Skip to content

PROCEDIMENTS DE TERÀPIA METABÒLICA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

PROCEDIMENTS DE TERÀPIA METABÒLICA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

abc

TerSinoviortesi

TerHiper

TerCDTBaix

terapia-metabòlica-cat

TRACTAMENT DE LA SINOVITIS EN ARTROPATIES INFLAMATÒRIES CRÒNIQUES 

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC ENDOCAVITARI

DESCRIPCIÓ: Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques.

PREPARACIÓ: El tractament es fa previ acord amb el facultatiu que l’indica (reumatòleg, traumatòleg, especialista en malalties sistèmiques, etc.) i un cop ell hagi establert que no existeix cap característica local que el contraindiqui (amb radiografies, IRM o TC si calgués).

INDICACIONS: Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques. Tractament de l’artritis reumatoide i d’altres artropaties resistents al tractament mèdic, com són: artropaties seronegatives, hemofílica, sinovitis vellonodular. Possibilitat de tractament de l’artropatia degenerativa crònica.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 30 minuts.

terapia-metabòlica-cat

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DE L’HIPERTIROÏDISME

DESCRIPCIÓ: Tractament de l’hipertiroïdisme amb
I-131.

PREPARACIÓ: Si la clínica del pacient ho permet, s’ha de retirar gradualment  el tractament antitiroïdal fins suprimir-lo 7 dies abans del tractament amb radioiode. En els hipertiroïdismes greus o amb afectació cardiològica no cal retirar els antitiroïdals. Els β-bloquejadores es mantenen (a demanda). Cal fer una analítica tiroïdal (T4 i T3 totals, T4 lliure, TSH i anticossos antitiroïdals) i comprovació de la normalitat del recompte sanguini abans d’administrar la dosi de radioiode. En dones amb edat fèrtil també cal realitzar una prova d’embaràs, que ha de ser negativa. Cal fer un control de l’eficàcia terapèutica mitjançant un rastreig corporal i SPECT/CT al cinquè dia. Els pacients que no arribin a la situació d’eutiroïdisme sense tractament antitiroïdal als 3 mesos, seran valorats per a rebre una nova dosi de I-131 amb el mateix protocol. En cas de recidives es segueix el mateix protocol.

INDICACIONS: Tractament de la malaltia de Basedow (goll difús). Tractament del goll multinodular. Tractament de l’adenoma tòxic.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 1 hora.

terapia-metabòlica-cat

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DEL CÀNCER DIFERENCIAT DE TIROIDE DE BAIX RISC
(ABLACIÓ DE RESTES TIROÏDALS)

DESCRIPCIÓ: Tractament del càncer diferenciat de tiroide de baix risc amb I-131.

PREPARACIÓ: S’ha de retirar gradualment  el tractament antitiroïdal fins suprimir-lo 4 setmanes abans del tractament amb radioiode o s’ha de fer estimulació mitjançant rhTSH.  Cal fer una analítica tiroïdal (amb Tiroglobulina basal i estimulada) i comprovació de la normalitat del recompte sanguini abans d’administrar la dosi de radioiode. En dones amb edat fèrtil també cal realitzar una prova d’embaràs, que ha de ser negativa. Cal fer un control de l’eficàcia terapèutica mitjançant un rastreig corporal i SPECT/CT al cinquè dia. Els pacients que no aconsegueixin l’ablació poden repetir el tractament als sis mesos amb el mateix protocol. En cas de recidives es segueix el mateix protocol.

INDICACIONS: Tractament del càncer diferenciat tiroïdal de baix risc.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 1 hora.

abc

TerRadi

TerPolicitemia

TerZevalin

terapia-metabòlica-cat

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DEL DOLOR OSSI METASTÀTIC AMB RADI (Xófigo®)
ESTRONCI (Metastron®), SAMARI (Quadramet®

DESCRIPCIÓ: Tractament del dolor produït per metàstasis òssies de carcinoma de pròstata o de mama, resistent a hormonoteràpia, quimioteràpia o analgèsics. 

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Tractament del dolor òssi produït per metàstasis òssies de carcinomes de pròstata o mama resistents a quimio i hormoterapia o a analgèsics. Per rebre el tractament el pacient ha de (1) presentar dolor originat per metàstasis òssies, coincidint la localització del dolor amb imatges compatibles amb metàstasis a la gammagrafia òssia. L’Índex de Karnofsky ha de ser igual o superior a 60. Els pacients que presentin xifres inferiors podrien rebre el tractament, encara que en aquests cassos la resposta no és tan favorable; (2) presència de dolor malgrat el tractament regular amb analgèsics opiacis o no opiacis; (3) unció renal conservada i (4) funció hematològica amb plaquetes superiors a 100 x 109/L i leucòcits superiors a 3 x 109/L.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 15 minuts.

terapia-metabòlica-cat

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DE LA POLICITÈMIA VERA I LES TROMBOCITOSIS POLICITÈMIQUES ESSENCIALS

DESCRIPCIÓ: Tractament de la policitèmia vera i trombocitosis essencials amb P-32 en forma de fosfat sòdic.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Les dones en edat fèrtil, amb possibilitat de que estiguin embarassades no han de ser sotmeses a aquest tractament.

