IntroImage1i3

Oferim serveis de diagnòstic mèdic mitjançant la imatge molecular i metabòlica. El nostre objectiu és la satisfacció dels nostres pacients amb el millor tracte personal i el millor diagnòstic mèdic.

ALTA TECNOLOGIA APLICADA AL DIAGNÒSTIC MÈDIC ·
EXCEL·LÈNCIA EN L’INFORME MEDIC · PERSONAL ALTAMENT QUALIFICAT · 
TRANSMISSIÓ D’IMATGES · TERÀPIA NUCLEAR · CIRURGIA RADIOGUIADA

Ofrecemos servicios de diagnóstico médico mediante imagen molecular y metabólica nuclear. Nuestra meta es la satisfacción de nuestros pacientes con el mejor trato personal y el mejor diagnóstico médico.

ALTA TECNOLOGÍA APLICADA AL DIAGNÓSTICO MÉDICO ·
EXCELENCIA EN EL INFORME MÉDICO · PERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO · TRANSMISIÓN DE IMÁGENES · TERAPIA NUCLEAR · CIRUGÍA RADIOGUIADA

We offer medical diagnostic services obtanied by molecular and metabolic imaging. Our goal is the satisfaction of our patients through the best personal treatment and the best medical diagnosis.

LEADING TECHNOLOGY APPLIED TO MEDICAL DIAGNOSIS ·
EXCELLENCE IN MEDICAL REPORTING · HIGHLY QUALIFIED STAFF ·
IMAGE TRANSMISSION · NUCLEAR THERAPY · RADIO-GUIDED SURGERY

.

.

.

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA

TELÈFONS: (+34) 93 204 6439 · 93 205 7708

FAX: (+34) 93 204 9641

E-MAIL: info@simm.barcelona

.

LogosCalidadJuntos

Serveis de Diagnòstic Mèdic mitjançant la imatge molecular i metabòlica. El nostre objectiu és la satisfacció dels nostres pacients mitjançant el millor tracte personal i el millor diagnòstic mèdic.

Alta Tecnologia aplicada al diagnòstic · Excel·lència en l’informe mèdic · Personal altament qualificat · Transmissió d’imatges · Teràpia Metabòlica · Cirurgia Radioguiada

Ofrecemos servicios de diagnóstico médico mediante la imagen molecular y metabólica nuclear. Nuestra meta es la satisfacción de nuestros pacientes con el mejor trato personal y el mejor diagnóstico médico.

Alta tecnología aplicada al diagnóstico · Excelencia en los reportes médicos · Personal altamente calificado · Transmisión de imágenes · Terapia metabólica · Cirugía radioguiada

We offer medical diagnostic services obtanied by molecular and metabolic imaging. Our goal is the satisfaction of our patients through the best personal treatment and the best medical diagnosis.

High technology applied to the diagnosis · Excellence in the medical report · Highly qualified personnel · Image transmissions · Metabolic Therapy · Radioguided Surgery

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA

TELÈFONS: (+34) 93 204 6439 · 93 205 7708
FAX: (+34) 93 204 8641
E-MAIL: info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos