Skip to content

PROCEDIMENTS D’ONCOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

abc

OncFDG

OncOssia

OncFusio

Catalog-Onco-01-Pet18FFDG

PET-TC ONCOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi de cos sencer per detectar malaltia en pacients oncològics.

PREPARACIÓ:

 • Cal dejú d’un mínim de 6 hores abans de realitzar la prova. En general és recomanable que els pacients prenguin un àpat lleuger la nit abans de realitzar l’estudi i que no ingereixin res més fins un cop realitzada aquesta.
 • El dia de la prova el pacient haurà de prendre una abundant ingesta hídrica (0,5-1L).
 • No es permet prendre sucs, solucions ensucrades, caramels etc. S’ha d’interrompre així mateix possibles solucions glucosades via endovenosa un mínim de 6 hores abans de l’hora programada. No cal retenir l’orina. 
 • El pacient pot i ha de prendre la seva medicació habitual.
 • Cal evitar fer exercicis físics els 2-3 dies previs a l’exploració, ja que això podria condicionar una elevada captació muscular del traçador.
 • Els pacients diabètics tipus II/hiperglicèmics en tractament amb antidiabètics orals han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí i mantenir preferiblement el seu estat de dejú des de la nit abans de realitzar la prova.
 • Els pacients diabètics tipus I/o altres en tractament amb insulina subcutània/endovenosa han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí. Per evitar possibles hipoglucèmies poden prendre alguna cosa lleugera respectant un dejuni mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS: Les principals indicacions d’aquesta prova són:

 • Diagnòstic d’extensió inicial de la malaltia oncològica.
 • Avaluació i quantificació de la resposta al tractament.
 • Detecció de recidives tumorals.
 • Caracterització del nòdul pulmonar solitari.
 • Detecció del tumor evidenciat d’origen desconegut.
 • Detecció de recidives de gliomes d’alt grau de malignitat, tumors de cap i coll, càncer diferenciat tiroïdal (TG elevada i RCI negatiu), carcinoma pulmonar primari, carcinoma de mama, carcinoma pancreàtic, carcinoma colorectal, càncer d’ovari, limfomes malignes, melanomes malignes, altres carcionomes.

DURADA DE LA PROVA: 2 a 3 hores.

Catalog-Onco-02-GammaOssia

GAMMAGRAFIA ÒSSIA + SPECT-TC

DESCRIPCIÓ: La Gammagrafia òssia amb SPECT-TC estudia el metabolisme ossi de tot l’esquelet i focalmente de les lesions metabòliques.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Està indicada per determinar la localització exacta sobre imatge híbrida SPECT-TC de la lesió metabòlica identificar en la gammagrafia òssia. És d’especial interès tant en Traumatologia com en Oncologia:

 • Detecció de metàstasi òssies.
 • Avaluació de tumors ossis primitius.
 • Repercussió òssia de les alteracions de la medul·la òssia.
 • Avaluació de les afeccions articulars i osteoarticulars (artropaties inflamatòries, infecciones o degeneratives).
 • Malaltia òssia metabòlica.
 • Avaluació de la patologia traumàtica musculoesquelètica i de les lesions de l’esport.
 • Avaluació de les pròtesis articulars i empelts ossis.
 • Recuperació òssia de la patologia vascular (necrosis òssies avasculars, algodistròfies).

DURADA DE LA PROVA: 3 hores.

Catalog-Onco-03-SPETFusio

SPET-TC ONCOLÒGICA AMB FUSIÓ

DESCRIPCIÓ: Obtenció d’imatges de fusió combinant les imatges funcionals de la tomogammagrafia o SPET amb les imatges anatòmiques de la TC en l’estudi dels processos oncològics. D’aquesta manera s’assoleix una major exactitud en la localització i la caracterització de les lesions detectades pels estudis planars o tomogràfics sense fusió.

PREPARACIÓ: Variable, segons traçador i patologia. Cal preguntar al Centre.

INDICACIONS: Les principals indicacions d’aquesta prova són:

 • Localització de M1 òssies de càncer de pulmó, pròstata, ronyó, mama i altres (amb difosfonats):
  • càncer diferenciat tiroïdal (amb I-123),
  • limfomes (amb Ga-67),
  • tumors neuroendocrins (amb octreòtid o MIBG).
 • Localització del gangli sentinella (en càncer de mama, cap i coll, melanoma….).

