Skip to content

FULL D’INFORMACIÓ · HOJA DE INFORMACIÓN · INFORMATION SHEET

L’informació per aquesta prova encara no està disponible a la xarxa. Si us plau consulti’ns per obtenir detalls de la seva prova per tal de preparar-se adequadament.

RECORDI QUE SEMPRE ÉS IMPRESCINDIBLE
APORTAR LA PETICIÓ DEL SEU METGE
I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

La información para esta prueba todavía no está disponible en la red. Por favor consúltenos para obtener detalles de su prueba para que se prepare adecuadamente.

RECUERDE QUE SIEMPRE ES IMPRESCINDIBLE
APORTAR LA PETICIÓN DE SU MÉDICO
Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

La información para esta prueba todavía no está disponible en la red. Por favor consúltenos

pa

ra

ob

tener detalles de su prueba para que se prepare adecuadamente.

The information for this test
is not available on the web right
now. Please contact us to get
details on your test in order
to prepare for it.

ALWAYS REMEMBER TO BRING ALONG
YOUR PHYSICIAN’S REQUEST AND THE
APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

...

..

FULL D’INFORMACIÓ

L’informació per aquesta prova encara no està disponible a la xarxa. Si us plau consulti’ns per obtenir detalls de la seva prova per tal de preparar-se adequadament.

RECORDI QUE SEMPRE ÉS IMPRESCINDIBLE
APORTAR LA PETICIÓ DEL SEU METGE
I L’AUTORITZACIÓ DE LA MÚTUA

..


HOJA DE INFORMACIÓN

La información para esta prueba todavía no está disponible en la red. Por favor consúltenos para obtener detalles de su prueba para que se prepare adecuadamente.

RECUERDE QUE SIEMPRE ES IMPRESCINDIBLE
APORTAR LA PETICIÓN DE SU MÉDICO
Y LA AUTORIZACIÓN DE LA MUTUA

..

INFORMATION SHEET

The information for this test
is not available on the web right
now. Please contact us to get
details on your test in order
to prepare yourself for it.

ALWAYS REMEMBER TO BRING ALONG
YOUR PHYSICIAN’S REQUEST AND THE
APROVAL OF YOUR INSSURANCE COMPANY

..

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.