Skip to content

PROCEDIMENTS DE TOMOGRAFIA PER EMISSIÓ DE POSITRONS –
TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA (PET-TC)

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

abc

PetOnco

PetColina

PetPSMA

Catalog-Onco-01-Pet18FFDG

PET-TC ONCOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ:

Estudi de cos sencer per detectar malaltia en pacients oncològics.


PREPARACIÓ:

 • Cal dejú d’un mínim de 6 hores abans de realitzar la prova. En general és recomanable que els pacients prenguin un àpat lleuger la nit abans de realitzar l’estudi i que no ingereixin res més fins un cop realitzada aquesta.
 • El dia de la prova el pacient haurà de prendre una abundant ingesta hídrica (0,5-1L).
 • No es permet prendre sucs, solucions ensucrades, caramels etc. S’ha d’interrompre així mateix possibles solucions glucosades via endovenosa un mínim de 6 hores abans de l’hora programada. No cal retenir l’orina. 
 • El pacient pot i ha de prendre la seva medicació habitual.
 • Cal evitar fer exercicis físics els 2-3 dies previs a l’exploració, ja que això podria condicionar una elevada captació muscular del traçador.
 • Els pacients diabètics tipus II/hiperglicèmics en tractament amb antidiabètics orals han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí i mantenir preferiblement el seu estat de dejú des de la nit abans de realitzar la prova.
 • Els pacients diabètics tipus I/o altres en tractament amb insulina subcutània/endovenosa han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí. Per evitar possibles hipoglucèmies poden prendre alguna cosa lleugera respectant un dejuni mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.


INDICACIONS:

 • Diagnòstic d’extensió inicial de la malaltia oncològica.
 • Avaluació i quantificació de la resposta al tractament.
 • Detecció de recidives tumorals.
 • Caracterització del nòdul pulmonar solitari.
 • Detecció del tumor evidenciat d’origen desconegut.
 • Detecció de recidives de gliomes d’alt grau de malignitat, tumors de cap i coll, càncer diferenciat tiroïdal (TG elevada i RCI negatiu), carcinoma pulmonar primari, carcinoma de mama, carcinoma pancreàtic, carcinoma colorectal, càncer d’ovari, limfomes malignes, melanomes malignes, altres carcionomes.


DURADA DE LA PROVA:

2 a 3 hores.

Catalog-Onco-07-Pet18FColina

PET- TC PROSTÀTICA AMB 18F-COLINA

DESCRIPCIÓ:

La prova PET-TC prostàtica amb Colina és una tècnica d’imatge no invasiva que permet detectar malaltia locoregional i a distància en el càncer de pròstata.


PREPARACIÓ:

Cal dejú  de 2 hores, encara que sí que podrà beure aigua i prendre la seva medicació habitual.


INDICACIONS:

Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

Catalog-Onco-08-Pet-PSMAProstata

PET-TC PROSTÀTICA AMB PSMA

DESCRIPCIÓ:

La prova PET-TC prostàtica amb PSMA és una tècnica no invasiva d’última generació que permet detectar malaltia mínima en el càncer de pròstata, amb valors de PSA molt baixos, fins i tot inferiors a 0.5 ng/ml.


PREPARACIÓ:

Cal dejú  de 2 hores, encara que sí que podrà beure aigua i prendre la seva medicació habitual.


INDICACIONS:

Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

abc

PetDOPA

PetDOTATOC

PetCardio

Catalog-Onco-09-Pet18FDopa

PET-TC AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ:

La prova permet fer diagnòstic de metàstasis cerebrals, malalties que degraden el sistema dopaminèrgic presinàptic i tumors productors de catecolamines.


PREPARACIÓ:

Cal dejú de al menys 4-6 hores abans de la injecció.