DURADA DE LA PROVA: Variable segons traçador.

abc

OncIode

OncDOTA

OncSomato

Catalog-Onco-04-RastreigIode

RASTREIG PER LA DETECCIÓ DE
METÀSTASIS TIROÏDALS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 123I
(AMB O SENSE rhTSH)

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 131I
(AMB O SENSE rhTSH)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC)
AMB 123I

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat metabòlica de les restes de teixit tiroïdal i de les neoplàsies diferenciades de tiroide.

PREPARACIÓ: El pacient ha d’estar-se sense tractament hormonal (troxina (T4) al menys durant 21 dies, triyodotironina (T3) al menys durant 10 dies). Si no es vol fer supressió hormonal es pot estimular la TSH amb dues injeccions intramusculars en dos dies consecutius de rhTSH (Thyrogen). S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans.

INDICACIONS: Les principals indicacions d’aquesta prova són:

 • Avaluació dels restes de teixit tiroïdal funcionant després d’una tiroïdectomia.
 • Estudi de l’extensió del carcinoma diferenciat de tiroide.
 • Detecció de recidives del carcinoma diferenciat de tiroide.

DURADA DE LA PROVA: 3 dies.

Catalog-Onco-05-Pet68GaDotaToc

PET-TC AMB 68Ga-DOTATOC

DESCRIPCIÓ: El PET-TC amb 68GA-DOTA-TOC és la nova i innovadora tècnica híbrida de referència per a la valoració dels pacients amb tumors neuroendocrins, i avaluar la indicació i tractament amb Lutathera (Theranostics).

PREPARACIÓ: Cal una bona hidratació prèvia. No cal dejú. No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova. Per l’estudi dels tumors abdominals es aconsellable l’ús de lavats i, fins i tot, l’ús d’ènems de neteja.

INDICACIONS: Les principals indicacions d’aquesta prova són:

 • Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de reciidives): tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes).
 • Estudi de lesions primàries, afectació adenopàtica i disseminació metastàsica.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

Catalog-Onco-06-Somato

GAMMAGRAFIA AMB RECEPTORS
DE LA SOMATOSTATINA

GAMMAGRAFIA-SPECT-TC AMB 111In
O 99mTc-OCTREÒTID

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB RECEPTORS
DE LA SOMATOSTATINA

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB RECEPTORS
DE LA SOMATOSTATINA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat dels receptors de somatostatina en tumors.

PREPARACIÓ: No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova. Per l’estudi dels tumors abdominals, es aconsellable l’ús de laxants, i fins hi tot l’ús d’ènemes de neteja.

INDICACIONS: Les principals indicacions d’aquesta prova són:

 • Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina (estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de recidives): tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic, i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes).
 • Avaluació d’altres tipus de neoplàsies que poden tenir expressió dels receptors de somatostatina, com el càncer de mama, càncer de pulmó, limfomes i càncer de tiroide.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 2 dies.

abc

OncColina

OncPSMA

OncDOPA

Catalog-Onco-07-Pet18FColina

PET- TC PROSTÀTICA AMB COLINA

DESCRIPCIÓ: La prova PET-TC prostàtica amb Colina és una tècnica d’imatge no invasiva que permet detectar malaltia locoregional i a distància en el càncer de pròstata.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

Catalog-Onco-08-Pet-PSMAProstata

PET-TC PROSTÀTICA AMB PSMA

DESCRIPCIÓ: La prova PET-TC prostàtica amb PSMA és una tècnica no invasiva d’última generació que permet detectar malaltia mínima en el càncer de pròstata, amb valors de PSA molt baixos, fins i tot inferiors a 0.5 ng/ml.

PREPARACIÓ: No cal cap preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

Catalog-Onco-09-Pet18FDopa

PET-TC AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Diagnòstic de malalties que degraden el sistema dopaminèrgic presinàptic. Diagnòstic  de tumors productors de catecolamines. Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 

PREPARACIÓ: Cal dejú de al menys 4-6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS: Les principals indicacions d’aquesta prova són:

 • Diagnòstic pediàtric de l’hiperinsulinisme congènit.
 • Diagnòstic i avaluació de tumors neuroendocrins, feocromocitomes, neuroblastomes, paragagliomes i cerebrals.
 • Avaluació de la malaltia de Parkinson. 

DURADA DE LA PROVA: 80 minuts.

abc

OncMIBG

OncMama

OncTracadors

Catalog-Onco-10-MIBG

GAMMAGRAFIA AMB META-IODE-BENZIL-GUANIDINA (MIBG)

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB META-IODE-BENZIL-GUANIDINA (MIBG)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB META-IODE-BENZIL-GUANIDINA (MIBG)

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència d’activitat metabòlica de la via de les catecolamines a nivell adrenal i en tumors neuroendocrins.

