LogoSIMMActualTransp

Política de la Qualitat

LogoSIMMActualTransp

Política de la Qualitat

La direcció ha definit la següent Política de la Qualitat, amb l’objecte de documentar el posicionament del nostre Programa de Garantia de Qualitat:

.

Missió:

Realització de diagnòstics i tractaments innovadors i amb la millor qualitat tècnica i humana possible dins de l’especialitat de la Medicina Nuclear.

.

Visió:

Ser un servei de referència a nivell europeu en la pràctica de la Medicina Nuclear per la qualitat assistencial.

.

Els nostres valors són:

● La satisfacció dels pacients, metges i entitats sol·licitants.

● Qualitat i rendibilitat diagnòstica de les nostres exploracions.

● La nostra competència tècnica.

● La nostra ètica professional.

● El compliment de la legislació aplicable

● L’optimització dels costos i una política de compres eficaç.

.

Els nostres compromisos són:

● La formulació d’uns paràmetres de qualitat i la planificació dels recursos necessaris.

● L’incitació al desenvolupament d’un esperit de qualitat a tots els nivells.

.

Les nostres accions per aconseguir els nostres compromisos són:

● El treball en equip.

● La millora continua.

● La prevenció abans que la correcció.

● La formació permanent.

● Les revisions per la direcció.

● Les auditories.

.

La Direcció Mèdica assegura que aquesta Política és entesa, implantada i actualitzada a totes les seves activitats,  promovent la creació del clima necessari per  aconseguir una millora continua i proporcionant la formació i informació necessària a tots els seus empleats per aconseguir la seva  implicació i motivació.

.

Aquesta Política de la Qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat anuals.

La direcció ha definit la següent Política de la Qualitat, amb l’objecte de documentar el posicionament del nostre Programa de Garantia de Qualitat:

 

Missió:

Realització de diagnòstics i tractaments innovadors i amb la millor qualitat tècnica i humana possible dins de l’especialitat de la Medicina Nuclear.

 

Visió:

Ser un servei de referència a nivell europeu en la pràctica de la Medicina Nuclear per la qualitat assistencial.

 

Els nostres valors són:

● La satisfacció dels pacients, metges i entitats sol·licitants.

● Qualitat i rendibilitat diagnòstica de les nostres exploracions.

● La nostra competència tècnica.

● La nostra ètica professional.

● El compliment de la legislació aplicable

● L’optimització dels costos i una política de compres eficaç.

 

Els nostres compromisos són:

● La formulació d’uns paràmetres de qualitat i la planificació dels recursos necessaris.

● L’incitació al desenvolupament d’un esperit de qualitat a tots els nivells.

 

Les nostres accions per aconseguir els nostres compromisos son:

● El treball en equip.

● La millora continua.

● La prevenció abans que la correcció.

● La formació permanent.

● Les revisions per la direcció.

● Les auditories.

 

La Direcció Mèdica assegura que aquesta Política és entesa, implantada i actualitzada a totes les seves activitats,  promovent la creació del clima necessari per  aconseguir una millora continua i proporcionant la formació i informació necessària a tots els seus empleats per aconseguir la seva  implicació i motivació.

 

Aquesta Política de la Qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat anuals.

Dra. Isabel Roca

                                                                                                           Gerent

Dra. Isabel Roca

                                                                                                        Directora Mèdica

PC-001 – Política de Qualitat, Rev. 06 – 25.10.2017

PC-001 – Política de Qualitat, Rev. 06 – 25.10.2017

Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos
Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos