Skip to content
LogoNuevoOriginalSwappedSinGrupo

Política de la Qualitat

SIMM Molecular SL

SIMM

Política de la Qualitat

La direcció ha definit la següent Política de la Qualitat, amb l’objecte de documentar el posicionament del nostre Programa de Garantia de Qualitat:

La nostra missio és la realització de diagnòstics i tractaments innovadors i amb la millor qualitat tècnica i humana possible dins de l’especialitat de la Medicina Nuclear.

La nostra visió és ser un servei de referència a nivell europeu en la pràctica de la Medicina Nuclear per la qualitat assistencial.

Els nostres valors són:

● La satisfacció dels pacients, metges i entitats sol·licitants.

● Qualitat i rendibilitat diagnòstica de les nostres exploracions.

● La nostra competència tècnica.

● La nostra ètica professional.

● El compliment de la legislació aplicable.

● L’optimització dels costos i una política de compres eficaç.

Els nostres compromisos són:

● La formulació d’uns paràmetres de qualitat i la planificació dels recursos necessaris.

● L’incitació al desenvolupament d’un esperit de qualitat a tots els nivells.

Les nostres accions per aconseguir els nostres compromisos són:

● El treball en equip.

● La millora continua.

● La prevenció abans que la correcció.

● La formació permanent.

● Les revisions per la direcció.

● Les auditories.

La Direcció Mèdica assegura que aquesta Política és entesa, implantada i actualitzada a totes les seves activitats,  promovent la creació del clima necessari per  aconseguir una millora continua i proporcionant la formació i informació necessària a tots els seus empleats per aconseguir la seva  implicació i motivació.

Aquesta Política de la Qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat anuals.

.

La direcció ha definit la següent Política de la Qualitat, amb l’objecte de documentar el posicionament del nostre Programa de Garantia de Qualitat:

 

Missió:

Realització de diagnòstics i tractaments innovadors i amb la millor qualitat tècnica i humana possible dins de l’especialitat de la Medicina Nuclear.

 

Visió:

Ser un servei de referència a nivell europeu en la pràctica de la Medicina Nuclear per la qualitat assistencial.

 

Els nostres valors són:

● La satisfacció dels pacients, metges i entitats sol·licitants.

● Qualitat i rendibilitat diagnòstica de les nostres exploracions.

● La nostra competència tècnica.

● La nostra ètica professional.

● El compliment de la legislació aplicable

● L’optimització dels costos i una política de compres eficaç.

 

Els nostres compromisos són:

● La formulació d’uns paràmetres de qualitat i la planificació dels recursos necessaris.

● L’incitació al desenvolupament d’un esperit de qualitat a tots els nivells.

 

Les nostres accions per aconseguir els nostres compromisos son:

● El treball en equip.

● La millora continua.

● La prevenció abans que la correcció.

● La formació permanent.

● Les revisions per la direcció.

● Les auditories.

 

La Direcció Mèdica assegura que aquesta Política és entesa, implantada i actualitzada a totes les seves activitats,  promovent la creació del clima necessari per  aconseguir una millora continua i proporcionant la formació i informació necessària a tots els seus empleats per aconseguir la seva  implicació i motivació.

 

Aquesta Política de la Qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat anuals.

Dra. Isabel Roca

                                                                                                           Directora Mèdica

Dra. Isabel Roca

                                                                                                        Directora Mèdica

PC-001 – Política de Qualitat, Rev. 06 – 25.10.2017

PC-001 – Política de Qualitat, Rev. 06 – 25.10.2017

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.