CAT onco03

Servei d’Imatge Mèdica i Molecular

Imatges diagnòstiques de màxima qualitat

amb l’atenció que vostè mereix

Text content

Serveis de Diagnòstic Mèdic mitjançant la imatge molecular i metabòlica.
El nostre objectiu és la satisfacció dels nostres pacients mitjançant el millor tracte personal i el millor diagnòstic mèdic.
Alta Tecnologia aplicada al diagnòstic · Búsqueda de l’excel·lència en l’informe mèdic · Personal altament qualificat
Transmissió d’imatges · Teràpia Metabòlica · Cirurgia Radioguiada

Servei d’Imatge Mèdica i Molecular

Imatges diagnòstiques de màxima qualitat

amb l’atenció que vostè mereix

Serveis de Diagnòstic Mèdic mitjançant la
imatge molecular i metabòlica.

El nostre objectiu és la satisfacció dels nostres pacients
mitjançant el millor tracte personal i el millor
diagnòstic mèdic.

Alta Tecnologia aplicada al diagnòstic · Búsqueda de l’excelència
en l’informe mèdic · Personal altament qualificat · Transmissió
d’imatges · Teràpia Metabòlica · Cirurgia Radioguiada.

IMG-20180808-WA0018

Qui som

Som un centre de diagnòstic per la imatge ubicat al cor de la ciutat de Barcelona que ofereix serveis de medicina nuclear des de 1998. L’experiència del nostre personal mèdic, tècnic i d’infermeria ens permet oferir Diagnostics amb la millor qualitat.

En el nostre centre enfoquem l’atenció en el pacient que necessita un diagnòstic o un tractament correcte i ràpid. Per aconseguir el màxim nivell d’atenció als nostres pacients fem servir una sèrie d’accions interdisciplinàries que garanteixen resultats òptims i un alt grau de satisfacció dels nostres pacients.

IMG-20180808-WA0018

QUI SOM

Som un centre de diagnòstic per la imatge ubicat al cor de la ciutat de Barcelona que ofereix serveis de medicina nuclear des de 1998. L’experiència del nostre personal mèdic, tècnic i d’infermeria ens permet oferir Diagnostics amb la millor qualitat.

En el nostre centre enfoquem l’atenció en el pacient que necessita un diagnòstic o un tractament correcte i ràpid. Per aconseguir el màxim nivell d’atenció als nostres pacients fem servir una sèrie d’accions interdisciplinàries que garanteixen resultats òptims i un alt grau de satisfacció dels nostres pacients.

La nostra política de la qualitat

Tenim com a pilar la satisfacció dels nostres pacients i la rapidesa i exactitud dels nostres serveis. Per a això, comptem amb un sistema dinàmic i retroalimentat en el qual es conjuguen l’alta tecnologia i un equip humà altament qualificat i en constant capacitació. Vostè pot consultar la declaració de la nostra política de la qualitat aquí.

simm visio blue

La nostra missió

La nostra missió és la realització de diagnòstics i tractaments innovadors i amb la millor qualitat tecnològica i humana dins de l’especialitat de la Medicina Nuclear, per què els nostres pacients rebin l’atenció oportuna i precisa que necessiten amb el millor i més càlid tracte per part del nostre personal.

Text content

La nostra visió

La nostra visió és ser un centre de referència en la pràctica de la Medicina Nuclear per la nostra qualitat assistencial. Per això oferim un personal qualificat i una alta tecnologia que ens permeten aconseguir la màxima qualitat en el nostre treball.

simm valors blue

Els nostres valors

Els nostres valors són la satisfacció amb els nostres diagnòstics, l’excelència de nostres exploracions, la competència del nostre equip humà i la nostra ètica professional.

Text content

La nostra política de la qualitat

Tenim com a pilar la satisfacció dels nostres pacients i la rapidesa i exactitud dels nostres serveis. Per a això, comptem amb un sistema dinàmic i retroalimentat en el qual es conjuguen l’alta tecnologia i un equip humà altament qualificat i en constant capacitació.

