari.
 • Detecció del tumor evidenciat d’origen desconegut.
 • Detecció de recidives de gliomes d’alt grau de malignitat, tumors de cap i coll, càncer diferenciat tiroïdal (TG elevada i RCI negatiu), carcinoma pulmonar primari, carcinoma de mama, carcinoma pancreàtic, carcinoma colorectal, càncer d’ovari, limfomes malignes, melanomes malignes, altres carcionomes.

DURADA DE LA PROVA

2 a 3 hores.

.

PET- TC PROSTÀTICA AMB 18F-COLINA

DESCRIPCIÓ

La prova PET-TC prostàtica amb Colina és una tècnica d’imatge no invasiva que permet detectar malaltia locoregional i a distància en el càncer de pròstata.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • No cal dejú.

INDICACIONS

Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

PET- TC PROSTÀTICA AMB PSMA

DESCRIPCIÓ

La prova PET-TC prostàtica PSMA és una tècnica no invasiva d’última generació que permet detectar malaltia mínima en el càncer de pròstata, amb valors de PSA molt baixos, fins i tot inferiors a 0.5 ng/ml.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • No cal dejú.

INDICACIONS

Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

PET-TC AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

 • Diagnòstic de malalties que degraden el sistema dopaminèrgic presinàptic.
 • Diagnòstic  de tumors productors de catecolamines.

PREPARACIÓ

Cal dejú de al menys 4-6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS

 • Diagnòstic pediàtric de l’hiperinsulinisme congènit.
 • Diagnòstic de tumors neuroendocrins, feocromocitomes, neuroblastomes, paragagliomes i cerebrals.
 • Avaluació de la malaltia de Parkinson.

DURADA DE LA PROVA

80 minuts.

PET-TC AMB 68Ga-DOTATOC

DESCRIPCIÓ

El PET-TC amb 68GA-DOTA-TOC és la nova i innovadora tècnica híbrida de referència per a la valoració dels pacients amb tumors neuroendocrins, i avaluar la indicació i tractament amb Lutathera (Theranostics).

PREPARACIÓ

 • Bona hidratació prèvia.
 • No cal dejú.

INDICACIONS

 • Tumors neuroendocrins gastroenteropancreàtics.
 • Estudi de lesions primàries, afectació adenopàtica i disseminació metastàsica.
 • Estudi d’extensió.

DURADA DE LA PROVA

90 minuts.

PET-TC CARDIOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ

Estudi de la sobreexpressió de receptors de somatostatina.

PREPARACIÓ

 • Bona hidratació prèvia.
 • No cal dejú.

INDICACIONS

 • Tumors neuroendocrins gastroenteropancreàtics.
 • Estudi de lesions primàries, afectació adenopàtica i disseminació metastàsica.
 • Estudi d’extensió.

DURADA DE LA PROVA

90 minuts.

PET-TC CEREBRAL AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ

Estudi de l’metabolisme cerebral que detecta precoçment qualsevol forma de demència o neurodegeneració.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú de 4-6 hores.
 • Cal prendre la medicació habitual. Hi ha possibilitat d’enretirar els fàrmacs psicòtrops.
 • Pacients diabètics prendre la seva medicació habitual.
 • En el cas de requerir-se, es realitzarà una sedació 20 minuts després de l’administració de la FDG, preferiblement abans de l’adquisició, segons el procediment d’anestèsia.

INDICACIONS

El PET-TC cerebral permet l’estudi de l’metabolisme glucídic cerebral, i està indicat en:

 • Diagnòstic diferencial de les demències.
 • Estudi dels trastorns de el moviment i parkinsonismes atípics.
 • Localització de focus epileptogen interictal.
 • Avaluació de trastorns psiquiàtrics.
 • Avaluació de patologia vascular cerebral.
 • Avaluació de traumatismes cranioencefàlics.

DURADA DE LA PROVA

30 minuts.

PET-TC CEREBRAL AMB AMILOIDE

DESCRIPCIÓ

El PET-TC cerebral amb amiloide està indicat en diagnòstic precoç i en el diagnòstic diferencial de les demències i malalties neurodegeneratives, determinant la presència o absència de dipòsits de beta-amiloide.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències, en la determinació de la presència o absència de β-amiloide.

DURADA DE LA PROVA

1 a 2 hores.

PET-TC AMB 18F-FDG PER DETECCIÓ DE PROCESSOS
INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ

Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.

PREPARACIÓ

 • Cal dejú de 6 hores.
 • Bona hidratació.

INDICACIONS

 • Sarcoïdosi.
 • Osteomielitis perifèrica (excloent la postoperatòria i el peu diabètic).
 • Sospita d’infecció protèsica.
 • Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la postoperatòria).
 • Avaluació de la febre d’origen desconegut clàssica.
 • Avaluació de la infecció metastàsica i bacterièmies.
 • Avaluació inicial de les vasculitis.
 • Avaluació de malaltia poliquística.
 • Sospita d’infecció de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters.
 • Detecció d’Infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumors associats o malaltia de Castelman.
 •  

DURADA DE LA PROVA

90 minuts.

PET- CT AMB 18F-FLUORUR DE SODI (18F-NaF)

DESCRIPCIÓ

Estudi del metabolisme ossi. 

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • No requereix dejú.

INDICACIONS

 • Estudi de tumors primaris ossis.
 • Estudi de viabilitat òssia.
 • Estudi de necrosis òssies.
 • Estudi d’altres patologies òssies benignes.
 • Estadificació òssia de:
  • Càncer de pròstata.
  • Càncer de mama.
 • Estudi d’altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ

Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 

PREPARACIÓ

Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS

Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

PET-TC PER DIAGNÒSTIC DE VASCULITIS

DESCRIPCIÓ

Diagnòstic precoç de la inflamació dels vasos de mig i de gran calibre i valoració de l’extensió i el grau de la inflamació vascular extracranial.

PREPARACIÓ

Cal, dejú de al menys 6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS

 • Avaluació de la vasculitis de grans vasos (VGV):
  • Arteritis de Takayasu (AT).
  • Arteritis de cèl·lules gegants (ACG).

DURADA DE LA PROVA

75 minuts.

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA

TELÈFON: (+34) 93 204 6439
FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info@simm.barcelona

Logos UEMS TUV CE- Monocromo