PROCEDIMENTS DE PATOLOGIA OSTEOARTICULAR

PROCEDIMENTS DE PATOLOGIA OSTEOARTICULAR

abc

OstGamma

OstMed

OstLeuco

trauma-cat

GAMMAGRAFIA ÒSSIA

SPECT-TC OSSI AMB FUSIÓ

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) ÒSSIA

DESCRIPCIÓ: Avaluació del metabolisme ossi i de les afeccions que afecten a l’esquelet. Detecció de lesions òssies de mida petita o de localització difícil d’avaluar en les imatges planars (SPET OSSI). 

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Detecció de metàstasi òssies. Avaluació de tumors ossis primitius. Repercussió òssia de les alteracions de la medul·la òssia. Avaluació de les afeccions articulars i osteoarticulars (artropaties inflamatòries, infecciones o degeneratives). Malaltia òssia metabòlica. Avaluació de la patologia traumàtica musculoesquelètica i de les lesions de l’esport. Avaluació de les pròtesis articulars i empelts ossis. Recuperació òssia de la patologia vascular (necrosis òssies avasculars, algodistròfies).

DURADA DE LA PROVA: 3 hores.

trauma-cat

GAMMAGRAFIA MEDUL·LAR MACROFÀGICA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució del sistema reticle-endotelial a nivell de la medul·la òssia, fetge i melsa.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Valoració de la distribució de la medul·la òssia normal, en el cas de pròtesi endomedul·lar, osteosíntesi o infiltració medul·lar de neoplàsies, com a complement de la gammagrafia òssia, o com a complement de la gammagrafia amb leucòcits marcats.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

trauma-cat

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER L’ESTUDI D’INFECCIONS ÒSSIES

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB LEUCÒCITS MARCATS PER L’ESTUDI D’INFECCIONS ÒSSIES

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB LEUCÒCITS MARCATS PER L’ESTUDI D’INFECCIONS ÒSSIES

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris i infecciosos.

PREPARACIÓ: Es recomana un dejú mínim de 6 hores. 

INDICACIONS: Detecció i localització d’infeccions òssies: abscessos a qualsevol localització; infeccions osteoarticulars, d’osteosíntesi o les pròtesi articulars; infecció de pròtesi vasculars; infeccions dins dels processos de diagnòstic de la febre d’origen desconegut.

DURADA DE LA PROVA: 4 a 8 hores. El procés de marcatge és llarg (4 hores). Les imatges han de fer-se després d’un temps d’espera (30 minuts per la imatge precoç, 2-6 hores per les tardanes).

abc

OstAnticos

OstGa

OstSinov

trauma-cat

GAMMAGRAFIA AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

RASTREIG IMMUNOGAMMAGRÀFIC

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la distribució dels granulòcits marcats amb anticossos antigranulòcit en processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació de processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

trauma-cat

GAMMAGRAFIA ÒSSIA AMB 67Ga

RASTREIG GAMMAGRÀFIC OSSI AMB 67Ga

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC)
ÒSSIA AMB 67Ga

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat inflamatòria/infecciosa/tumoral.

PREPARACIÓ: Quant la detecció impliqui òrgans abdominals, és recomanable l’ús de laxants, per disminuir el trànsit a colon. Es convenient suprimir l’administració de ferro (Fe) 48 hores abans de l’administració del radiofàrmac i fins les 48 hores següents. Mentre duri la prova, s’ha d’evitar l’administració de gadolini en cas de practicar-se una RNM.

INDICACIONS: Avaluació dels pacients amb malaltia de Hodgkin i limfomes no Hodgkin: tan en la valoració de la captació tumoral pretractament, control de la resposta terapèutica (diagnòstic diferencial de l’activitat tumoral versus massa residual), detecció de recidives i valoració de l’extensió de la malaltia. Detecció i localització d’altres tumors (sarcomes). Avaluació de pacients amb SIDA. Avaluació de sarcoïdosi, fibrosi i infeccions cròniques (osteomielitis crònica). Diagnòstic i localització de infeccions pulmonars. Avaluació de malalties intersticials pulmonars (en concret sarcoïdosi i fibrosi).

trauma-cat

TRACTAMENT DE LA SINOVITIS EN ARTROPATIES INFLAMATÒRIES CRÒNIQUES

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC ENDOCAVITARI

DESCRIPCIÓ: Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques.

PREPARACIÓ: El tractament es fa previ acord amb el facultatiu que l’indica (reumatòleg, traumatòleg, especialista en malalties sistèmiques, etc.) i un cop ell hagi establert que no existeix cap característica local que el contraindiqui (amb radiografies, IRM o TC si calgués).

INDICACIONS: Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques. Tractament de l’artritis reumatoide i d’altres artropaties resistents al tractament mèdic, com són: artropaties seronegatives, hemofílica, sinovitis vellonodular. Possibilitat de tractament de l’artropatia degenerativa crònica.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 30 minuts.

abc

.

OstNa

.

trauma-cat

PET-TC OSSI AMB 18F-FLUORUR DE SODI
(18F-NaF)

DESCRIPCIÓ: Estudi del metabolisme ossi.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Estudi de tumors primaris ossis. Estudi de viabilitat òssia. Estudi de necrosis òssies. Estudi d’altres patologies òssies benignes. Estadificació òssia de càncer de pròstata i de mama. Estudi d’altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

espai

GAMMAGRAFIA ÒSSIA

SPECT-TC OSSI AMB FUSIÓ

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) ÒSSIA

DESCRIPCIÓ

 • Avaluació del metabolisme ossi i de les afeccions que afecten a l’esquelet.
 • Detecció de lesions òssies de mida petita o de localització difícil d’avaluar en les imatges planars (SPET OSSI: 33-197-PD 18). 