Vostè pot consultar la declaració de la nostra política de la qualitat aquí.

simm valors blue

La nostra missió

La nostra missió és la realització de diagnòstics i tractaments innovadors i amb la millor qualitat tecnològica i humana dins de l’especialitat de la Medicina Nuclear, per què els nostres pacients rebin l’atenció oportuna i precisa que necessiten amb el millor i més càlid tracte per part del nostre personal.

simm visio blue

La nostra visió

La nostra visió és ser un centre de referència en la pràctica de la Medicina Nuclear per la nostra qualitat assistencial. Per això oferim un personal qualificat i una alta tecnologia que ens permeten aconseguir la màxima qualitat en el nostre treball.

simm misio blue

Els nostres valors

Els nostres valors són la satisfacció amb els nostres diagnòstics, l’excelència de nostres exploracions, la competència del nostre equip humà i la nostra ètica professional.

CATÀLEG DE SERVEIS

CATÀLEG DE SERVEIS

Angiologia

L’angiologia és l’especialitat medicoquirúrgica responsable del diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell circulatori, una extensa xarxa de vasos la missió dels quals consisteix a fer arribar la sang, i amb ella l’oxigen i els nutrients, a totes les cèl·lules de l’organisme, i retornar-la al cor.

Nosaltres portem a terme el diagnòstic i el seguiment de les malalties de l’aparell circulatori.

Detall dels serveis oferts aquí

Cardiologia

La cardiologia és la branca de la medicina que estudia les afeccions del cor i de l’aparell circulatori.

El nostres estudis de cardiologia nuclear permeten valorar la perfusió i funció miocàrdica, estudiar indirectament la patologia coronària, l’existència d’isquèmia i necrosi de les parets miocàrdiques, així com els estudis d’infecció protèsica i vascular.

Detall dels serveis oferts aquí

Cirurgia radioguiada

La cirurgia radioguiada comprèn l’aplicació de sondes radiodetectores específiques, guiades per els nostres especialistes en Medicina Nuclear, a una cirurgia per a la ràpida localització i extirpació del teixit desitjat, prèviament marcat amb un radiofàrmac injectat, i així assegurar que el cirurgià extirpa el que realment es necessita extirpar.

Aquesta tècnica permet la realització de cirurgies amb menys temps, menys agressives, amb menor cormorbilitat, i més especifiques, respectant els teixits sans.

Destaca la detecció del gangli sentinella i la localització d’adenomes paratiroïdals, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

Angiologia

L’angiologia és l’especialitat medicoquirúrgica responsable del diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell circulatori, una extensa xarxa de vasos la missió dels quals consisteix a fer arribar la sang, i amb ella l’oxigen i els nutrients, a totes les cèl·lules de l’organisme, i retornar-la al cor.

Nosaltres portem a terme el diagnòstic i el seguiment de les malalties de l’aparell circulatori. 

Detall dels serveis oferts aquí

Cardiologia

La cardiologia és la branca de la medicina que estudia les afeccions del cor i de l’aparell circulatori.

El nostres estudis de cardiologia nuclear permeten valorar la perfusió i funció miocàrdica, estudiar indirectament la patologia coronària, l’existència d’isquèmia i necrosi de les parets miocàrdiques, així com els estudis d’infecció protèsica i vascular.

Detall dels serveis oferts aquí

Cirurgia radioguiada

La cirurgia radioguiada comprèn l’aplicació de sondes radiodetectores específiques, guiades per els nostres especialistes en Medicina Nuclear, a una cirurgia per a la ràpida localització i extirpació del teixit desitjat, prèviament marcat amb un radiofàrmac injectat, i així assegurar que el cirurgià extirpa el que realment es necessita extirpar.

Aquesta tècnica permet la realització de cirurgies amb menys temps, menys agressives, amb menor cormorbilitat, i més especifiques, respectant els teixits sans.

