PROCEDIMENTS D’ANGIOLOGIA

PROCEDIMENTS D’ANGIOLOGIA

abc

angio

angio

fleboindir

CAT angio01 1

ANGIOGAMMAGRAFIA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la perfusió d’un òrgan determinat.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació de la perfusió d’un òrgan. Diagnòstic de la malaltia tromboembòlica o infart.

DURADA DE LA PROVA: 20 minuts.

CAT angio01

FLEBOGAMMAGRAFIA ISOTÒPICA DIRECTA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la circulació venosa, sobretot de les extremitats inferiors.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació de la competència del sistema venós profund. Estudi de la trombosi venosa profunda.

DURADA DE LA PROVA: De 2 a 3 hores.

CAT angio03

FLEBOGAMMAGRAFIA INDIRECTA
AMB HEMATIES MARCATS

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la circulació venosa, sobretot de les extremitats inferiors.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. S’ha de buidar la bufeta prèviament a la realització de les imatges.

INDICACIONS: Avaluació de la competència del sistema venós profund. Estudi de la trombosi venosa profunda.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

abc

hemangiomes

limfo

petvasc

CAT angio04Nova

GAMMAGRAFIA D’HEMANGIOMES
(OSSIS, GASTROINTESTINALS I HEPÀTICS)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) D’HEMANGIOMES

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència i localització de col·leccions vasculars sanguínies focals. Hemangiomes hepàtics. Hemangiomes ossis.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Diagnòstic d’hemangiomes.

DURADA DE LA PROVA: 3 hores.

CAT angio05

LIMFOGAMMAGRAFIA

DESCRIPCIÓ: Avaluació del drenatge limfàtic.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Avaluació del limfedema primari i secundari. Localització de ganglis sentinella.

DURADA DE LA PROVA: 20 minuts.

CAT angio06 1

PET-TC PER DIAGNÒSTIC DE VASCULITIS

DESCRIPCIÓ: Diagnòstic precoç de la inflamació dels vasos de mig i de gran calibre i valoració de l’extensió i el grau de la inflamació vascular extracranial.

PREPARACIÓ: Cal dejú de al menys 6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS: Avaluació de la vasculitis de grans vasos (VGV): arteritis de Takayasu (AT), arteritis de cèl·lules gegants (ACG).

DURADA DE LA PROVA: 75 minuts.

ANGIOGAMMAGRAFIA

CAT angio01 1

DESCRIPCIÓ
Avaluació de la perfusió d’un òrgan determinat.

PREPARACIÓ
No cal preparació prèvia.

INDICACIONS
Avaluació de la perfusió d’un òrgan · Diagnòstic de la malaltia tromboembòlica o infart.

DURADA DE LA PROVA
20 minuts.

FLEBOGAMMAGRAFIA ISOTÒPICA DIRECTA

CAT angio01

DESCRIPCIÓ
Avaluació de la circulació venosa, sobretot de les extremitats inferiors.

PREPARACIÓ
No cal preparació prèvia.

INDICACIONS
Avaluació de la competència del sistema venós profund. · Estudi de la trombosi venosa profunda.

DURADA DE LA PROVA
20 minuts.

FLEBOGAMMAGRAFIA INDIRECTA AMB HEMATIES MARCATS

CAT angio03

DESCRIPCIÓ
Avaluació de la circulació venosa, sobretot de les extremitats inferiors.

PREPARACIÓ
No cal preparació prèvia. S’ha de buidar la bufeta prèviament a la realització de les imatges.

INDICACIONS
Avaluació de la competència del sistema venós profund · Estudi de la trombosi venosa profunda.

DURADA DE LA PROVA
1 hora.

GAMMAGRAFIA D’HEMANGIOMES
(OSSIS, GASTROINTESTINALS I HEPÀTICS)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) D’HEMANGIOMES

CAT angio04Nova

DESCRIPCIÓ
Avaluació de l’existència i localització de col·leccions vasculars sanguínies focals · Hemangiomes hepàtics · Hemangiomes ossis.

PREPARACIÓ
No cal preparació prèvia.

INDICACIONS
Diagnòstic d’hemangiomes.

DURADA DE LA PROVA
3 hores.

LIMFOGAMMAGRAFIA

CAT angio05

DESCRIPCIÓ
Avaluació del drenatge limfàtic.

PREPARACIÓ
No cal preparació prèvia · No cal dejú.

INDICACIONS
Avaluació del limfedema primari i secundari · Localització de ganglis sentinella.

DURADA DE LA PROVA
20 minuts.

PET-TC PER DIAGNÒSTIC DE VASCULITIS

CAT angio06 1

DESCRIPCIÓ
Diagnòstic precoç de la inflamació dels vasos de mig i de gran calibre i valoració de l’extensió i el grau de la inflamació vascular extracranial.

PREPARACIÓ
Cal dejú de al menys 6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS
Avaluació de la vasculitis de grans vasos-VGV (arteritis de Takayasu-AT, arteritis de cèl·lules gegants-ACG).

DURADA DE LA PROVA
75 minuts.

Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
(+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641 info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos
Logo-SIMM-Largo

Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7, Baixos, Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfons (+34) 93 204 6439 i (+34) 93 254 0470 Fax (+34) 93 204 9641
Correu electrònic info@simm.barcelona

LogosCalidadJuntos