Skip to content
diagnòstic per la imatge

SIMM Imatge Mèdica

Imatges diagnòstiques de màxima qualitat
amb l’atenció que vostè mereix

Text content

Servei de Medicina Nuclear amb diagnòstics mèdics mitjançant la imatge molecular i teràpies metabòliques dirigides. El nostre objectiu és la satisfacció dels nostres pacients, mitjançant el  tracte personal i el diagnòstic mèdic i terápies de màxima qualitat. Posem la més alta tecnologia i coneixements a la vostra disposició.

simm-cat

QUI SOM

SIMM Imatge Mèdica és un centre dirigit on treballem metges especialistes pioners en la Medicina Nuclear. Hi disposem de les últimes innovacions tecnològiques.

Al nostre Centre prioritzem l’atenció al pacient, oferint tècniques diagnòstiques i teràpies punteres per arribar al millor diagnòstic i tractament, amb seguretat i rapidesa.

Per assolir el millor nivell d’atenció possible als nostres pacients, participem en comités multidisciplinaris, conferències clíniques, assistència i participació en congressos mèdics nacionals i internacionals.

El nostre objectiu  és garantir la millor assistència i grau de satisfacció possible als nostres clients.

Le nostres polítiques

Les nostres polítiques institucionals tenen com a pilar la satisfacció dels nostres pacients i la rapidesa i exactitud dels nostres serveis. Per això, comptem amb un sistema de qualitat dinàmic i retroalimentat en el qual es conjuguen les tecnologies i equips amb un equip humà altament qualificat i en constant formació. Pot consultar les nostres Política de la Qualitat, Política de PrivadesaPolítica de Cookies (Galetes).

simm-cat

La nostra missió

La nostra missió és la realització d’exploracions mitjançant el diagnòstic per la imatge i tractaments de teràpia metabòlica. En això apliquem els fàrmacs més innovadors, les últimes tecnologies, amb el millor tracte humà cap als pacients.

La nostra visió

La nostra visió és ser una unitat de referència a Espanya i a nivell europeu en l’especialitat de la Medicina Nuclear, per la nostra qualitat assistencial i el nostre enfocament en la investigació, fent dels pacients al centre de tots els nostres esforços.

simm-cat

Els nostres valors

Els nostres valors són la satisfacció dels nostres pacients; la qualitat diagnòstica de les nostres exploracions; el nostre quadre mèdic, que comprèn metges especialistes en medicina nuclear, amb una llarga trajectòria i amb renom internacional, tant en la pràctica clínica com en la investigació de nous fàrmacs radioactius; la nostra ètica professional; el compliment de la legislació aplicable atès que que treballem amb compostos radioactius. Totes les nostres seccions compleixen les normes reglamentàries de protecció radiològica i compten amb els permisos i acreditacions ofcials i voluntàries per a instal·lacions mèdiques radioactives.

CATÀLEG D’ESPECIALITATS

Oncologia

L’oncologia és l’especialitat mèdica que estudia la patologia tumoral i cancerosa. La Medicina Nuclear permet realitzar proves diagnòstiques de gran importància en la patologia oncològica, per a la detecció i determinació de l’extensió de la malaltia cancerosa, les seves recaigudes, la valoració de la resposta al tractament i el seu seguiment.

Detall dels serveis oferts aquí

Tomografia per emmisió de positrons-Tomografía computeritzada (PET-TC)

És l’estudi corporal metabòlic i anatòmic mitjançant la combinació de la tomografia computeritzada (TC) i la tomografia per emissió de positrons (PET) amb un equip híbrid PET-TC que permet obtenir imatges de les dues tècniques al mateix temps, sense moure al pacient i amb fusió d’aquestes imatges, per ajudar els metges a avaluar la correcta funció d’òrgans i teixits, proporcionant informació més precisa i diagnòstics més exactes, als camps de l’oncologia, la cardiologia, la neurologia i la patologia vascular i infecciosa.

Detall dels serveis oferts aquí

Cirurgia radioguiada

La cirurgia radioguiada comprèn l’aplicació de sondes radiodetectores específiques, guiades pels nostres especialistes en Medicina Nuclear a una cirurgia per a la ràpida localització i extirpació del teixit desitjat, prèviament marcat amb un radiofàrmac injectat, i així assegurar que el cirurgià extirpa el que realment es necessita extirpar. Aquesta tècnica permet la realització de cirurgies amb menys temps, menys agressives, amb menor cormorbilitat, i més especifiques, respectant els teixits sans. Destaca la detecció del gangli sentinella i la localització d’adenomes paratiroïdals, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

Cardiologia

La cardiologia és la branca de la medicina que estudia les afeccions del cor i de l’aparell circulatori. El nostres estudis de cardiologia nuclear permeten valorar la perfusió i funció miocàrdica, estudiar indirectament la patologia coronària, l’existència d’isquèmia i necrosi de les parets miocàrdiques, així com els estudis d’infecció protèsica i vascular.