Destaca la detecció del gangli sentinella i la localització d’adenomes paratiroïdals, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

Endocrinologia

L’endocrinologia és l’especialitat que estudia les alteracions del sistema endocrí y de la secreció hormonal.

La Medicina Nuclear aporta serveis de diagnòstic i terapèutica en el camp de l’Endocrinologia, des de la detecció i mesurament de la ubicació i funcionament de les glàndules endocrines fins al tractament de malalties endocrines mitjançant l’ús de radionúclids. 

Detall dels serveis oferts aquí

Gastroenterologia

La gastroenterologia es la branca mèdica que estudia el sistema digestiu.

El seu estudi amb tècniques de Medicina Nuclear pot aportar al clínic de l’àrea gastroenterològica o al cirurgià digestiu una eina molt útil, donada la seva condició d’anàlisi fisiològic i el fet d’emprar tècniques no invasives. 

Detall dels serveis oferts aquí

Infectoimmunologia

Els estudis de Medicina Nuclear amb marcadors biològics s’aplica a la detecció de potencials processos infecciosos i inflamatoris, especialment quan altres estudis no han donat el resultat esperat. Aquests estudis son fonamentals per planificar les decisions terapèutiques.

Quan els marcadors són anticossos específics, també és possible detectar mecanismes patogènics o disfuncions del sistema immunitari.

Detall dels serveis oferts aquí

Endocrinologia

L’endocrinologia és l’especialitat que estudia les alteracions del sistema endocrí y de la secreció hormonal.

La Medicina Nuclear aporta serveis de diagnòstic i terapèutica en el camp de l’Endocrinologia, des de la detecció i mesurament de la ubicació i funcionament de les glàndules endocrines fins al tractament de malalties endocrines mitjançant l’ús de radionúclids. 

Detall dels serveis oferts aquí

Gastroenterologia

La gastroenterologia es la branca mèdica que estudia el sistema digestiu.

El seu estudi amb tècniques de Medicina Nuclear pot aportar al clínic de l’àrea gastroenterològica o al cirurgià digestiu una eina molt útil, donada la seva condició d’anàlisi fisiològic i el fet d’emprar tècniques no invasives.

Detall dels serveis oferts aquí

Infectoimmunologia

Els estudis de Medicina Nuclear amb marcadors biològics s’aplica a la detecció de potencials processos infecciosos i inflamatoris, especialment quan altres estudis no han donat el resultat esperat. Aquests estudis son fonamentals per planificar les decisions terapèutiques.

Quan els marcadors són anticossos específics, també és possible detectar mecanismes patogènics o disfuncions del sistema immunitari.

Detall dels serveis oferts aquí

Nefrourologia

La nefrourologia es l’especialitat de la medicina que estudia el sistema renal i genitourinari.

Els estudis isotòpics nefrourològics permeten la valoració no invasiva de la funció renal sota diferents aspectes, podent diagnosticar pielonefritis, quadres de uropatia obstructiva, complicacions en casos de trasplantament renal, anormalitats corticals, entre d’altres.

Els radiofàrmacs també tenen aplicació en el tractament pal·liatiu del dolor a causa de metàstasi per càncer de pròstata (veure Teràpia Nuclear).

Detall dels serveis oferts aquí

Neurologia

La neurologia és la branca mèdica que estudia les alteracions del sistema nerviós.

Les tècniques de medicina nuclear són útils en el diagnòstic de diferents patologies cerebrals, especialment demències, alteracions vasculars, epilèpsies i malalties que afecten els neurotransmissors, com la malaltia de Parkinson. També són utils per l’estudi de diferents alteracions psiquiàtriques.

Detall dels serveis oferts aquí

Oftalmologia

En el camp de l’oftalmologia nuclear oferim la dacriocistografia, que és una prova diagnòstica que serveix per l’estudi de l’aparell lacrimal (conductes lacrimals i sacs lacrimals) amb l’objectiu de detectar possibles alteracions o patologies, principalment obstruccions de les vies lacrimals.

