Skip to content

PROCEDIMENTS DE TERÀPIA NUCLEAR

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar els tractaments de teràpia.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància,
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap tractament terapèutic.

Tots els tractaments terapèutics amb medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

PROCEDIMENTS DE TERÀPIA NUCLEAR

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar els tractaments de teràpia.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància,
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap tractament terapèutic.

Tots els tractaments terapèutics amb medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

abc

TerSinoviortesi

TerHiper

TerCDTBaix

CAT-Terapia-Sinov

TRACTAMENT DE LA SINOVITIS EN ARTROPATIES INFLAMATÒRIES CRÒNIQUES 

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC ENDOCAVITARI

DESCRIPCIÓ: Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques.

PREPARACIÓ: El tractament es fa previ acord amb el facultatiu que l’indica (reumatòleg, traumatòleg, especialista en malalties sistèmiques, etc.) i un cop ell hagi establert que no existeix cap característica local que el contraindiqui (amb radiografies, IRM o TC si calgués).

INDICACIONS: Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques. Tractament de l’artritis reumatoide i d’altres artropaties resistents al tractament mèdic, com són: artropaties seronegatives, hemofílica, sinovitis vellonodular. Possibilitat de tractament de l’artropatia degenerativa crònica.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 30 minuts.

CAT-Terapia-TratHiper

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DE L’HIPERTIROÏDISME

DESCRIPCIÓ: Tractament de l’hipertiroïdisme amb
I-131.

PREPARACIÓ: Si la clínica del pacient ho permet, s’ha de retirar gradualment  el tractament antitiroïdal fins suprimir-lo 7 dies abans del tractament amb radioiode. En els hipertiroïdismes greus o amb afectació cardiològica no cal retirar els antitiroïdals. Els β-bloquejadores es mantenen (a demanda). Cal fer una analítica tiroïdal (T4 i T3 totals, T4 lliure, TSH i anticossos antitiroïdals) i comprovació de la normalitat del recompte sanguini abans d’administrar la dosi de radioiode. En dones amb edat fèrtil també cal realitzar una prova d’embaràs, que ha de ser negativa. Cal fer un control de l’eficàcia terapèutica mitjançant un rastreig corporal i SPECT/CT al cinquè dia. Els pacients que no arribin a la situació d’eutiroïdisme sense tractament antitiroïdal als 3 mesos, seran valorats per a rebre una nova dosi de I-131 amb el mateix protocol. En cas de recidives es segueix el mateix protocol.

INDICACIONS: Tractament de la malaltia de Basedow (goll difús). Tractament del goll multinodular. Tractament de l’adenoma tòxic.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 1 hora.

CAT-Terapia-TratAblacio

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DEL CÀNCER DIFERENCIAT DE TIROIDE DE BAIX RISC
(ABLACIÓ DE RESTES TIROÏDALS)

DESCRIPCIÓ: Tractament del càncer diferenciat de tiroide de baix risc amb I-131.

PREPARACIÓ: S’ha de retirar gradualment  el tractament antitiroïdal fins suprimir-lo 4 setmanes abans del tractament amb radioiode o s’ha de fer estimulació mitjançant rhTSH.  Cal fer una analítica tiroïdal (amb Tiroglobulina basal i estimulada) i comprovació de la normalitat del recompte sanguini abans d’administrar la dosi de radioiode. En dones amb edat fèrtil també cal realitzar una prova d’embaràs, que ha de ser negativa. Cal fer un control de l’eficàcia terapèutica mitjançant un rastreig corporal i SPECT/CT al cinquè dia. Els pacients que no aconsegueixin l’ablació poden repetir el tractament als sis mesos amb el mateix protocol. En cas de recidives es segueix el mateix protocol.

INDICACIONS: Tractament del càncer diferenciat tiroïdal de baix risc.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 1 hora.

abc

TerRadi

TerPolicitemia

TerZevalin

CAT-Terapia-TratMetastasis

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DEL DOLOR OSSI METASTÀTIC AMB RADI (Xófigo®)
ESTRONCI (Metastron®), SAMARI (Quadramet®

DESCRIPCIÓ: Tractament del dolor produït per metàstasis òssies de carcinoma de pròstata o de mama, resistent a hormonoteràpia, quimioteràpia o analgèsics. 

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Tractament del dolor òssi produït per metàstasis òssies de carcinomes de pròstata o mama resistents a quimio i hormoterapia o a analgèsics. Per rebre el tractament el pacient ha de (1) presentar dolor originat per metàstasis òssies, coincidint la localització del dolor amb imatges compatibles amb metàstasis a la gammagrafia òssia. L’Índex de Karnofsky ha de ser igual o superior a 60. Els pacients que presentin xifres inferiors podrien rebre el tractament, encara que en aquests cassos la resposta no és tan favorable; (2) presència de dolor malgrat el tractament regular amb analgèsics opiacis o no opiacis; (3) unció renal conservada i (4) funció hematològica amb plaquetes superiors a 100 x 109/L i leucòcits superiors a 3 x 109/L.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 15 minuts.

