politica-cat

Política de la Qualitat

politica-cat

Política de la Qualitat

La direcció ha definit la següent Política de la Qualitat, amb l’objecte de documentar el posicionament del nostre Programa de Garantia de Qualitat:

La nostra missio és la realització de diagnòstics i tractaments innovadors i amb la millor qualitat tècnica i humana possible dins de l’especialitat de la Medicina Nuclear.


La nostra visió és ser un servei de referència a nivell europeu en la pràctica de la Medicina Nuclear per la qualitat assistencial.


Els nostres valors són:

● La satisfacció dels pacients, metges i entitats sol·licitants.

● Qualitat i rendibilitat diagnòstica de les nostres exploracions.

● La nostra competència tècnica.

● La nostra ètica professional.

● El compliment de la legislació aplicable.

● L’optimització dels costos i una política de compres eficaç.


Els nostres compromisos són:

● La formulació d’uns paràmetres de qualitat i la planificació dels recursos necessaris.

● L’incitació al desenvolupament d’un esperit de qualitat a tots els nivells.


Les nostres accions per aconseguir els nostres compromisos són:

● El treball en equip.

● La millora continua.

● La prevenció abans que la correcció.

● La formació permanent.

● Les revisions per la direcció.

● Les auditories.


La Direcció Mèdica assegura que aquesta Política és entesa, implantada i actualitzada a totes les seves activitats,  promovent la creació del clima necessari per  aconseguir una millora continua i proporcionant la formació i informació necessària a tots els seus empleats per aconseguir la seva  implicació i motivació.


Aquesta Política de la Qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat anuals.

.

La direcció ha definit la següent Política de la Qualitat, amb l’objecte de documentar el posicionament del nostre Programa de Garantia de Qualitat:

 

Missió:

Realització de diagnòstics i tractaments innovadors i amb la millor qualitat tècnica i humana possible dins de l’especialitat de la Medicina Nuclear.

 

Visió:

Ser un servei de referència a nivell europeu en la pràctica de la Medicina Nuclear per la qualitat assistencial.

 

Els nostres valors són:

● La satisfacció dels pacients, metges i entitats sol·licitants.

● Qualitat i rendibilitat diagnòstica de les nostres exploracions.

● La nostra competència tècnica.

● La nostra ètica professional.

● El compliment de la legislació aplicable

● L’optimització dels costos i una política de compres eficaç.

 

Els nostres compromisos són:

● La formulació d’uns paràmetres de qualitat i la planificació dels recursos necessaris.

● L’incitació al desenvolupament d’un esperit de qualitat a tots els nivells.

 

Les nostres accions per aconseguir els nostres compromisos son:

● El treball en equip.

● La millora continua.

● La prevenció abans que la correcció.

● La formació permanent.

● Les revisions per la direcció.

● Les auditories.

 

La Direcció Mèdica assegura que aquesta Política és entesa, implantada i actualitzada a totes les seves activitats,  promovent la creació del clima necessari per  aconseguir una millora continua i proporcionant la formació i informació necessària a tots els seus empleats per aconseguir la seva  implicació i motivació.

 

Aquesta Política de la Qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat anuals.

Dra. Isabel Roca

                                                                                                           Directora Mèdica

Dra. Isabel Roca

                                                                                                        Directora Mèdica

PC-001 – Política de Qualitat, Rev. 06 – 25.10.2017

PC-001 – Política de Qualitat, Rev. 06 – 25.10.2017

arco_logo_simm_V2Mitad

Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Tel. (+34) 93 204 6439 Fax (+34) 93 204 9641
info@simm.barcelona

politica-cat
politica-cat
arco_logo_simm_V2Achatado

Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

politica-cat