Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

L’informació per aquesta prova encara no està disponible a la xarxa. Si us plau consulti’ns per obtenir detalls de la seva prova per tal de preparar-se adequadament.

RECORDI QUE SEMPRE ÉS IMPRESCINDIBLE
APORTAR LA PETICIÓ DEL SEU METGE
I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

La información para esta prueba todavía no está disponible en la red. Por favor consúltenos para obtener detalles de su prueba para que se prepare adecuadamente.

RECUERDE QUE SIEMPRE ES IMPRESCINDIBLE
APORTAR LA PETICIÓN DE SU MÉDICO
Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

La información para esta prueba todavía no está disponible en la red. Por favor consúltenos

pa

ra

ob

tener detalles de su prueba para que se prepare adecuadamente.

The information for this test
is not available on the web right
now. Please contact us to get
details on your test in order
to prepare for it.

ALWAYS REMEMBER TO BRING ALONG
YOUR PHYSICIAN’S REQUEST AND THE
APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

...

..

FULL D’INFORMACIÓ

L’informació per aquesta prova encara no està disponible a la xarxa. Si us plau consulti’ns per obtenir detalls de la seva prova per tal de preparar-se adequadament.

RECORDI QUE SEMPRE ÉS IMPRESCINDIBLE
APORTAR LA PETICIÓ DEL SEU METGE
I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

..


HOJA DE INFORMACIÓN

La información para esta prueba todavía no está disponible en la red. Por favor consúltenos para obtener detalles de su prueba para que se prepare adecuadamente.

RECUERDE QUE SIEMPRE ES IMPRESCINDIBLE
APORTAR LA PETICIÓN DE SU MÉDICO
Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

..

INFORMATION SHEET

The information for this test
is not available on the web right
now. Please contact us to get
details on your test in order
to prepare yourself for it.

ALWAYS REMEMBER TO BRING ALONG
YOUR PHYSICIAN’S REQUEST AND THE
APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

..

LogoNuevoInversoBlanco

SIMM-ATRYS IRLA: Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2, Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
SIMM-ATRYS SJD: Edifici PCCB, Hospital Sant Joan de Déu, Carrer Santa Rosa 39, Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA

TELÈFON: (+34) 93 204 6439 · FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info@simm.barcelona

logo-atrys-simm-blanco-inverso

Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA

TELÈFONO: (+34) 93 204 6439
FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info@simm.barcelona

Logo-TUVR-monocromo