Skip to content

PROCEDIMENTS DE NEFROUROLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

abc

NefMag

NefIeca

NefGlom

nefrourologia-cat

RENOGRAMA AMB DIÜRÈTIC
I POSTMICCIONAL AMB MAG3

DESCRIPCIÓ: Avaluació del funcionalisme renal i de la dinàmica excretora de les vies urinàries.

PREPARACIÓ: Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia. En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml). Micció prèvia a la col·locació del pacient. En cas d’excreció urinària lenta, ectàsia a vies excretores, s’administra furosemida 0.5 mg/kg als 15 minuts i 0,5 mg/kg als 30 minuts, i s’obté una imatge postmiccional immediata durant o en acabar el renograma.

INDICACIONS: Estudi de la funció individual de cada ronyó. Avaluació de la uropatia obstructiva.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 3 hores.

nefrourologia-cat

RENOGRAMA ISOTÒPIC AMB IECA
(INHIBIDOR DE L’ENZIM CONVERTIDOR
DE L’ANGIOTENSINA)

TEST DE CAPTOPRIL

DESCRIPCIÓ: Dintre dels test de diagnòstic diferencial de l’hipertensió arterial, i per a la valoració d’una possible estenosi de l’arteria renal, uni o bilateral, es realitza el Test de Captopril, que comporta la realització de 2 estudis renogràfics: BASAL i CAPTOPRIL, per l’avaluació en ambdues situacions de la funció dels ronyons, de la perfusió renal i de la filtració glomerul·lar.

PREPARACIÓ: Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia. En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml). Micció prèvia a la col·locació del pacient. En el cas del Test de Captopril (tant en el renograma basal com en el renograma amb Captopril), retirar la medicació amb IECAS 6 dies abans de la prova (consultar metge prescriptor). Es recomanable aturar també altres medicacions (beta bloquejadors, 2 dies; antagonistes del calç, 24 h.; diürètics, 2 dies).

INDICACIONS: Diagnòstic de la hipertensió arterial vasculorrenal (renograma basal i postcaptopril).

DURADA DE LA PROVA: 2 dies.

nefrourologia-cat

RENOGRAMA

DESCRIPCIÓ: Exploració de ronyó i les vies urinàries, que quantifica tant la funció renal com l’excreció urinària. Permet l’avaluació de l’funcionalisme renal i de la dinàmica excretora de les vies urinàries.

PREPARACIÓ: Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia. En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml). Micció prèvia a la col·locació del pacient. Si es vol calcular el filtrat glomerular s’ha de quantificar (dosi-reste).

INDICACIONS: Les principals indicacions són:

 • Uropatia obstructiva.
 • Trastorns vasculars renals.
 • Estudi de la hipertensió vasculo renal.
 • Quantificació del filtrat glomerular i del flux plasmàtic renal.
 • Control postquirúrgic del trasplantament renal.

DURADA DE LA PROVA: 30 a 180 minuts.

abc

NefAngio

NefCistD

NefCistI

nefrourologia-cat

GAMMAGRAFIA RENAL

DESCRIPCIÓ: Estudi morfològic i metabòlic dels ronyons.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú. És recomanable una bona hidratació.

INDICACIONS: La gammagrafia renal està indicada en el diagnòstic de les infeccions urinàries altes, amb afectació renal, en l’avaluació de la nefropatia intersticial i per reflux, en la valoració de la morfologia renal, de les malformacions renals, inclòs el ronyó en ferradura, i en traumatismes i malalties vasculars renals. Diagnòstic de pielonefritis aguda.

DURADA DE LA PROVA: 3 hores.

nefrourologia-cat

CISTOGAMMAGRAFIA DIRECTA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència de reflux a nivell vesico-ureteral.

PREPARACIÓ: No cal dejú. Profilaxi amb antibiòtic d’ampli espectre: d’elecció Augmentine 30 mg/kg/dia, administrat cada 8 hores, durant 2 dies, des de 12-24 hores abans de l’exploració. Col·locació d’una sonda vesical en condicions estèrils. El pacient s’ha de seure a una cadira-orinal especial, amb la pelvis i l’esquena apoiades al detector de la gammacàmera, situat en posició vertical.

INDICACIONS: Detecció de reflux vesico-ureteral.

DURADA DE LA PROVA: 20 minuts.

nefrourologia-cat

CISTOGAMMAGRAFIA INDIRECTA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la massa renal en funcionament. Avaluació de la perfusió renal si cal. L’estudi tomogràfic permet la detecció de lesions renals de mida petita o de localització difícil d’avaluar en les imatges planars.

PREPARACIÓ: Es realitza un renograma amb MAG3 30-90 minuts abans de la cistogammagrafia, sense administració de diürètic i amb hidratació forçada abans del renograma i entre el renograma i la cistogammagrafia. No es realitza cap micció entre el renograma i la cistogammagrafia. El pacient s’ha de seure a la cadira-orinal especial, amb la pelvis i l’esquena apoiades al detector de la gammacàmera, situat en posició vertical.

INDICACIONS: Detecció de reflux vesico-ureteral.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

abc

NefTest

sin

nefrourologia-cat

ANGIOGAMMAGRAFIA TESTICULAR

DESCRIPCIÓ: Avaluació de la perfusió testicular.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Valoració de la irrigació testicular. Diagnòstic diferencial de la torsió del cordó espermàtic, d’altres causes d’inflamació o de dolor testicular agut.

DURADA DE LA PROVA: 15 minuts.

sin

espai

PROCEDIMENTS DE NEFROUROLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

RENOGRAMA AMB DIURÈTIC I
POSTMICCIONAL AMB MAG3

DESCRIPCIÓ

Avaluació del funcionalisme renal i de la dinàmica excretora de les vies urinàries.