INDICACIONS:

 • Diagnòstic de les metàstasis cerebrals.
 • Diagnòstic diferencial de recidiva-radionecrosi.
 • Diagnòstic pediàtric de l’hiperinsulinisme congènit.
 • Diagnòstic de tumors neuroendocrins, feocromocitomes, neuroblastomes, paragagliomes i cerebrals.
 • Avaluació de la malaltia de Parkinson.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

Catalog-Onco-05-Pet68GaDotaToc

PET-TC AMB 68Ga-DOTATOC

DESCRIPCIÓ:

El PET-TC amb 68GA-DOTA-TOC és la nova i innovadora tècnica híbrida de referència per a la valoració dels pacients amb tumors neuroendocrins, i avaluar la indicació i tractament amb Lutathera (Theranostics).


PREPARACIÓ:

 • Cal una bona hidratació prèvia.
 • Cal dejú de 2 hores.
 • No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova.
 • Per l’estudi dels tumors abdominals es aconsellable l’ús de lavats i, fins i tot, l’ús d’ènems de neteja.


INDICACIONS:

 • Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de reciidives) de tumors neuroendocrins:

  • Carcinoide
  • Tumors enteropancreàtics
  • Tumors derivats de la cresta neural:

   • Medul·lar de tiroide
   • Neuroblastomes,
   • Paragangliomes
   • Feocromocitomes
 • Estudi de lesions primàries, afectació adenopàtica i disseminació metastàsica.


DURADA DE LA PROVA:
 

3-4 hores.

Catalog-Pet-Cardio-18F-FDG

PET-TC CARDIOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ:

Estudi del metabolisme de la glucosa cardíaca, completant els estudis de perfusió miocàrdica.


PREPARACIÓ:

 • Cal dejú de sis hores.
 • No realitzar exercici físic intens 24 hores abans de l’estudi.
 • Clamp d’insulina o sobrecàrrega oral de glucosa.


INDICACIONS:

Estudi de la viabilitat miocàrdica.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

abc

PetCerebral

PetAmiloide

PetInflam

Catalog-Pet-Neuro-18F-FDG

PET-TC CEREBRAL AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ:

Estudi del metabolisme glucídic cerebral que detecta precoçment qualsevol forma de demència o neurodegeneració.


PREPARACIÓ:

 • Cal dejú de 4-6 hores.
 • Cal prendre la medicació habitual.
 • Hi ha possibilitat d’enretirar els fàrmacs psicòtrops.
 • Pacients diabètics prendre la seva medicació habitual.
 • En el cas de requerir-se, es realitzarà una sedació 20 minuts després de l’administració de la FDG, preferiblement abans de l’adquisició, segons el procediment d’anestèsia.


INDICACIONS: 

 • Diagnòstic diferencial de les demències.
 • Estudi dels trastorns de el moviment i parkinsonismes atípics.
 • Localització de focus epileptogen interictal.
 • Avaluació de trastorns psiquiàtrics.
 • Avaluació de patologia vascular cerebral.
 • Avaluació de traumatismes cranioencefàlics.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

Catalog-Pet-Neuro-Amiloide

PET-TC CEREBRAL AMB AMILOIDE

DESCRIPCIÓ:

El PET-TC cerebral amb amiloide està indicat en diagnòstic precoç i en el diagnòstic diferencial de les demències i malalties neurodegeneratives, determinant la presència o absència de dipòsits de beta-amiloide.


PREPARACIÓ:

Cal dejú de 2 hores.


INDICACIONS:

Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències, en la determinació de la presència o absència de β-amiloide.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

Catalog-Pet-Infecto-18F-FDG

PET-TC AMB 18F-FDG PER DETECCIÓ DE PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ:

Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.


PREPARACIÓ:

 • Cal dejú de 6 hores.
 • Bona hidratació. 