CAT-Terapia-TratPolicitemia

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DE LA POLICITÈMIA VERA I LES TROMBOCITOSIS POLICITÈMIQUES ESSENCIALS

DESCRIPCIÓ: Tractament de la policitèmia vera i trombocitosis essencials amb P-32 en forma de fosfat sòdic.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Les dones en edat fèrtil, amb possibilitat de que estiguin embarassades no han de ser sotmeses a aquest tractament.

INDICACIONS: Eritrocitosi no controlada mitjançant flebotomies. Trombocitosi excessiva, amb recompte de plaquetes > 800.000 per mm cúbic. Hematopoesi extra medul·lar amb dolor esplènic, hiperesplenisme, dolor abdominal o infart esplènic. Patologia cardiovascular en la que estiguin contraindicades les flebotomies de repetició. Símptomes persistents, com prurigen o hiperuricemia no controlats mitjançant flebotomia, antihistamínics o alopurinol.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 15 minuts.

CAT-Terapia-TratZevalin

TRACTAMENT DEL LIMFOMA AMB Zevalin®

DESCRIPCIÓ: Tractament i inducció a la remissió del limfoma no Hodgkin fol·licular de cèl·lules B CD20+ en recaiguda o refractaris al tractament amb Rituximab. El Zevalin® combina la capacitat dirigida d’un anticòs monoclonal anti CD20 amb el poder citotòxic de l’itri-90 per destruir les cèl·lules tumorals (Ibritumomab, Tiuxetan).

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia o especial. En pacients amb plaquetopènia cal disminuir la dosi.

INDICACIONS: Limfoma no Hodgkin fol·licular de cèl·lules B CD20+ en recaiguda o refractaris al tractament amb Rituximab.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 4 hores.

abc

TerVisita

TerVisitaU

CAT-Terapia-Visita

VISITA AMB ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓ: Visita mèdica amb un especialista en Medicina Nuclear.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Cal tenir preparats informes mèdics i medicació.

INDICACIONS: Visita per a pacients de teràpia nuclear, hipertiroïdisme, tractament del dolor ossi, sinoviortesis o d’altres cassos específics.

DURADA DE LA VISITA: Indeterminada.

CAT-Terapia-VisitaUrg

VISITA D’URGÈNCIA AMB ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓ: Visita mèdica d’urgència amb un especialista en Medicina Nuclear.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Cal tenir preparats informes mèdics i medicació.

INDICACIONS: Visita per a pacients de teràpia nuclear, hipertiroïdisme, tractament del dolor ossi, sinoviortesis o d’altres cassos específics.

DURADA DE LA VISITA: Indeterminada.

TRACTAMENT DE LA SINOVITIS EN
ARTROPATIES INFLAMATÒRIES CRÒNIQUES

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC ENDOCAVITARI

DESCRIPCIÓ

Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques.

PREPARACIÓ

El tractament es fa previ acord amb el facultatiu que l’indica (reumatòleg, traumatòleg, especialista en malalties sistèmiques, etc.) i un cop ell hagi establert que no existeix cap característica local que el contraindiqui (amb radiografies, IRM o TC si calgués).

INDICACIONS

 • Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques:

  • Tractament de l’artritis reumatoide i d’altres artropaties resistents al tractament mèdic, com són: artropaties seronegatives, hemofílica, sinovitis vellonodular.
  • Possibilitat de tractament de l’artropatia degenerativa crònica.

DURADA DEL PROCEDIMENT

30 minuts.

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DE L’HIPERTIROÏDISME

DESCRIPCIÓ

Tractament de l’hipertiroïdisme amb I-131.

PREPARACIÓ

 • Si la clínica del pacient ho permet, s’ha de retirar gradualment  el tractament antitiroïdal fins suprimir-lo 7 dies abans del tractament amb radioiode. En els hipertiroïdismes greus o amb afectació cardiològica no cal retirar els antitiroïdals. Els β-bloquejadores es mantenen (a demanda).
 • Cal fer una analítica tiroïdal (T4 i T3 totals, T4 lliure, TSH i anticossos antitiroïdals) i comprovació de la normalitat del recompte sanguini abans d’administrar la dosi de radioiode. En dones amb edat fèrtil també cal realitzar una prova d’embaràs, que ha de ser negativa.
 • Cal fer un control de l’eficàcia terapèutica mitjançant un ratsreig corporal i SPECT/CT al cinquè dia.
 • Els pacients que no arribin a la situació d’eutiroïdisme sense tractament antitiroïdal als 3 mesos, seran valorats per a rebre una nova dosi de I-131 amb el mateix protocol.
 • En cas de recidives es segueix el mateix protocol.

INDICACIONS

 • Tractament de la malaltia de Basedow (goll difús).
 • Tractament del goll multinodular.
 • Tractament de l’adenoma tòxic.

DURADA DEL PROCEDIMENT

1 hora.