Detall dels serveis oferts aquí

Patologia osteoarticular

La medicina nuclear ajuda a la detecció de diferents condicions patològiques òssies com l’osteoporosi, el càncer d’os primari, les metàstasis òssies, l’artrosi i l’artritis, la patologia esportiva i traumàtica i l’estudi de les pròtesis òssies, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

Nefrourologia

La nefrourologia es l’especialitat de la medicina que estudia el sistema renal i genitourinari. Els estudis isotòpics nefrourològics permeten la valoració no invasiva de la funció renal sota diferents aspectes, podent diagnosticar pielonefritis, quadres de uropatia obstructiva, complicacions en casos de trasplantament renal, anormalitats corticals, entre d’altres. Els radiofàrmacs també tenen aplicació en el tractament pal·liatiu del dolor a causa de metàstasi òssia per càncer de pròstata (veure Teràpia Metabòlica).

Detall dels serveis oferts aquí

Neurologia

La neurologia és la branca mèdica que estudia les alteracions del sistema nerviós. Les tècniques de medicina nuclear són útils en el diagnòstic de diferents patologies cerebrals, especialment demències, alteracions vasculars, epilèpsies i malalties que afecten els neurotransmissors, com la malaltia de Parkinson. També són utils per l’estudi de diferents alteracions psiquiàtriques.

Detall dels serveis oferts aquí

Endocrinologia

L’endocrinologia és l’especialitat que estudia les alteracions del sistema endocrí y de la secreció hormonal. La Medicina Nuclear aporta serveis de diagnòstic i terapèutica en el camp endocrinológic, des de la detecció i mesurament de la ubicació i funcionament de les glàndules endocrines fins al tractament de malalties endocrines mitjançant l’ús de radionúclids. 

Detall dels serveis oferts aquí

Gastroenterologia

La gastroenterologia és la branca mèdica que estudia el sistema digestiu. El seu estudi amb tècniques de Medicina Nuclear pot aportar al clínic de l’àrea gastroenterològica o al cirurgià digestiu una eina molt útil, donada la seva condició d’anàlisi fisiològic i el fet d’emprar tècniques no invasives. 

Detall dels serveis oferts aquí

Teràpia metabòlica

La teràpia metabòlica consisteix en l’ús d’un radiofàrmac (traçador radioactiu), ja sigui per via oral, endovenosa, o intracavitària o intratumoral, per tal que aquest sigui captat pel teixit que interessa tractar, intentant irradiar el menys possible els teixits veïns. Entre els diferents actes terapèutics, s’inclouen el tractament de la tiroide (hipertiroïdisme i càncer de tiroide) amb iode radioactiu, el tractament dels tumors neuroendocrins, el tractament pal·liatiu del dolor óssi metastàsic, la radio-embolització, i la sinoviortesi, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

Pneumologia

La pneumologia és l’especialitat que estudia les alteraciones de l’aparell respiratori. Els estudis isotòpics pulmonars permeten estudiar la perfusió i la ventilació pulmonar, especialment en el diagnòstic del tromboembolisme pulmonar (sobretot quan el pacient no pot fer-se un angio-TAC per al·lèrgia al contrast o per insuficiència renal). També son útils per els estudis pre-quirúrgics de quantificació pulmonar, i per els estudis de la patologia inflamatori-infecciosa pulmonar.

Detall dels serveis oferts aquí

Infectoimmunologia

Els estudis de Medicina Nuclear amb marcadors biològics s’aplica a la detecció de potencials processos infecciosos i inflamatoris, especialment quan altres estudis no han donat el resultat esperat. Aquests estudis són fonamentals per planificar les decisions terapèutiques. Quan els marcadors són anticossos específics, també és possible detectar mecanismes patogènics o disfuncions del sistema immunitari.

Detall dels serveis oferts aquí

Densitometria

La densitometria òssia és una exploració que determina amb precisió la densitat mineral dels ossos, la seva densitat. Aquesta densitat és comparada amb valors mitjans basats en edat, sexe y mida del pacient, permetent determinar el risc de fractures i l’estat d’osteoporosi. L’estudi de les densitometries al llarg d’un període de temps determinat permet estudiar l’evolució de la pèrdua de calci, elaborar un pronòstic i per tant trobar el llindar de fractura, permetent els tractaments preventius corresponents. És una tècnica no invasiva.

Detall dels serveis oferts aquí

Oftalmologia

En el camp de l’oftalmologia nuclear oferim la dacriocistografia, que és una prova diagnòstica que serveix per l’estudi de l’aparell lacrimal (conductes lacrimals i sacs lacrimals) amb l’objectiu de detectar possibles alteracions o patologies, principalment obstruccions de les vies lacrimals.