INDICACIONS:

 • Sarcoïdosi.
 • Osteomielitis perifèrica (excloent la postoperatòria i el peu diabètic).
 • Sospita d’infecció protèsica.
 • Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la postoperatòria).
 • Avaluació de la febre d’origen desconegut clàssica.
 • Avaluació de la infecció metastàsica i bacterièmies.
 • Avaluació inicial de les vasculitis.
 • Avaluació de malaltia poliquística.
 • Sospita d’infecció de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters.
 • Detecció d’infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumors associats o malaltia de Castelman.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

abc

PetNa

PetDOPAPed

PetVasculitis

Catalog-Onco-13-Pet18FNaF

PET- CT AMB 18F-FLUORUR DE SODI (18F-NaF)

DESCRIPCIÓ:

Estudi del metabolisme ossi.


PREPARACIÓ:

Cal dejú de 2 hores.


INDICACIONS:

 • Estudi de tumors ossis primaris.
 • Estudi de viabilitat òssia.
 • Estudi de necrosis òssies.
 • Estudi d’altres patologies òssies benignes.
 • Estadificació òssia de càncer de pròstata i de mama.
 • Estudi d’altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

Catalog-Pet-Neuroblastoma-Pediatric-FDOPA

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ:

Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 


PREPARACIÓ:

Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.


INDICACIONS:

Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

petfluorur

Catalog-Pet-Angio

PET-TC PER DIAGNÒSTIC DE VASCULITIS

DESCRIPCIÓ:

Diagnòstic precoç de la inflamació dels vasos de mig i de gran calibre i valoració de l’extensió i el grau de la inflamació vascular extracranial.


PREPARACIÓ:

Cal dejú de al menys 6 hores abans de la injecció.


INDICACIONS:

 • Avaluació de la vasculitis de grans vasos (VGV):

  • Arteritis de Takayasu (AT),
  • Arteritis de cèl·lules gegants (ACG).


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

abc

PETNa

PETDOPAPed

PetVasculitis

PET-TC,18f-fdg,infecciones

PET-TC AMB 18F-FDG PER A LA DETECCIÓ DE PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS
A L’ÁREA CARDÍACA

DESCRIPCIÓ:

Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos a teixits de l’área cardíaca.


PREPARACIÓ:

 • Aplicació d’un menú estricte baix en calories 48 hores abans de la prova (veure menú aquí).
 • Dejuní de 12 hores prèvies a la prova. 
 • Bona hidratació.


INDICACIONS:

 • Sospita de processos sèptics o inflamatoris al miocardi i grans vassos.
 • Infecció de dispositius al ‘área cardíaca.


DURADA DE LA PROVA:

De 2 a 3 hores.

espai

PROCEDIMENTS DE TOMOGRAFIA
PER EMISSIÓ DE POSITRONS –
TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA (PET-TC)

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

PET-TC ONCOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: 

Estudi de cos sencer per detectar malaltia en pacients oncològics.

PREPARACIÓ:

 • Cal dejú d’un mínim de 6 hores abans de realitzar la prova. En general és recomanable que els pacients prenguin un àpat lleuger la nit abans de realitzar l’estudi i que no ingereixin res més fins un cop realitzada aquesta.
 • El dia de la prova el pacient haurà de prendre una abundant ingesta hídrica (0,5-1L).
 • No es permet prendre sucs, solucions ensucrades, caramels etc. S’ha d’interrompre així mateix possibles solucions glucosades via endovenosa un mínim de 6 hores abans de l’hora programada. No cal retenir l’orina.
 • El pacient pot i ha de prendre la seva medicació habitual.
 • Cal evitar fer exercicis físics els 2-3 dies previs a l’exploració, ja que això podria condicionar una elevada captació muscular del traçador.
 • Els pacients diabètics tipus II/hiperglicèmics en tractament amb antidiabètics orals han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí i mantenir preferiblement el seu estat de dejú des de la nit abans de realitzar la prova.
 • Els pacients diabètics tipus I/o altres en tractament amb insulina subcutània/endovenosa han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí. Per evitar possibles hipoglucèmies poden prendre alguna cosa lleugera respectant un dejuni mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS:

 • Diagnòstic d’extensió inicial de la malaltia oncològica.
 • Avaluació i quantificació de la resposta al tractament.
 • Detecció de recidives tumorals.
 • Caracterització del nòdul pulmonar solitari.
 • Detecció del tumor evidenciat d’origen desconegut.
 • Detecció de recidives de gliomes d’alt grau de malignitat, tumors de cap i coll, càncer diferenciat tiroïdal (TG elevada i RCI negatiu), carcinoma pulmonar primari, carcinoma de mama, carcinoma pancreàtic, carcinoma colorectal, càncer d’ovari, limfomes malignes, melanomes malignes, altres carcionomes.

DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

.

PET- TC PROSTÀTICA AMB 18F-COLINA

DESCRIPCIÓ:

La prova PET-TC prostàtica amb Colina és una tècnica d’imatge no invasiva que permet detectar malaltia locoregional i a distància en el càncer de pròstata.

PREPARACIÓ:

 • Cal dejú de 2 hores.

INDICACIONS:

Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

PET- TC PROSTÀTICA AMB PSMA

DESCRIPCIÓ:

La prova PET-TC prostàtica amb PSMA és una tècnica no invasiva d’última generació que permet detectar malaltia mínima en el càncer de pròstata, amb valors de PSA molt baixos, fins i tot inferiors a 0.5 ng/ml.

PREPARACIÓ:

 • Cal dejú de 2 hores.

INDICACIONS:

Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

PET-TC AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ:

 • Diagnòstic de metàstasis cerebrals.
 • Diagnòstic de malalties que degraden el sistema dopaminèrgic presinàptic.
 • Diagnòstic  de tumors productors de catecolamines.

PREPARACIÓ:

Cal dejú de al menys 4-6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS:

 • Diagnòstic de les metàstasis cerebrals.
 • Diagnòstic diferencial de recidiva-radionecrosi.
 • Diagnòstic pediàtric de l’hiperinsulinisme congènit.
 • Diagnòstic de tumors neuroendocrins, feocromocitomes, neuroblastomes, paragagliomes i cerebrals.
 • Avaluació de la malaltia de Parkinson.

DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

PET-TC AMB 68Ga-DOTATOC

DESCRIPCIÓ:

El PET-TC amb 68GA-DOTA-TOC és la nova i innovadora tècnica híbrida de referència per a la valoració dels pacients amb tumors neuroendocrins, i avaluar la indicació i tractament amb Lutathera (Theranostics).

PREPARACIÓ:

 • Cal una bona hidratació prèvia.
 • Cal dejú de 2 hores.
 • No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova.
 • Per l’estudi dels tumors abdominals es aconsellable l’ús de lavats i, fins i tot, l’ús d’ènems de neteja.

INDICACIONS:

 • Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de reciidives) de tumors neuroendocrins:


  • Carcinoide
  • Tumors enteropancreàtics
  • Tumors derivats de la cresta neural:

   • Medul·lar de tiroide
   • Neuroblastomes
   • Paragangliomes
   • Feocromocitomes
 • Estudi de lesions primàries, afectació adenopàtica i disseminació metastàsica.

DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

PET-TC CARDIOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ:

Estudi del metabolisme de la glucosa cardíaca, completant els estudis de perfusió miocàrdica.


PREPARACIÓ:

 • Cal dejú de sis hores.
 • No realitzar exercici físic intens 24 hores abans de l’estudi.
 • Clamp d’insulina o sobrecàrrega oral de glucosa.


INDICACIONS:

Estudi de la viabilitat miocàrdica.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

PET-TC CEREBRAL AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ:

Estudi del metabolisme glucídic cerebral que detecta precoçment qualsevol forma de demència o neurodegeneració.


PREPARACIÓ:

 • Cal dejú de 4-6 hores.
 • Cal prendre la medicació habitual.
 • Hi ha possibilitat d’enretirar els fàrmacs psicòtrops.
 • Pacients diabètics prendre la seva medicació habitual.
 • En el cas de requerir-se, es realitzarà una sedació 20 minuts després de l’administració de la FDG, preferiblement abans de l’adquisició, segons el procediment d’anestèsia.