Detall dels serveis oferts aquí

Nefrourologia

Els estudis isotòpics nefrourològics permeten la valoració no invasiva de la funció renal sota diferents aspectes, podent diagnosticar pielonefritis, quadres de uropatia obstructiva, complicacions en casos de trasplantament renal, anormalitats corticals. Els radiofàrmacs també tenen aplicació en el tractament pal·liatiu del dolor a causa de metàstasi per càncer de pròstata.

Detall dels serveis oferts aquí

Neurologia

Les tècniques de medicina nuclear són útils en el diagnòstic de diferents patologies cerebrals i per avaluar l’acció de drogues que actuen sobre els neurotransmissors.

Detall dels serveis oferts aquí

Oftalmologia

En el camp de l’oftalmologia nuclear oferim la dacriocistografia, que és una prova diagnòstica que serveix per l’estudi de l’aparell lacrimal (conductes lacrimals i sacs lacrimals) amb l’objectiu de detectar possibles alteracions o patologies, principalment obstruccions de les vies lacrimals.

Detall dels serveis oferts aquí

Oncologia

L’oncologia és l’especialitat mèdica que estudia la patologia tumoral i cancerosa.

La Medicina Nuclear permet realitzar proves diagnòstiques de gran importància en la patologia oncològica, per a la detecció i determinació de l’extensió de la malaltia cancerosa, les seves recaigudes, la valoració de la resposta al tractament i el seu seguiment. 

Detall dels serveis oferts aquí

Patologia osteoarticular

La medicina nuclear ajuda a la detecció de diferents condicions patològiques òssies com l’osteoporosi, el càncer d’os primari, les metàstasis òssies, l’artrosi i l’artritis, la patologia esportiva i traumàtica i l’estudi de les pròtesis òssies, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

PET-TC

És l’estudi corporal metabòlic i anatòmic mitjançant la combinació de la tomografia computeritzada (TC) i la tomografia per emissió de positrons (PET) amb un equip híbrid PET-TC que permet obtenir imatges de les dues tècniques al mateix temps, sense moure al pacient i amb fusió d’aquestes imatges, per ajudar els metges a avaluar la correcta funció d’òrgans i teixits, proporcionant informació més precisa i diagnòstics més exactes, als camps de l’oncologia, la cardiologia, la neurologia i la patologia vascular i infecciosa.

Detall dels serveis oferts aquí

Oncologia

L’oncologia és l’especialitat mèdica que estudia la patologia tumoral i cancerosa.

La Medicina Nuclear permet realitzar proves diagnòstiques de gran importància en la patologia oncològica, per a la detecció i determinació de l’extensió de la malaltia cancerosa, les seves recaigudes, la valoració de la resposta al tractament i el seu seguiment. 

Detall dels serveis oferts aquí

Patologia osteoarticular

La medicina nuclear ajuda a la detecció de diferents condicions patològiques òssies com l’osteoporosi, el càncer d’os primari, les metàstasis òssies, l’artrosi i l’artritis, la patologia esportiva i traumàtica i l’estudi de les pròtesis òssies, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

PET-TC

És l’estudi corporal metabòlic i anatòmic mitjançant la combinació de la tomografia computeritzada (TC) i la tomografia per emissió de positrons (PET) amb un equip híbrid PET-TC que permet obtenir imatges de les dues tècniques al mateix temps, sense moure al pacient i amb fusió d’aquestes imatges, per ajudar els metges a avaluar la correcta funció d’òrgans i teixits, proporcionant informació més precisa i diagnòstics més exactes, als camps de l’oncologia, la cardiologia, la neurologia i la patologia vascular i infecciosa.

Detall dels serveis oferts aquí

Pneumologia

La pneumologia és l’especialitat que estudia les alteraciones de l’aparell respiratori.

Els estudis isotòpics pulmonars permeten estudiar la perfusió i la ventilació pulmonar, especialment en el diagnòstic del tromboembolisme pulmonar (sobretot quan el pacient no pot fer-se un angio-TAC per al·lèrgia al contrast o per insuficiència renal). També son útils per als estudis pre-quirúrgics de quantificació pulmonar, i pels estudis de la patologia inflamatori-infecciosa pulmonar.