Detall dels serveis oferts aquí

Angiologia

L’angiologia és l’especialitat medicoquirúrgica responsable del diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell circulatori, una extensa xarxa de vasos la missió dels quals consisteix a fer arribar la sang, i amb ella l’oxigen i els nutrients, a totes les cèl·lules de l’organisme, i retornar-la al cor. Nosaltres portem a terme el diagnòstic i el seguiment de les malalties de l’aparell circulatori.

Detall dels serveis oferts aquí

NOVETATS DE SIMM

Radio-guided surgery, SCMNIM, sentinel lymphnode, Nucclear Medicine congress

Inaugurem el nostre nou Centre de Medicina Nuclear al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona

8 de febrer de 2021

SIMM-Atrys inaugura el seu nou Centre de Medicina Nuclear a l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB) a Esplugues de Llobregat, amb equips i instal·lacions de tecnologia punta per al diagnòstic per imatge i tractament de diverses patologies, amb especialització en tumors del desenvolupament i altres malalties oncològiques i metabòliques.

En l’àmbit de l’oncologia, les noves instal·lacions permeten avançar en el tractament i la investigació dels tumors pediàtrics, també anomenats tumors del desenvolupament mentre que en el camp de la teràpia metabòlica, el centre inclou les últimes estratègies en endocrinologia i radio-immunoteràpia per augmentar la especificitat i eficàcia dels tractaments. Les seves dues habitacions per a teràpia metabòlica posicionen de forma privilegiada any Centre SIMM-Atrys-SJD per a l’aplicació de les noves tècniques de teragnòstic (diagnòstic i teràpia combinats amb un mateix radiofàrmac).

Aquest és el primer centre monogràfic d’oncologia pediàtrica d’Espanya i el segon d’Europa, convertint SIMM-Atrys en un centre capdavanter a Europa a Oncologia pediàtrica, l’obertura del qual suposa un gran avenç en el diagnòstic, tractament i investigació de tumors del desenvolupament i altres malalties minoritàries i complexes.

Per al President Executiu d’Atrys, Santiago de Torres Sanahuja: «Aquesta col·laboració és una mostra més del nostre compromís amb l’excel·lència, amb la millora de la qualitat assistencial i la precisió diagnòstica».

Llegiu més sobre aquesta inauguració als llocs web Atrys (en castellà), Hospital Sant Joan de Déu, TopDoctorS (en castellà), al Linkedin de Atrys (en castellà) i a l’especial publicat al diari barceloní La Vanguardia (en castellà).

ImgConfIRBGammaOssia

Ponència «Gammagrafia òssia SPECT-TC Bone Scan. Es pot considerar una prova de cribatge?» presentada a la
6a Jornada de l’Hospital de Barcelona sobre Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: Artroplàstia Total de Genoll Dolorosa No Sèptica

5 d’abril, 2022

La nostra directora mèdica Dra. Isabel Roca, va presentar la ponència anomenada «Gammagrafia òssia SPECT-TC Bone Scan. Es pot considerar una prova de cribatge?» a la 6a Jornada de l’Hospital de Barcelona sobre Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: Artroplàstia Total de Genoll Dolorosa No Sèptica».

Incluim aquí aquesta presentació en format PDF (en català).

Radio-guided surgery, SCMNIM, sentinel lymphnode, Nucclear Medicine congress

XXXIIè Jornades de la Societat Catalana de
Medicina Nuclear i Imatge Molecular sobre Cirurgia
Radioguiada: Passat, Present o Futur?

20 d’octubre de 2021

La nostra col·laboradora i responsable del Programa de Garantia de Qualitat de SIMM, Dra. Amparo García Burillo, va participar com a ponent a les XXXII Jornades de la Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular (SCMNIM) el 26 de novembre de 2021, a la secció corresponent al Present, amb la ponència «Gangli sentinella en el càncer de tiroide».

Aquestes jornades van esdevenir en format televisiu virtual des de Tarragona, organitzades aquesta vegada pel Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Joan XXIII. Les emissions van ser fetes en directe i diferit en dos llengües: català i castellà, fent possible que arribés a tots els professionals mèdics de Catalunya, la resta de Espanya i més enllà a tots els països de parla hispana.

Nuclear Medicine, Endorcrinology, Nutrition, congress

Conferència d’inauguració del XXIV Congrés
de la Societat Catalana d’Endocrinologia
i Nutrició (SCEN)

19 d’octubre de 2021

La nostra col·laboradora i responsable del Programa de Garantia de Qualitat de SIMM, Dra. Amparo García Burillo, va ser convidada a obrir el XXIVè Congrés de la Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició (SCEN) amb la conferència inaugural «Aplicacions de medicina nuclear a l’Endocrinologia”. Aquesta va tenir lloc el dijous 25 de novembre de 2021 i va ser moderada pel Dr. Manuel Pérez Maraver.

La Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició és l’entitat professional que, des de 1944, agrupa els/les especialistes llicenciats/des en Medicina i Cirurgia en les especialitats d’Endocrinologia i Nutrició i altres àrees de les ciències de la salut relacionades amb aquestes especialitats, procurant contribuir al millorament científic dels seus afiliats; promoure el desenvolupament de l’Endocrinologia i Nutrició en les vessants d’assistència mèdica, docència, recerca i organització sanitària; donar assessorament als organismes públics en aquests aspectes i promoure el desenvolupament de tasques d’interès mèdic i científic en el camp de l’Endocrinologia, Metabolisme i Nutrició mitjançant reunions, congressos, simposis i treballs de recerca.

MNP-Imagen

La pediatria en Medicina Nuclear
Serie de presentacions en PDF de la Directora
Mèdica de SIMM, Dra. Isabel Roca

25 d’agost, 2021

La Dra. Isabel Roca, Directora Mèdica de SIMM, presenta aquesta sèrie de dissertacions en format PDF, producte de diverses participacions en seminaris, congressos i cursos, incloent ponències i xerrades per a l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA), l’Associació Europea de Medicina Nuclear (EANM), la Societat Espanyola de Medicina Nuclear i Imatge Molecular (SEMNIM), l’Escola Europea d’Imatge i Teràpia Multimodal (ESMIT) i en el Curs Europeu sobre Radiologia Pediàtrica (ECPR), el Curs Internacional Avançat d’Ortopèdia Pediàtrica i la Jornada Endos Medicina d’Actualització en Patologia Digestiva.

Les presentacions incloses són:

PlatjaAro2019

10è Congrés de Medicina Nuclear Pediàtrica
23-26 de maig de 2019, Platja d’Aro, Girona, Catalunya

14 de juny, 2021

Els dies 23 i 26 de maig de 2019 es va celebrar a Platja d’Aro (Girona, Espanya) el 10è Congrés de Medicina Nuclear Pediàtrica, organitzat per la nostra directora mèdica, la Dra. Roca.

El programa va incloure cinc sessions de mig dia (amb sessions invitades i interactives, així com presentacions de pòsters orals i electrònics) sobre els temes següents:

• Buidament gàstric
• Trànsit colònic
• Nova Guia de Renograma EANM-SNMMI
• PET en infecció
• PET en indicacions no oncològiques
• SPECT-CT i PET-CT en malalties òssies
• Imatges en l’avaluació del drenatge renal
• Hipotiroïdisme congènit i el paper de NM
• Neuroblastoma: actualització clínica
• Neuroblastoma: Actualització d’imatges – MIBG-DOPA-DOTA
• Neuroblastoma: controvèrsies per imatge
• Neuroblastoma: teràpia metabòlica amb MIBG-DOTA
• Limfoma: es centren en la posada en escena
• Criteris de resposta Q: innovacions tècniques

El programa final, amb els conferencistes convidats i les activitas realitzades, es pot veure aquí (en anglès).

EL NOSTRE COS DIRECTOR

Som un grup de professionals  que vol ajudar-li a gestionar la seva salut.
La nostra direcció està conformada per:

Isabel Roca
Direcció Mèdica

Joan Castell
Direcció Mèdica

Mònica Gòmez
Direcció Econòmico-Administrativa

Carme Hernàndez
Direcció Relacions
Institucionals

Amparo García
Gestió de Qualitat

ELS NOSTRES CLIENTS INSTITUCIONALS

A
ADESLAS
AEGON SALUD
AGRUPACIÓN MUTUA
ALLIANZ
AME ASI.MED. CIA.SEGUROS
AMSYR
ANTARES
ASC (Asistencia Sanitaria Colegial)
ASEFA
ASISA
ASSISTENCIA AVANÇADA BCN S.L.
ATLANTIDA
AXA-WINTERTHUR SALUD

B
BADALONA SERVEIS ASSSITENCIALS

C
CASER SALUD
CIGNA
CLINICUM
CONSORCI SANITARI DE L´ALT PENEDES
COSALUD – CATALANA OCCDIENTE

D
DIVINA PASTORA
DKV

E
ESPAI SALUD

F
FIATC
FUNDACIÓN SANITARIA DE MOLLET

G
GENERALI
GERMANDAD DE SANT JOAN BATISTA
GERMANES HOSPITALARIES SAGRAT  COR DE MARTORELL

H
HERMANDAD DE ARQUITECTOS
HNA SERVICIOS CORP.
HOSPITAL ESPIRIT SANT
HOSPITAL DE GRANOLLERS
HOSPITAL DE SANT CELONI
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA
HOSPITAL SANT RAFAEL

M
MAPFRE FAMILIAR
MEDIFIATC
MUTUA EGARA
MUTUA GENERAL DE GRANOLLERS
MUTUA UNIVERSAL
MUTUAL GENERAL DE CATALUNYA
MUTUAL SALUS

N
NOVA ALIANÇA MATARONINA

P
PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
PREVISORA GENERALES – MPS.

