Skip to content

PROCEDIMENTS DE DENSITOMETRIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Les exploracions densitomètriques no  comporten l’administració de cap fàrmac radioactiu.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

PROCEDIMENTS DE DENSITOMETRIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Les exploracions densitomètriques no  comporten l’administració de cap fàrmac radioactiu.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

abc

DenOs

DenCorp

DenMaluc

densitometria-cat

DENSITOMETRIA ÒSSIA
(COLUMNA LUMBAR, FÈMUR, AVANTBRAÇ)

DESCRIPCIÓ: Valoració del grau de mineralització òssia mitjançant absorciometria bifotònica de RX. Estudis de morfometria. La densitometria normal es fa en  fèmur (maluc) i columna lumbar  (cosos vertebrals L1 a L4). El valor determinant és el més baix dels dos llocs. 

Si no es poden analitzar com a mínim dues vèrtebres contigües o si hi ha vèrtebres amb seqüeles de fractura o lesió focal i/o les que tinguin més d’una desviació estàndard de diferència amb la resta del segment, l’estudi lumbar no és valorable. També s’han de descartar els malucs amb seqüeles de fractura, lesió focal o pròtesi.  Altres condicions que fan que la medició de la densitat òssia no és pugui realitzar en columna lumbar o maluc són dèficit neurològic, dolor, o obesitat del pacient. En aquests casos es possible substituir la densitometria normal per una d’avantbraç, generalment en avantbraç no dominant, és a dir que s’estudiarà l’esquerre si el pacient és destre i viceversa. 

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Existència de factors de risc d’osteoporosi (hipertiroïdisme, dones amb menopausa precoç [<45 anys] per diagnosticar desmineralitzacions òssies significatives que ajudin a prendre decisions terapèutiques, amenorrea secundària perllongada, hipogonadisme primari, pacients sota corticoteràpia de llarga evolució (<7,5 mg/dia, > un any).
Condicions associades amb osteoporosi (hiperparatiroïdisme primari, anorèxia nerviosa, síndromes de malabsorció, post-transplantaments, insuficiència renal crònica, osteogènesi imperfecta, neoplàsies, immobilització perllongada, síndrome de Cushing.
Evidència radiològica d’osteopènia i/o deformitats   vertebrals.
Fractures prèvies per fragilitat
(maluc, columna, canell o   húmer proximal).
Pèrdua significativa d’alçada o marcada cifosi.
Monitorització terapèutica
(tractament amb bifosfonats, calcitonina, sals fluorades, vitamina D; tractament hormonal substitutiu en pacients amb osteoporosi secundària.

DURADA DE LA PROVA: 10 minuts.

densitometria-cat

COMPOSICIÓ CORPORAL

DESCRIPCIÓ: Medició de la composició corporal mitjançant absorciometria per raigs X d’energia dual (DXA) , determinant les distintes densitats dels teixits tous, tant d’extremitats superiors i inferiors, com del tronc, cintura pelviana i circumferència abdominal, detallant la distribució del greix corporal, la massa magra i l’esquelet ossi. Aquesta distribució és important per avaluar dietes, exercicis i risc.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Obesitat, anorèxia nerviosa, fibrosi quística, VIH, insuficiència renal crònica, identificació de sarcopenia.

DURADA DE LA PROVA: 20 minuts.

densitometria-cat

DENSITOMETRIA DE PRÒTESI DE MALUC

DESCRIPCIÓ: Valoració de la osteointegració d’una pròtesi de maluc avaluant la densitat mineral òssia de l’os adjacent a la pròtesi, mitjançant la selecció de regions periprotèsiques.

PREPARACIÓ: No cal cap tipus de preparació.

INDICACIONS: Estudi de la osteointegració d’una pròtesi de maluc.

DURADA DE LA PROVA: 20 minuts.

DENSITOMETRIA ÒSSIA
(COLUMNA LUMBAR, FÉMUR, AVANTBRAÇ)

DESCRIPCIÓ

Valoració del grau de mineralització òssia mitjançant absorciometria bifotònica de RX. Estudis de morfometria. La densitometria normal es fa en  fèmur (maluc) i columna lumbar  (cosos vertebrals L1 a L4). El valor determinant és el més baix dels dos llocs.

Si no es poden analitzar com a mínim dues vèrtebres contigües o si hi ha vèrtebres amb seqüeles de fractura o lesió focal i/o les que tinguin més d’una desviació estàndard de diferència amb la resta del segment, l’estudi lumbar no és valorable. També s’han de descartar els malucs amb seqüeles de fractura, lesió focal o pròtesi.  Altres condicions que fan que la medició de la densitat òssia no és pugui realitzar en columna lumbar o maluc són dèficit neurològic, dolor, o obesitat del pacient. En aquests casos es possible substituir la densitometria normal per una d’avantbraç, generalment en avantbraç no dominant, és a dir que s’estudiarà l’esquerre si el pacient és destre i viceversa.


PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.


INDICACIONS

  • Existència de factors de risc d’osteoporosi (hipertiroïdisme, dones amb menopausa precoç [<45 anys] per diagnosticar desmineralitzacions òssies significatives que ajudin a prendre decisions terapèutiques, amenorrea secundària perllongada, hipogonadisme primari, pacients sota corticoteràpia de llarga evolució (<7,5 mg/dia, > un any).
  • Condicions associades amb osteoporosi (hiperparatiroïdisme primari, anorèxia nerviosa, síndromes de malabsorció, post-transplantaments, insuficiència renal crònica, osteogènesi imperfecta, neoplàsies, immobilització perllongada, síndrome de Cushing.
  • Evidència radiològica d’osteopènia i/o deformitats   vertebrals.
  • Fractures prèvies per fragilitat (maluc, columna, canell o   húmer proximal).
  • Pèrdua significativa d’alçada o marcada cifosi.
  • Monitorització terapèutica (tractament amb bifosfonats, calcitonina, sals fluorades, vitamina D; tractament hormonal substitutiu en pacients amb osteoporosi secundària.


DURADA DE LA PROVA

10 minuts.

COMPOSICIÓ CORPORAL

DESCRIPCIÓ

Medició de la composició corporal mitjançant absorciometria per raigs X d’energia dual (DXA) , determinant les distintes densitats dels teixits tous, tant d’extremitats superiors i inferiors, com del tronc, cintura pelviana i circumferència abdominal, detallant la distribució del greix corporal, la massa magra i l’esquelet ossi. Aquesta distribució és important per avaluar dietes, exercicis i risc.


PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.


INDICACIONS

  • Obesitat.
  • Anorèxia nerviosa.
  • Fibrosi quística
  • VIH.
  • Insuficiència renal crònica
  • Identificació de sarcopenia.


DURADA DE LA PROVA

20 minuts.

DENSITOMETRIA DE PRÒTESI DE MALUC

DESCRIPCIÓ

Valoració de la osteointegració d’una pròtesi de maluc avaluant la densitat mineral òssia de l’os adjacent a la pròtesi, mitjançant la selecció de regions periprotèsiques.


PREPARACIÓ

No cal cap tipus de preparació.


INDICACIONS

Estudi de la osteointegració d’una pròtesi de maluc.


DURADA DE LA PROVA

20 minuts.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.