Detall dels serveis oferts aquí

Teràpia Nuclear

La teràpia de Medicina Nuclear consisteix en l’ús d’un radiofàrmac (traçador radioactiu), ja sigui per via oral, endovenosa, o intracavitària o intratumoral, per tal que aquest sigui captat pel teixit que interessa tractar, intentant irradiar el menys possible els teixits veïns.

Entre els diferents actes terapèutics, s’inclouen el tractament de la tiroide (hipertiroïdisme i càncer de tiroide) amb iode radioactiu, el tractament dels tumors neuroendocrins, el tractament pal·liatiu del dolor óssi metastàsic, la radio-embolització, i la sinoviortesi, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

Pneumologia

La pneumologia és l’especialitat que estudia les alteraciones de l’aparell respiratori.

Els estudis isotòpics pulmonars permeten estudiar la perfusió i la ventilació pulmonar, especialment en el diagnòstic del tromboembolisme pulmonar (sobretot quan el pacient no pot fer-se un angio-TAC per al·lèrgia al contrast o per insuficiència renal). També son útils per als estudis pre-quirúrgics de quantificació pulmonar, i pels estudis de la patologia inflamatori-infecciosa pulmonar.

Detall dels serveis oferts aquí

Teràpia nuclear

La teràpia de Medicina Nuclear consisteix en l’ús d’un radiofàrmac (traçador radioactiu), ja sigui per via oral, endovenosa, o intracavitària o intratumoral, per tal que aquest sigui captat pel teixit que interessa tractar, intentant irradiar el menys possible els teixits veïns.

Entre els diferents actes terapèutics, s’inclouen el tractament de la tiroide (hipertiroïdisme i càncer de tiroide) amb iode radioactiu, el tractament dels tumors neuroendocrins, el tractament pal·liatiu del dolor óssi metastàsic, la radio-embolització, i la sinoviortesi, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

NOVETATS DEL CENTRE

La nostra gent

Som un grup de professionals  que vol ajudar-li a gestionar la seva salut

Isabel Roca

Direcció Mèdica i Gerència

Joan Castell

Direcció Mèdica

Amparo García

Gestió de Qualitat

Carme Hernández

Direcció Relacions Institucionals

La nostra gent

Som un grup de professionals  que vol ajudar-li a gestionar la seva salut

Isabel Roca
Direcció Mèdica i Gerència

Joan Castell
Direcció Mèdica

Amparo García
Gestó de Qualitat

Carme Hernández
Direcció Relacions Institucionals

CONTACTI’NS

logo comunicacio blue

Faci’ns saber les seves preguntes, dubtes, comentaris o suggeriments. Pot escriure’ns, trucar-nos, enviar-nos un
correu electrònic o visitar-nos.

Escrigui’ns omplint el formulari de contacte i amb
molt de gust li respondrem el més aviat possible.

ADREÇA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos

Barcelona 08034, Catalunya, Espanya

TELÈFONS (Prefix +34)
93 204 6439 & 93 205 7708

FAX (Prefix +34)
93 204 8641

HORARI DE TREBALL
Dilluns a divendres: 8.00h a 21.00h

CORREU ELECTRÒNIC
simm@simm.barcelona

mapacat

CONTACTI’NS

Faci’ns saber les seves preguntes, dubtes,comentaris o suggeriments.
Pot escriure’ns, trucar-nos, enviar-nos un correu electrònic o visitar-nos.

Escrigui’ns omplint el formulari de contacte i amb
molt de gust li respondrem el mes aviat possible.

ADREÇA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos

Barcelona 08034, Catalunya, Espanya

TELÈFONS (Prefix +34)
93 204 6439 & 93 205 7708

FAX (Prefix +34)
93 204 8641

HORARI DE TREBALL
Dilluns a divendres: 8.00h a 21.00h

CORREU ELECTRÒNIC
simm@simm.barcelona

mapacat