S
SANITAS
SANITAS, S.A. DE HOSPITALES
SEGUROS LATINA
SERSANE
SCIAS

V
VITAL SEGUROS

CONTACTI’NS

Faci’ns saber les seves preguntes, dubtes, comentaris o suggeriments.

Pot escriure’ns directament a SIMM, trucar-nos, enviar-nos un correu
electrònic
o visitar-nos a les nostres seus a Barcelona (SIMM-IRLA) o
a Esplugues de Llobregat (SIMM-SJD).

També pot utilitzar el Canal de Comunicacions d’Atrys (en castellà,
portuguès o anglès), que  garanteix la confidencialitat de
la identitat
de l’/la informant (si ho desitja) i de la resta de persones informades
a la denúncia, així com la defensa de l’/la informant davant de qualsevol
tipus de resposta.

ADREÇES

Centre SIMM-ATRYS IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2, Baixos
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Tel.  (+34) 93 204 6439

Centre SIMM-ATRYS SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Edifici PCCB
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Tel.  (+34) 93 254 0470

FAX
(+34) 93 204 9641

CORREU ELECTRÒNIC
info.simm@atryshealth.com

HORARI DE TREBALL
Dilluns a divendres: 8.00h a 21.00h

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

simm-cat

SIMM Imatge Médica

Imatges diagnòstiques de màxima
qualitat amb l’atenció que vostè mereix

Servei de diagnòstic mèdic mitjançant la imatge molecular i metabòlica de Medicina Nuclear. El nostre objectiu és la satisfacció dels nostres pacients, mitjançant el  tracte personal i el diagnòstic médic. Posem la més alta tecnologia a la vostra disposició.

QUI SOM

SIMM Imatge Mèdica és un centre dirigit on treballem metges especialistes pioners en la Medicina Nuclear. Disposem de les últimes innovacions tecnològiques. Al nostre Centre prioritzem l’atenció al pacient, oferim tècniques diagnòstiques i teràpies per arribar al millor diagnòstic i tractament, amb seguretat i rapidesa. Per assolir el millor nivell d’atenció possible als nostres pacients participem en comités multidisciplinaris, conferències clíniques, assistència i participació en congressos mèdics nacionals i internacionals. El nostre objectiu  és garantir la millor assistència i grau de satisfacció possible als nostres clients.

La nostra política de la qualitat

La nostra política de qualitat té com a pilar la satisfacció dels nostres pacients i la rapidesa i exactitud dels nostres serveis. Per això, comptem amb un sistema de qualitat dinàmic i retroalimentat en el qual es conjuguen les tecnologies i equips amb un equip humà altament cualicado i en constant formació. Pot consultar les nostres Política de la Qualitat, Política de PrivadesaPolítica de Cookies (Galetes).

La nostra misió

La nostra missió és la realització d’exploracions mitjançant el diagnòstic per la imatge. En això apliquem els fàrmacs més innovadors, les últimes tecnologies, amb el millor tracte humà cap als pacients.

La nostra visió

La nostra visió és ser una unitat de referència a Espanya i a nivell europeu en l’especialitat de la Medicina Nuclear, per la nostra qualitat assistencial i el nostre enfocament en la investigació, fent dels pacients al centre de tots els nostres esforços.

Els nostres valors

Els nostres valors són la satisfacció dels nostres pacients; la qualitat diagnòstica de les nostres exploracions; el nostre quadre mèdic, que comprèn metges especialistes en medicina nuclear, amb una llarga trajectòria i amb renom internacional, tant en la pràctica clínica com en la investigació de nous fàrmacs radioactius; la nostra ètica professional; el compliment de la legislació aplicable atès que que treballem amb compostos radioactius. Totes les nostres seccions compleixen les normes reglamentàries de protecció radiològica i compten amb els permisos i acreditacions ofcials i voluntàries per a instal·lacions mèdiques radioactives.

CATÀLEG D’ESPECIALITATS

L’oncologia és l’especialitat mèdica que estudia la patologia tumoral i cancerosa. La Medicina Nuclear permet realitzar proves diagnòstiques de gran importància en la patologia oncològica, per a la detecció i determinació de l’extensió de la malaltia cancerosa, les seves recaigudes, la valoració de la resposta al tractament i el seu seguiment. 

Detall dels serveis oferts aquí

És l’estudi corporal metabòlic i anatòmic mitjançant la combinació de la tomografia computeritzada (TC) i la tomografia per emissió de positrons (PET) amb un equip híbrid PET-TC que permet obtenir imatges de les dues tècniques al mateix temps, sense moure al pacient i amb fusió d’aquestes imatges, per ajudar els metges a avaluar la correcta funció d’òrgans i teixits, proporcionant informació més precisa i diagnòstics més exactes, als camps de l’oncologia, la cardiologia, la neurologia i la patologia vascular i infecciosa.