INDICACIONS: Eritrocitosi no controlada mitjançant flebotomies. Trombocitosi excessiva, amb recompte de plaquetes > 800.000 per mm cúbic. Hematopoesi extra medul·lar amb dolor esplènic, hiperesplenisme, dolor abdominal o infart esplènic. Patologia cardiovascular en la que estiguin contraindicades les flebotomies de repetició. Símptomes persistents, com prurigen o hiperuricemia no controlats mitjançant flebotomia, antihistamínics o alopurinol.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 15 minuts.

terapia-metabòlica-cat

TRACTAMENT DEL LIMFOMA AMB Zevalin®

DESCRIPCIÓ: Tractament i inducció a la remissió del limfoma no Hodgkin fol·licular de cèl·lules B CD20+ en recaiguda o refractaris al tractament amb Rituximab. El Zevalin® combina la capacitat dirigida d’un anticòs monoclonal anti CD20 amb el poder citotòxic de l’itri-90 per destruir les cèl·lules tumorals (Ibritumomab, Tiuxetan).

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia o especial. En pacients amb plaquetopènia cal disminuir la dosi.

INDICACIONS: Limfoma no Hodgkin fol·licular de cèl·lules B CD20+ en recaiguda o refractaris al tractament amb Rituximab.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 4 hores.

abc

TerVisita

TerVisitaU

terapia-metabòlica-cat

VISITA AMB ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓ: Visita mèdica amb un especialista en Medicina Nuclear.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Cal tenir preparats informes mèdics i medicació.

INDICACIONS: Visita per a pacients de teràpia nuclear, hipertiroïdisme, tractament del dolor ossi, sinoviortesis o d’altres cassos específics.

DURADA DE LA VISITA: Indeterminada.

terapia-metabòlica-cat

VISITA D’URGÈNCIA AMB ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓ: Visita mèdica d’urgència amb un especialista en Medicina Nuclear.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Cal tenir preparats informes mèdics i medicació.

INDICACIONS: Visita per a pacients de teràpia nuclear, hipertiroïdisme, tractament del dolor ossi, sinoviortesis o d’altres cassos específics.

DURADA DE LA VISITA: Indeterminada.

TRACTAMENT DE LA SINOVITIS EN
ARTROPATIES INFLAMATÒRIES CRÒNIQUES

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC ENDOCAVITARI

DESCRIPCIÓ: Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques.

PREPARACIÓ: El tractament es fa previ acord amb el facultatiu que l’indica (reumatòleg, traumatòleg, especialista en malalties sistèmiques, etc.) i un cop ell hagi establert que no existeix cap característica local que el contraindiqui (amb radiografies, IRM o TC si calgués).

INDICACIONS: Tractament de la sinovitis de les artropaties inflamatòries cròniques. Tractament de l’artritis reumatoide i d’altres artropaties resistents al tractament mèdic, com són: artropaties seronegatives, hemofílica, sinovitis vellonodular. Possibilitat de tractament de l’artropatia degenerativa crònica.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 30 minuts.

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DE L’HIPERTIROÏDISME

DESCRIPCIÓ: Tractament de l’hipertiroïdisme amb I-131.

PREPARACIÓ: Si la clínica del pacient ho permet, s’ha de retirar gradualment  el tractament antitiroïdal fins suprimir-lo 7 dies abans del tractament amb radioiode. En els hipertiroïdismes greus o amb afectació cardiològica no cal retirar els antitiroïdals. Els β-bloquejadores es mantenen (a demanda). Cal fer una analítica tiroïdal (T4 i T3 totals, T4 lliure, TSH i anticossos antitiroïdals) i comprovació de la normalitat del recompte sanguini abans d’administrar la dosi de radioiode. En dones amb edat fèrtil també cal realitzar una prova d’embaràs, que ha de ser negativa. Cal fer un control de l’eficàcia terapèutica mitjançant un rastreig corporal i SPECT/CT al cinquè dia. Els pacients que no arribin a la situació d’eutiroïdisme sense tractament antitiroïdal als 3 mesos, seran valorats per a rebre una nova dosi de I-131 amb el mateix protocol. En cas de recidives es segueix el mateix protocol.

INDICACIONS: Tractament de la malaltia de Basedow (goll difús). Tractament del goll multinodular. Tractament de l’adenoma tòxic.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 1 hora.