INDICACIONS: 

 • Diagnòstic diferencial de les demències.
 • Estudi dels trastorns de el moviment i parkinsonismes atípics.
 • Localització de focus epileptogen interictal.
 • Avaluació de trastorns psiquiàtrics.
 • Avaluació de patologia vascular cerebral.
 • Avaluació de traumatismes cranioencefàlics.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

PET-TC CEREBRAL AMB AMILOIDE

DESCRIPCIÓ:

El PET-TC cerebral amb amiloide està indicat en diagnòstic precoç i en el diagnòstic diferencial de les demències i malalties neurodegeneratives, determinant la presència o absència de dipòsits de beta-amiloide.


PREPARACIÓ:

Cal dejú de 2 hores.


INDICACIONS:

Diagnòstic precoç i diagnòstic diferencial de les demències, en la determinació de la presència o absència de β-amiloide.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

PET-TC AMB 18F-FDG PER DETECCIÓ DE
PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

DESCRIPCIÓ:

Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos en teixits no tous.


PREPARACIÓ:

 • Cal dejú de 6 hores.
 • Bona hidratació. 


INDICACIONS:

 • Sarcoïdosi.
 • Osteomielitis perifèrica (excloent la postoperatòria i el peu diabètic).
 • Sospita d’infecció protèsica.
 • Sospita d’infecció espinal (osteomielitis vertebral, espondilodiscitis o discitis, excloent la postoperatòria).
 • Avaluació de la febre d’origen desconegut clàssica.
 • Avaluació de la infecció metastàsica i bacterièmies.
 • Avaluació inicial de les vasculitis.
 • Avaluació de malaltia poliquística.
 • Sospita d’infecció de dispositius intravasculars, marcapassos i catèters.
 • Detecció d’infeccions oportunistes en pacients amb VIH, tumors associats o malaltia de Castelman.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

PET- CT AMB 18F-FLUORUR DE SODI (18F-NaF)

DESCRIPCIÓ:

Estudi del metabolisme ossi.


PREPARACIÓ:

 • Cal dejú de 2 hores.


INDICACIONS:

 • Estudi de tumors primaris ossis.
 • Estudi de viabilitat òssia.
 • Estudi de necrosis òssies.
 • Estudi d’altres patologies òssies benignes.
 • Estadificació òssia de càncer de pròstata i de mama.
 • Estudi d’altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ:

Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 


PREPARACIÓ:

Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.


INDICACIONS:

Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

PET-TC PER DIAGNÒSTIC DE VASCULITIS

DESCRIPCIÓ:

Diagnòstic precoç de la inflamació dels vasos de mig i de gran calibre i valoració de l’extensió i el grau de la inflamació vascular extracranial.


PREPARACIÓ:

Cal dejú de al menys 6 hores abans de la injecció.


INDICACIONS:

 • Avaluació de la vasculitis de grans vasos (VGV):

  • Arteritis de Takayasu (AT),
  • Arteritis de cèl·lules gegants (ACG).


DURADA DE LA PROVA:

3-4 hores.

PET-TC AMB 18F-FDG PER A LA DETECCIÓ DE
PROCESSOS INFLAMATORIS I INFECCIOSOS

A L’ÁREA CARDÍACA

DESCRIPCIÓ:

Detecció de zones amb fenòmens inflamatoris o infecciosos a teixits de l’área cardíaca.


PREPARACIÓ:

 • Aplicació d’un menú estricte baix en calories 48 hores abans de la prova (veure menú aquí).
 • Dejuní de 12 hores prèvies a la prova. 
 • Bona hidratació.


INDICACIONS:

 • Sospita de processos sèptics o inflamatoris al miocardi i grans vassos.
 • Infecció de dispositius al ‘área cardíaca.


DURADA DE LA PROVA:

De 2 a 3 hores.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.