Detall dels serveis oferts aquí

La cirurgia radioguiada comprèn l’aplicació de sondes radiodetectores específiques, guiades per els nostres especialistes en Medicina Nuclear, a una cirurgia per a la ràpida localització i extirpació del teixit desitjat, prèviament marcat amb un radiofàrmac injectat, i així assegurar que el cirurgià extirpa el que realment es necessita extirpar. Aquesta tècnica permet la realització de cirurgies amb menys temps, menys agressives, amb menor cormorbilitat, i més especifiques, respectant els teixits sans. Destaca la detecció del gangli sentinella i la localització d’adenomes paratiroïdals, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

La cardiologia és la branca de la medicina que estudia les afeccions del cor i de l’aparell circulatori. El nostres estudis de cardiologia nuclear permeten valorar la perfusió i funció miocàrdica, estudiar indirectament la patologia coronària, l’existència d’isquèmia i necrosi de les parets miocàrdiques, així com els estudis d’infecció protèsica i vascular.

Detall dels serveis oferts aquí

La medicina nuclear ajuda a la detecció de diferents condicions patològiques òssies com l’osteoporosi, el càncer d’os primari, les metàstasis òssies, l’artrosi i l’artritis, la patologia esportiva i traumàtica i l’estudi de les pròtesis òssies, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

La nefrourologia es l’especialitat de la medicina que estudia el sistema renal i genitourinari. Els estudis isotòpics nefrourològics permeten la valoració no invasiva de la funció renal sota diferents aspectes, podent diagnosticar pielonefritis, quadres de uropatia obstructiva, complicacions en casos de trasplantament renal, anormalitats corticals, entre d’altres. Els radiofàrmacs també tenen aplicació en el tractament pal·liatiu del dolor a causa de metàstasi òssia per càncer de pròstata (veure Teràpia Metabòlica).

Detall dels serveis oferts aquí

La neurologia és la branca mèdica que estudia les alteracions del sistema nerviós. Les tècniques de medicina nuclear són útils en el diagnòstic de diferents patologies cerebrals, especialment demències, alteracions vasculars, epilèpsies i malalties que afecten els neurotransmissors, com la malaltia de Parkinson. També són utils per l’estudi de diferents alteracions psiquiàtriques.

Detall dels serveis oferts aquí

La teràpia de Medicina Nuclear consisteix en l’ús d’un radiofàrmac (traçador radioactiu), ja sigui per via oral, endovenosa, o intracavitària o intratumoral, per tal que aquest sigui captat pel teixit que interessa tractar, intentant irradiar el menys possible els teixits veïns. Entre els diferents actes terapèutics, s’inclouen el tractament de la tiroide (hipertiroïdisme i càncer de tiroide) amb iode radioactiu, el tractament dels tumors neuroendocrins, el tractament pal·liatiu del dolor óssi metastàsic, la radio-embolització, i la sinoviortesi, entre d’altres.

Detall dels serveis oferts aquí

La densitometria òssia és una exploració que determina amb precisió la densitat mineral dels ossos, la seva densitat. Aquesta densitat és comparada amb valors mitjans basats en edat, sexe y mida del pacient, permetent determinar el risc de fractures i l’estat d’osteoporosi. L’estudi de les densitometries al llarg d’un període de temps determinat permet estudiar l’evolució de la pèrdua de calci, elaborar un pronòstic i per tant trobar el llindar de fractura, permetent els tractaments preventius corresponents. És una tècnica no invasiva.

Detall dels serveis oferts aquí

En el camp de l’oftalmologia nuclear oferim la dacriocistografia, que és una prova diagnòstica que serveix per l’estudi de l’aparell lacrimal (conductes lacrimals i sacs lacrimals) amb l’objectiu de detectar possibles alteracions o patologies, principalment obstruccions de les vies lacrimals.

Detall dels serveis oferts aquí

L’angiologia és l’especialitat medicoquirúrgica responsable del diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell circulatori, una extensa xarxa de vasos la missió dels quals consisteix a fer arribar la sang, i amb ella l’oxigen i els nutrients, a totes les cèl·lules de l’organisme, i retornar-la al cor. Nosaltres portem a terme el diagnòstic i el seguiment de les malalties de l’aparell circulatori.

Detall dels serveis oferts aquí

NOVETATS DE SIMM

Radio-guided surgery, SCMNIM, sentinel lymphnode, Nucclear Medicine congress

Inaugurem el nostre nou Centre de Medicina Nuclear
al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona

8 de febrer de 2021

SIMM-Atrys inaugura el seu nou Centre de Medicina Nuclear a l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB) a Esplugues de Llobregat, amb equips i instal·lacions de tecnologia punta per al diagnòstic per imatge i tractament de diverses patologies, amb especialització en tumors del desenvolupament i altres malalties oncològiques i metabòliques.