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • No cal dejú.

INDICACIONS

 • Detecció de metàstasi òssies.
 • Avaluació de tumors ossis primitius.
 • Repercussió òssia de les alteracions de la medul·la òssia.
 • Avaluació de les afeccions articulars i osteoarticulars (artropaties inflamatòries, infecciones o degeneratives).
 • Malaltia òssia metabòlica.
 • Avaluació de la patologia traumàtica musculoesquelètica i de les lesions de l’esport.
 • Avaluació de les pròtesis articulars i empelts ossis.
 • Recuperació òssia de la patologia vascular (necrosis òssies avasculars, algodistròfies).

DURADA DE LA PROVA

3 hores.

GAMMAGRAFIA MEDUL·LAR MACROFÀGICA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució del sistema reticle-endotelial a nivell de la medul·la òssia, fetge i melsa.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

Valoració de la distribució de la medul·la òssia normal, en el cas de pròtesi endomedul·lar, osteosíntesi o infiltració medul·lar de neoplàsies, com a complement de la gammagrafia òssia, o com a complement de la gammagrafia amb leucòcits marcats.

DURADA DE LA PROVA

2 hores.

GAMMAGRAFIA AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER L’ESTUDI D’INFECCIONS ÒSSIES

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER L’ESTUDI D’INFECCIONS ÒSSIES

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB LEUCÒCITS MARCATS
PER L’ESTUDI D’INFECCIONS ÒSSIES

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels leucòcits marcats en processos inflamatoris i infecciosos.

PREPARACIÓ

Es recomana un dejú mínim de 6 hores. 

INDICACIONS

 • Detecció i localització d’infeccions òssies:

  • Abscessos a qualsevol localització.
  • Osteoarticulars, d’osteosíntesi o les pròtesi articulars.
  • Pròtesi vasculars.
  • Dins dels processos de diagnòstic de la febre d’origen desconegut.

DURADA DE LA PROVA

4 a 8 hores. El procés de marcatge és llarg (4 hores). Les imatges han de fer-se després d’un temps d’espera (30 minuts per la imatge precoç, 2-6 hores per les tardanes).

GAMMAGRAFIA AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

RASTREIG IMMUNOGAMMAGRÀFIC

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB ANTICOSSOS MONOCLONALS

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la distribució dels granulòcits marcats amb anticossos antigranulòcit en processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.

INDICACIONS

Avaluació de processos infecciosos ossis i osteoarticulars.

DURADA DE LA PROVA

4 hores.

GAMMAGRAFIA ÒSSIA AMB 67Ga

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 67Ga

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB 67Ga

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’activitat inflamatòria/infecciosa/tumoral.

PREPARACIÓ

 • Quant la detecció impliqui òrgans abdominals, es recomanable l’ús de laxants, per disminuir el trànsit a colon.

 • Es convenient suprimir l’administració de ferro (Fe) 48 hores abans de l’administració del radiofàrmac i fins les 48 hores següents.

 • Mentre duri la prova, s’ha d’evitar l’administració de gadolini en cas de practicar-se una RNM.

INDICACIONS

 • Avaluació dels pacients amb malaltia de Hodgkin i limfomes no Hodgkin: tan en la valoració de la captació tumoral pretractament, control de la resposta terapèutica (diagnòstic diferencial de l’activitat tumoral versus massa residual), detecció de recidives i valoració de l’extensió de la malaltia.
 • Detecció i localització d’altres tumors (sarcomes).
 • Avaluació de pacients amb SIDA.
 • Avaluació de sarcoïdosi, fibrosi i infeccions cròniques (osteomielitis crònica).
 • Diagnòstic i localització de infeccions pulmonars.
 • Avaluació de malalties intersticials pulmonars (en concret sarcoïdosi i fibrosi).

TRACTAMENT DE LA SINOVITIS EN
ARTROPATIES INFLAMATÒRIES CRÒNIQUES

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC ENDOCAVITARI

DESCRIPCIÓ

Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques.

PREPARACIÓ

El tractament es fa previ acord amb el facultatiu que l’indica (reumatòleg, traumatòleg, especialista en malalties sistèmiques, etc.) i un cop ell hagi establert que no existeix cap característica local que el contraindiqui (amb radiografies, IRM o TC si calgués).

INDICACIONS

 • Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques:

  • Tractament de l’artritis reumatoide i d’altres artropaties resistents al tractament mèdic, com són: artropaties seronegatives, hemofílica, sinovitis vellonodular.
  • Possibilitat de tractament de l’artropatia degenerativa crònica.

DURADA DEL PROCEDIMENT

30 minuts.

PET-TC OSSI AMB 18F-FLUORUR
DE SODI (18F-NaF)

DESCRIPCIÓ

Estudi del metabolisme ossi. 

PREPARACIÓ

 • No cal preparació prèvia.
 • No requereix dejú.

INDICACIONS

 • Estudi de tumors primaris ossis.
 • Estudi de viabilitat òssia.
 • Estudi de necrosis òssies.
 • Estudi d’altres patologies òssies benignes.
 • Estadificació òssia de:
  • Càncer de pròstata.
  • Càncer de mama.
 • Estudi d’altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.

DURADA DE LA PROVA

1 hora.

trauma-cat

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

trauma-cat
trauma-cat

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

trauma-cat