Skip to content
diagnòstoc pèr la imatge, teràpia nuclear, medicina nuclear

Molecular S.L.

PROCEDIMENTS DE CIRURGIA RADIOGUIADA

PROCEDIMENTS DE CIRURGIA RADIOGUIADA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina
en les hores successives per via urinària o digestiva.

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

En cas d’estar embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina
en les hores successives per via urinària o digestiva.

abc

cirsent

cirlimfo

cirnosent

Cirurgia-Surgery-Cirugía-Sentinela

DETECCIÓ OPERATÒRIA
DEL GANGLI SENTINELLA

DESCRIPCIÓ:

Avaluació del drenatge limfàtic d’una neoplàsia (melanoma, càncer de mama, de cap i coll, vulva, cèrvix, colon o recte, tiroides, entre d’altres).


PREPARACIÓ:

Prèviament a l’intervenció quirúrgica (entre 4 i 24 hores abans) cal realitzar una limfogammagrafia amb injecció intra o peritumoral (o retroaerolar en el cas de la mama) per obtenir les imatges del gangli sentinella.


INDICACIONS:

Detecció intraoperatòria del gangli sentinella, primer gangli de drenatge limfàtic del territori en que es localitza una tumoració primària invasiva.


DURADA DE LA PROVA:

1 dia.

Cirurgia-Surgery-Cirugía-Sentinela-Linfo

LIMFOGAMMAGRAFIA
DEL GANGLI SENTINELLA

SPET-TC PER LA LOCALITZACIÓ
DEL GANGLI SENTINELLA

DESCRIPCIÓ:

Avaluació del drenatge limfàtic per la localització del gangli sentinella.


PREPARACIÓ:

 • No cal preparació prèvia.
 • No cal dejú.


INDICACIONS:

Localització del gangli sentinella.


DURADA DE LA PROVA:

2 a 3 hores.

Cirurgia-Surgery-Cirugía-No-Sentinela

RADIOLOCALITZACIÓ QUIRÚRGICA
(NO SENTINELLA)

DESCRIPCIÓ:

La cirurgia radioguiada implica l’utilizació de radiofàmacs diversos administrats al pacient prèviament a l’acte quirúrgic, per ajudar al cirurgià en el procediment radiolocalitzant els teixits malignes mitjancant l’ús de sonda durant la intervenció.  


PREPARACIÓ:

Variable segons la patologia. Consulti’ns.


INDICACIONS:

 • Neo de mama (ROLL).
 • Cirurgia de l’hiperparatiroïdisme (amb 99mTc-MIBI o 18F-Colina).
 • Cirurgia de càncer diferenciat de tiroide (CDT) (amb 131I/123I/18F-FDG).
 • Cirurgia de tumors neuroendocrins (amb Octreòtid/MIBG).


DURADA DE LA PROVA:

Variable segons la patologia. Consulti’ns

DETECCIÓ OPERATÒRIA
DEL GANGLI SENTINELLA

DESCRIPCIÓ:

Avaluació del drenatge limfàtic d’una neoplàsia (melanoma, càncer de mama, de cap i coll, vulva, cèrvix, colon o recte, tiroides, entre d’altres).


PREPARACIÓ:

Prèviament a l’intervenció quirúrgica (entre 4 i 24 hores abans) cal realitzar una limfogammagrafia amb injecció intra o peritumoral (o retroaerolar en el cas de la mama) per obtenir les imatges del gangli sentinella.


INDICACIONS:

Detecció intraoperatòria del gangli sentinella, primer gangli de drenatge limfàtic del territori en que es localitza una tumoració primària invasiva.


DURADA DE LA PROVA:

1 dia.

LIMFOGAMMAGRAFIA
DEL GANGLI SENTINELLA

SPET-TC PER LA LOCALITZACIÓ
DEL GANGLI SENTINELLA

DESCRIPCIÓ:

Avaluació del drenatge limfàtic per la localització del gangli sentinella.


PREPARACIÓ:

 • No cal preparació prèvia.
 • No cal dejú.


INDICACIONS:

Localització del gangli sentinella.


DURADA DE LA PROVA:

2 a 3 hores.

RADIOLOCALITZACIÓ QUIRÚRGICA
(NO SENTINELLA)

DESCRIPCIÓ:

La cirurgia radioguiada implica l’utilizació de radiofàmacs diversos administrats al pacient prèviament a l’acte quirúrgic, per ajudar al cirurgià en el procediment radiolocalitzant els teixits malignes mitjancant l’ús de sonda durant la intervenció.  


PREPARACIÓ:

Variable segons la patologia. Consulti’ns.


INDICACIONS:

 • Neo de mama (ROLL).
 • Cirurgia de l’hiperparatiroïdisme (amb 99mTc-MIBI o 18F-Colina).
 • Cirurgia de càncer diferenciat de tiroide (CDT) (amb 131I/123I/18F-FDG).
 • Cirurgia de tumors neuroendocrins (amb Octreòtid/MIBG).


DURADA DE LA PROVA:

Variable segons la patologia. Consulti’ns

Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA

TELÈFON: (+34) 93 204 6439
FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info@simm.barcelona

Logos UEMS TUV CE- Monocromo