En l’àmbit de l’oncologia, les noves instal·lacions permeten avançar en el tractament i la investigació dels tumors pediàtrics, també anomenats tumors del desenvolupament mentre que en el camp de la teràpia metabòlica, el centre inclou les últimes estratègies en endocrinologia i radio-immunoteràpia per augmentar la especificitat i eficàcia dels tractaments. Les seves dues habitacions per a teràpia metabòlica posicionen de forma privilegiada any Centre SIMM-Atrys-SJD per a l’aplicació de les noves tècniques de teragnòstic (diagnòstic i teràpia combinats amb un mateix radiofàrmac).

Aquest és el primer centre monogràfic d’oncologia pediàtrica d’Espanya i el segon d’Europa, convertint SIMM-Atrys en un centre capdavanter a Europa a Oncologia pediàtrica, l’obertura del qual suposa un gran avenç en el diagnòstic, tractament i investigació de tumors del desenvolupament i altres malalties minoritàries i complexes.

Per al President Executiu d’Atrys, Santiago de Torres Sanahuja: «Aquesta col·laboració és una mostra més del nostre compromís amb l’excel·lència, amb la millora de la qualitat assistencial i la precisió diagnòstica».

Llegiu més sobre aquesta inauguració als llocs web Atrys (en castellà), Hospital Sant Joan de Déu, TopDoctorS (en castellà), al Linkedin de Atrys (en castellà) i a l’especial publicat al diari barceloní La Vanguardia (en castellà).

ImgConfIRBGammaOssia

Ponència «Gammagrafia òssia SPECT-TC Bone Scan.
Es pot considerar una prova de cribatge?» presentada
a la 6a Jornada de l’Hospital de Barcelona
sobre Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia:
Artroplàstia Total de Genoll Dolorosa No Sèptica

5 d’abril, 2022

La nostra directora mèdica Dra. Isabel Roca, va presentar la ponència anomenada «Gammagrafia òssia SPECT-TC Bone Scan. Es pot considerar una prova de cribatge?» a la 6a Jornada de l’Hospital de Barcelona sobre Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: Artroplàstia Total de Genoll Dolorosa No Sèptica».

Incluim aquí aquesta presentació en format PDF (en català).

Radio-guided surgery, SCMNIM, sentinel lymphnode, Nucclear Medicine congress

XXXIIè Jornades de la Societat Catalana de
Medicina Nuclear i Imatge Molecular sobre Cirurgia
Radioguiada: ¿Passat, Present o Futur?

20 d’octubre de 2021

La nostra col·laboradora i responsable del Programa de Qualitat de SIMM, Dra. Amparo García Burillo, va participar com a expositora a les XXXII Jornades de la Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular (SCMNIM) el 26 de novembre de 2021, a la secció corresponent al Present, amb la ponència «Gangli sentinella en el càncer de tiroides».

Aquestes jornades van esdevenir  en format televisiu virtual des de Tarragona, organitzades aquesta vegada pel Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Joan XXIII. Les emissions van ser fetes en directe i diferit en dos llengües: català i castellà, fent possible que arribés a tots els professionals mèdics de Catalunya, la resta de Espanya i més enllà a tots els països de parla hispana.

Nuclear Medicine, Endorcrinology, Nutrition, congress

Conferència d’inauguració del XXIV Congrés
de la Societat Catalana d’Endocrinologia
i Nutrició (SCEN)

19 d’octubre de 2021

La nostra col·laboradora i responsable del Programa de Qualitat de SIMM, Dra. Amparo García Burillo, va ser convidada a obrir el XXIVè Congrés de la Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició (SCEN) amb la conferència inaugural «Aplicacions de medicina nuclear a la Endocrinologia”. Aquesta va tenir  lloc el dijous 25 de novembre de 2021 i va ser moderada pel Dr. Manuel Pérez Maraver.

La Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició es l’entitat professional que, des de 1944, agrupa els/les especialistes llicenciats/des en Medicina i Cirurgia en les especialitats d’Endocrinologia i Nutrició i altres àrees de les ciències de la salut relacionades amb aquestes especialitats, procurant contribuir al millorament científic dels seus afiliats; promoure el desenvolupament de l’Endocrinologia i Nutrició en les vessants d’assistència mèdica, docència, recerca i organització sanitària; donar assessorament als organismes públics en aquests aspectes i promoure el desenvolupament de tasques d’interès mèdic i científic en el camp de l’Endocrinologia, Metabolisme i Nutrició mitjançant reunions, congressos, simposis i treballs de recerca.

MNP-Imagen

La pediatria en Medicina Nuclear
Serie de presentacions en PDF de la Directora
Mèdica de SIMM, Dra. Isabel Roca

26 d’agost de 2021

La Dra. Isabel Roca, Directora Mèdica de SIMM, presenta aquesta sèrie de dissertacions en format PDF, producte de diverses participacions en seminaris, congressos i cursos, incloent ponències i xerrades per a l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA), l’Associació Europea de Medicina Nuclear (EANM), la Societat Espanyola de Medicina Nuclear i Imatge Molecular (SEMNIM), l’Escola Europea d’Imatge i Teràpia Multimodal (ESMIT) i en el Curs Europeu sobre Radiologia Pediàtrica (ECPR), el Curs Internacional Avançat d’Ortopèdia Pediàtrica i la Jornada Endos Medicina d’Actualització en Patologia Digestiva.