PREPARACIÓ

  • Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia. En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml).
  • Micció prèvia a la col·locació del pacient. En cas d’excreció urinària lenta, ectàsia a vies excretores, s’administra furosemida 0.5 mg/kg als 15 minuts i 0,5 mg/kg als 30 minuts, i s’obté una imatge postmiccional immediata durant o en acabar el renograma.


INDICACIONS

  • Estudi de la funció individual de cada ronyó.
  • Avaluació de la uropatia obstructiva.


DURADA DE LA PROVA

1 a 3 hores.

RENOGRAMA ISOTÒPIC AMB IECA
(INHIBIDOR DE L’ENZIMA
CONVERTIDORA DE LA ANGIOTENSINA)

TEST DE CAPTOPRIL

DESCRIPCIÓ

Dintre dels test de diagnòstic diferencial de l’hipertensió arterial, i per a la valoració d’una possible estenosi de l’arteria renal, uni o bilateral, es realitza el Test de Captopril, que comporta la realització de 2 estudis renogràfics: BASAL i CAPTOPRIL, per l’avaluació en ambdues situacions de la funció dels ronyons, de la perfusió renal i de la filtració glomerul·lar.


PREPARACIÓ

  • Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia. En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml).
  • Micció prèvia a la col·locació del pacient. En el cas del Test de Captopril (tant en el renograma basal com en el renograma amb Captopril), retirar la medicació amb IECAS 6 dies abans de la prova (consultar metge prescriptor). Es recomanable aturar també altres medicacions (beta bloquejadors, 2 dies; antagonistes del calç, 24 h.; diürètics, 2 dies).


INDICACIONS

Diagnòstic de la hipertensió arterial vasculorrenal (renograma basal i postcaptopril).


DURADA DE LA PROVA

2 dies.

RENOGRAMA

DESCRIPCIÓ

Exploració de ronyó i les vies urinàries, que quantifica tant la funció renal com l’excreció urinària. Permet l’avaluació de l’funcionalisme renal i de la dinàmica excretora de les vies urinàries.


PREPARACIÓ

  • Hidratació amb 200-250 ml de líquid i micció prèvia. En els lactants es realitza el renograma just al finalitzar la toma habitual. En els nens més grans no s’ha d’estar en dejú i l’ingesta variable de líquid segons l’edat (50-250 ml).
  • Micció prèvia a la col·locació del pacient. Si es vol calcular el filtrat glomerular s’ha de quantificar (dosi-reste).


INDICACIONS

Les principals indicacions són:

  • Uropatia obstructiva.
  • Trastorns vasculars renals.
  • Estudi de la hipertensió vasculo renal.
  • Quantificació del filtrat glomerular i del flux plasmàtic renal.
  • Control postquirúrgic del trasplantament renal.


DURADA DE LA PROVA

30 a 180 minuts.

GAMMAGRAFIA RENAL

DESCRIPCIÓ

Estudi morfològic i metabòlic dels ronyons.


PREPARACIÓ

  • No cal preparació prèvia.
  • No cal dejú.
  • És recomanable una bona hidratació.


INDICACIONS:

  • Diagnòstic de les infeccions urinàries altes, amb afectació renal.
  • Avaluació de la nefropatia intersticial i per reflux.
  • Valoració de la morfologia renal, de les malformacions renals, inclòs el ronyó en ferradura, i en traumatismes i malalties vasculars renals.
  • Diagnòstic de pielonefritis aguda.


DURADA DE LA PROVA

3 hores.

CISTOGAMMAGRAFIA DIRECTA

DESCRIPCIÓ

Avaluació de l’existència de reflux a nivell vesico-ureteral.


PREPARACIÓ

  • No cal dejú.
  • Profilaxi amb antibiòtic d’ampli espectre: d’elecció Augmentine 30 mg/kg/dia, administrat cada 8 hores, durant 2 dies, des de 12-24 hores abans de l’exploració.
  • Col·locació d’una sonda vesical en condicions estèrils.
  • El pacient s’ha de seure a una cadira-orinal especial, amb la pelvis i l’esquena apoiades al detector de la gammacàmera, situat en posició vertical.


INDICACIONS

Detecció de reflux vesico-ureteral.


DURADA DE LA PROVA

20 minuts.

CISTOGAMMAGRAFIA INDIRECTA

DESCRIPCIÓ

  • Avaluació de la massa renal en funcionament.
  • Avaluació de la perfusió renal si cal.
  • Detecció de lesions renals de mida petita o de localització difícil d’avaluar en les imatges planars.


PREPARACIÓ

  • Es realitza un renograma amb MAG3 30-90 minuts abans de la cistogammagrafia, sense administració de diürètic i amb hidratació forçada abans del renograma i entre el renograma i la cistogammagrafia.
  • No es realitza cap micció entre el renograma i la cistogammagrafia.
  • El pacient s’ha de seure a la cadira-orinal especial, amb la pelvis i l’esquena apoiades al detector de la gammacàmera, situat en posició vertical.


INDICACIONS

Detecció de reflux vesico-ureteral.


DURADA DE LA PROVA

2 hores.

ANGIOGAMMAGRAFIA TESTICULAR

DESCRIPCIÓ

Avaluació de la perfusió testicular.


PREPARACIÓ

No cal preparació prèvia.


INDICACIONS

  • Valoració de la irrigació testicular.
  • Diagnòstic diferencial de la torsió del cordó espermàtic, d’altres causes d’inflamació o de dolor testicular agut.


DURADA DE LA PROVA

15 minuts.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.