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DEL
CÀNCER DIFERENCIAT DE TIROIDE
DE BAIX RISC (ABLACIÓ DE RESTES
TIROÏDALS)

DESCRIPCIÓ

Tractament del càncer diferenciat de tiroide de baix risc amb I-131

PREPARACIÓ

 • S’ha de retirar gradualment  el tractament antitiroïdal fins suprimir-lo 4 setmanes abans del tractament amb radioiode o s’ha de fer estimulació mitjançant rhTSH. 
 • Cal fer una analítica tiroïdal (amb Tiroglobulina basal i estimulada) i comprovació de la normalitat del recompte sanguini abans d’administrar la dosi de radioiode. En dones amb edat fèrtil també cal realitzar una prova d’embaràs, que ha de ser negativa.
 • Cal fer un control de l’eficàcia terapèutica mitjançant un rastreig corporal i SPECT/CT al cinquè dia.
 • Els pacients que no aconsegueixin l’ablació poden repetir el tractament als sis mesos amb el mateix protocol.
 • En cas de recidives es segueix el mateix protocol.

INDICACIONS

Tractament del càncer diferenciat tiroïdal de baix risc.

DURADA DEL PROCEDIMENT

1 hora.

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DEL DOLOR
ÒSSI METASTÀSIC AMB ESTRONCI (Metastron®),
SAMARI (Quadramet®) I RADI (Xógfigo®)

DESCRIPCIÓ

Tractament del dolor produït per metàstasis òssies de carcinoma de pròstata o de mama, resistent a hormonoteràpia, quimioteràpia o analgèsics.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

Tractament del dolor òssi produït per metàstasis òssies de carcinomes de pròstata o mama resistents a quimio i hormoterapia o a analgèsics. Per rebre el tractament el pacient ha de:

 • Presentar dolor originat per metàstasis òssies, coincidint la localització del dolor amb imatges compatibles amb metàstasis a la gammagrafia òssia. L’Índex de Karnofsky ha de ser igual o superior a 60. Els pacients que presentin xifres inferiors podrien rebre el tractament, encara que en aquests cassos la resposta no és tan favorable.
 • Presència de dolor malgrat el tractament regular amb analgèsics opiacis o no opiacis.
 • Funció renal conservada.
 • Funció hematològica: plaquetes superiors a 100 x 109/L i leucòcits superiors a 3 x 109/L.

DURADA DEL PROCEDIMENT

15 minuts.

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DE LA POLICITÈMIA
VERA I LES TROMBOCITOSIS POLICITÈMIQUES ESSENCIALS

DESCRIPCIÓ

Tractament de la policitèmia vera i trombocitosis essencials amb P-32 en forma de fosfat sòdic.

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • Les dones en edat fèrtil, amb possibilitat de que estiguin embarassades no han de ser sotmeses a aquest tractament.

INDICACIONS

 • Eritrocitosi no controlada mitjançant flebotomies.
 • Trombocitosi excessiva, amb recompte de plaquetes > 800.000 per mm3.
 • Hematopoesi extra medul·lar amb dolor esplènic, hiperesplenisme, dolor abdominal o infart esplènic.
 • Patologia cardiovascular en la que estiguin contraindicades les flebotomies de repetició.
 • Símptomes persistents, com prurigen o hiperuricemia no controlats mitjançant flebotomia, antihistamínics o alopurinol.

DURADA DEL PROCEDIMENT

15 minuts.

TRACTAMENT DEL LIMFOMA AMB Zevalin®N

DESCRIPCIÓ

Tractament i inducció a la remissió del limfoma no Hodgkin fol·licular de cèl·lules B CD20+ en recaiguda o refractaris al tractament amb Rituximab. El Zevalin® combina la capacitat dirigida d’un anticòs monoclonal anti CD20 amb el poder citotòxic de l’itri-90 per destruir les cèl·lules tumorals (Ibritumomab, Tiuxetan).

PREPARACIÓ

No cal preparació especial. En pacients amb plaquetopènia cal disminuir la dosi.

INDICACIONS

Limfoma no Hodgkin fol·licular de cèl·lules B CD20+ en recaiguda o refractaris al tractament amb Rituximab.

DURADA DEL PROCEDIMENT

4 hores.

VISITA AMB ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓ

Visita mèdica amb un especialista en Medicina Nuclear.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia. Cal tenir preparats informes mèdics i medicació.

INDICACIONS

Visita per a pacients de:

 • Teràpia nuclear.
 • Hipertiroïdisme.
 • Tractament del dolor ossi.
 • Sinoviortesis.
 • Altres cassos específics.

DURADA DE LA VISITA

No determinada.

VISITA D’URGENCIA AMB ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓ

Visita mèdica d’urgència amb un especialista en Medicina Nuclear.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia. Cal tenir preparats informes mèdics i medicació.

INDICACIONS

Visita per a pacients de:

 • Teràpia nuclear.
 • Hipertiroïdisme.
 • Tractament del dolor ossi.
 • Sinoviortesis.
 • Altres cassos específics.

DURADA DE LA VISITA

No determinada.

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA

TELÈFON: (+34) 93 204 6439
FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info@simm.barcelona

Logos UEMS TUV CE- Monocromo