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DEL
CÀNCER DIFERENCIAT DE TIROIDE
DE BAIX RISC (ABLACIÓ DE RESTES
TIROÏDALS)

DESCRIPCIÓ: Tractament del càncer diferenciat de tiroide de baix risc amb I-131.

PREPARACIÓ: S’ha de retirar gradualment  el tractament antitiroïdal fins suprimir-lo 4 setmanes abans del tractament amb radioiode o s’ha de fer estimulació mitjançant rhTSH.  Cal fer una analítica tiroïdal (amb Tiroglobulina basal i estimulada) i comprovació de la normalitat del recompte sanguini abans d’administrar la dosi de radioiode. En dones amb edat fèrtil també cal realitzar una prova d’embaràs, que ha de ser negativa. Cal fer un control de l’eficàcia terapèutica mitjançant un rastreig corporal i SPECT/CT al cinquè dia. Els pacients que no aconsegueixin l’ablació poden repetir el tractament als sis mesos amb el mateix protocol. En cas de recidives es segueix el mateix protocol.

INDICACIONS: Tractament del càncer diferenciat tiroïdal de baix risc.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 1 hora.

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DEL DOLOR
ÒSSI METASTÀSIC AMB ESTRONCI (Metastron®),
SAMARI (Quadramet®) I RADI (Xógfigo®)

DESCRIPCIÓ: Tractament del dolor produït per metàstasis òssies de carcinoma de pròstata o de mama, resistent a hormonoteràpia, quimioteràpia o analgèsics. 

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Tractament del dolor òssi produït per metàstasis òssies de carcinomes de pròstata o mama resistents a quimio i hormoterapia o a analgèsics. Per rebre el tractament el pacient ha de (1) presentar dolor originat per metàstasis òssies, coincidint la localització del dolor amb imatges compatibles amb metàstasis a la gammagrafia òssia. L’Índex de Karnofsky ha de ser igual o superior a 60. Els pacients que presentin xifres inferiors podrien rebre el tractament, encara que en aquests cassos la resposta no és tan favorable; (2) presència de dolor malgrat el tractament regular amb analgèsics opiacis o no opiacis; (3) unció renal conservada i (4) funció hematològica amb plaquetes superiors a 100 x 109/L i leucòcits superiors a 3 x 109/L.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 15 minuts.

TRACTAMENT RADIOISOTÒPIC DE LA POLICITÈMIA
VERA I LES TROMBOCITOSIS POLICITÈMIQUES ESSENCIALS

DESCRIPCIÓ: Tractament de la policitèmia vera i trombocitosis essencials amb P-32 en forma de fosfat sòdic.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Les dones en edat fèrtil, amb possibilitat de que estiguin embarassades no han de ser sotmeses a aquest tractament.

INDICACIONS: Eritrocitosi no controlada mitjançant flebotomies. Trombocitosi excessiva, amb recompte de plaquetes > 800.000 per mm cúbic. Hematopoesi extra medul·lar amb dolor esplènic, hiperesplenisme, dolor abdominal o infart esplènic. Patologia cardiovascular en la que estiguin contraindicades les flebotomies de repetició. Símptomes persistents, com prurigen o hiperuricemia no controlats mitjançant flebotomia, antihistamínics o alopurinol.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 15 minuts.

TRACTAMENT DEL LIMFOMA AMB Zevalin®N

DESCRIPCIÓ: Tractament i inducció a la remissió del limfoma no Hodgkin fol·licular de cèl·lules B CD20+ en recaiguda o refractaris al tractament amb Rituximab. El Zevalin® combina la capacitat dirigida d’un anticòs monoclonal anti CD20 amb el poder citotòxic de l’itri-90 per destruir les cèl·lules tumorals (Ibritumomab, Tiuxetan).

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia o especial. En pacients amb plaquetopènia cal disminuir la dosi.

INDICACIONS: Limfoma no Hodgkin fol·licular de cèl·lules B CD20+ en recaiguda o refractaris al tractament amb Rituximab.

DURADA DEL PROCEDIMENT: 4 hores.

VISITA AMB ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓ: Visita mèdica amb un especialista en Medicina Nuclear.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Cal tenir preparats informes mèdics i medicació.

INDICACIONS: Visita per a pacients de teràpia nuclear, hipertiroïdisme, tractament del dolor ossi, sinoviortesis o d’altres cassos específics.

DURADA DE LA VISITA: Indeterminada.

VISITA D’URGENCIA AMB ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓ: Visita mèdica d’urgència amb un especialista en Medicina Nuclear.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. Cal tenir preparats informes mèdics i medicació.

INDICACIONS: Visita per a pacients de teràpia nuclear, hipertiroïdisme, tractament del dolor ossi, sinoviortesis o d’altres cassos específics.

DURADA DE LA VISITA: Indeterminada.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.