Les presentacions incloses són:

PlatjaAro2019

10è Congrés de Medicina Nuclear Pediàtrica
23-26 de maig de 2019, Platja d’Aro, Girona, Catalunya

14 de juny, 2019

Els dies 23 i 26 de maig de 2019 es va celebrar a Platja d’Aro (Girona, Espanya) el 10è Congrés de Medicina Nuclear Pediàtrica, organitzat per la nostra directora mèdica, la Dra. Roca.

El programa va incloure cinc sessions de mig dia (amb sessions invitades i interactives, així com presentacions de pòsters orals i electrònics) sobre els temes següents:

• Buidament gàstric
• Trànsit colònic
• Nova Guia de Renograma EANM-SNMMI
• PET en infecció
• PET en indicacions no oncològiques
• SPECT-CT i PET-CT en malalties òssies
• Imatges en l’avaluació del drenatge renal
• Hipotiroïdisme congènit i el paper de NM
• Neuroblastoma: actualització clínica
• Neuroblastoma: Actualització d’imatges – MIBG-DOPA-DOTA
• Neuroblastoma: controvèrsies per imatge
• Neuroblastoma: teràpia metabòlica amb MIBG-DOTA
• Limfoma: es centren en la posada en escena
• Criteris de resposta Q: innovacions tècniques

El programa final, amb els conferencistes convidats i les activitas realitzades, es pot veure aquí (en anglès).

EL NOSTRE COS DIRECTOR

Som un grup de professionals  que vol ajudar-li
a gestionar la seva salut.

La nostra direcció està conformada per:

.

Isabel Roca
Direcció Mèdica

Joan Castell
Direcció Mèdica

Mònica Gòmez
 Direcció Econòmico-Administrativa

Carme Hernàndez
Direcció de Relacions Institucionals

Amparo García
Gestió de Qualitat

ELS NOSTRES CLIENTS INSTITUCIONALS

A
ADESLAS
AEGON SALUD
AGRUPACIÓN MUTUA
ALLIANZ
AME ASI.MED. CIA.SEGUROS
AMSYR
ANTARES
ASC (Asistencia Sanitaria Colegial)
ASEFA
ASISA
ASSISTENCIA AVANÇADA BCN S.L.
ATLANTIDA
AXA-WINTERTHUR SALUD

B
BADALONA SERVEIS ASSSITENCIALS

C
CASER SALUD
CIGNA
CLINICUM
CONSORCI SANITARI DE L´ALT PENEDES
COSALUD – CATALANA OCCDIENTE

D
DIVINA PASTORA
DKV

E
ESPAI SALUD

F
FIATC
FUNDACIÓN SANITARIA DE MOLLET

G
GENERALI
GERMANDAD DE SANT JOAN BATISTA
GERMANES HOSPITALARIES SAGRAT  COR DE MARTORELL

H
HERMANDAD DE ARQUITECTOS
HNA SERVICIOS CORP.
HOSPITAL ESPIRIT SANT
HOSPITAL DE GRANOLLERS
HOSPITAL DE SANT CELONI
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA
HOSPITAL SANT RAFAEL

M
MAPFRE FAMILIAR
MEDIFIATC
MUTUA EGARA
MUTUA GENERAL DE GRANOLLERS
MUTUA UNIVERSAL
MUTUAL GENERAL DE CATALUNYA
MUTUAL SALUS

N
NOVA ALIANÇA MATARONINA

P
PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
PREVISORA GENERALES – MPS.

S
SANITAS
SANITAS, S.A. DE HOSPITALES
SEGUROS LATINA
SERSANE
SCIAS

V
VITAL SEGUROS

CONTACTI’NS

Faci’ns saber les seves preguntes, dubtes, comentaris o suggeriments.

Pot escriure’ns directament a SIMM, trucar-nos, enviar-nos un correu
electrònic
o visitar-nos a les nostres seus a Barcelona (SIMM-IRLA) o
a Esplugues de Llobregat (SIMM-SJD).

També pot utilitzar el Canal de Comunicacions d’Atrys (en castellà,
portuguès o anglès), que  garanteix la confidencialitat de
la identitat
de l’/la informant (si ho desitja) i de la resta de persones informades
a la denúncia, així com la defensa de l’/la informant davant de qualsevol
tipus de resposta.

ADREÇES

Centre SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Tel.  (+34) 93 204 6439

Centre SIMM SJD PCCB
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Tel.  (+34) 93 254 0470

FAX
(+34) 93 204 9641

CORREU ELECTRÒNIC
info.simm@atryshealth.com

HORARI DE TREBALL
Dilluns a divendres: 8.00h a 21.00h

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.