PREPARACIÓ: Bloqueig de la glàndula tiroide amb 20 gotes d’ iodur potàssic 45-60 minuts abans de la injecció del traçador si es fa amb I-123. Aquest tractament preventiu cal iniciar-lo 5 dies abans de l’administració de la dosi, i prolongar-lo fins 3 dies després d’acabada la prova si es fa amb I-131.

INDICACIONS: Identificació, localització i valoració de l’extensió de tumors de teixit neuroectodèrmic:

 • Feocromocitoma benigne o maligne de localització intra o extra adrenal
 • Neuroblastomes,
 • Tumors carcinoides,
 • Carcinoma medul·lar de tiroide, 
 • Paragangliomes, MEN IIa i MEN IIb.

DURADA DE LA PROVA: 2 dies.

Catalog-Onco-11-GammaMama

GAMMAGRAFIA MAMÀRIA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència, extensió i estadiatge del càncer de mama.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Les principals indicacions d’aquesta prova són:

 • Diagnòstic de tumoracions mamaries.
 • Avaluació de l’afectació ganglionar axil·lar.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

Catalog-Onco12-GammaTracers

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB TRAÇADORS D’AFINITAT TUMORAL O D’ACTIVITAT METABÒLICA (CLORUR DE TAL·LI, Tc-99m-MIBI)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB TRAÇADORS D’AFINITAT TUMORAL O D’ACTIVITAT METABÒLICA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat metabòlica en tumors.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació d’activitat tumoral en general (tumors pulmonars, musculars, mamaris, cerebrals…).

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

OncNa

OncDOPAPed

Catalog-Onco-13-Pet18FNaF

PET- CT AMB 18F-FLUORUR DE SODI (18F-NaF)

DESCRIPCIÓ: Estudi del metabolisme ossi. 

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Les principals indicacions d’aquesta prova són:

 • Estudi de tumors primaris ossis.
 • Estudi de viabilitat òssia.
 • Estudi de necrosis òssies.
 • Estudi d’altres patologies òssies benignes.
 • Estadificació òssia de càncer de pròstata o càncer de mama.
 • Altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

Catalog-Onco-14-Pet-18FDopaPediatric

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica. 

PREPARACIÓ: Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS: Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

petfluorur

abc

PROCEDIMENTS D’ONCOLOGIA

És imprescindible presentar la prescripció mèdica per poder realitzar les proves.

Si vostè és dona i està embarassada o sota sospita que pugui estar-ho o en procés de lactància
cal comunicar-lo al personal sanitari de SIMM abans de realitzar cap exploració.

Totes les exploracions de medicina nuclear comporten l’administració d’un radiofàrmac
amb una dosi molt baixa de radioactivitat, que s’elimina en les hores successives per via urinària o digestiva.

Es permet l’accés d’acompanyants al centre en el cas d’infants i de pacients que requereixen atenció especial.
La resta de pacients poden venir acompanyats però, per precaució sanitària durant la pandèmia i depenent
de l’aforament de la sala d’espera i del criteri del nostre personal, és possible que
l’acompanyant no pugui esperar dins del centre.

PET-TC ONCOLÒGICA AMB 18F-FDG

DESCRIPCIÓ: Estudi de cos sencer per detectar malaltia en pacients oncològics.

PREPARACIÓ:

 • Cal dejú d’un mínim de 6 hores abans de realitzar la prova. En general és recomanable que els pacients prenguin un àpat lleuger la nit abans de realitzar l’estudi i que no ingereixin res més fins un cop realitzada aquesta.
 • El dia de la prova el pacient haurà de prendre una abundant ingesta hídrica (0,5-1L).
 • No es permet prendre sucs, solucions ensucrades, caramels etc. S’ha d’interrompre així mateix possibles solucions glucosades via endovenosa un mínim de 6 hores abans de l’hora programada. No cal retenir l’orina. 
 • El pacient pot i ha de prendre la seva medicació habitual.
 • Cal evitar fer exercicis físics els 2-3 dies previs a l’exploració, ja que això podria condicionar una elevada captació muscular del traçador.
 • Els pacients diabètics tipus II/hiperglicèmics en tractament amb antidiabètics orals han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí i mantenir preferiblement el seu estat de dejú des de la nit abans de realitzar la prova.
 • Els pacients diabètics tipus I/o altres en tractament amb insulina subcutània/endovenosa han de prendre la seva medicació habitual a primera hora del matí. Per evitar possibles hipoglucèmies poden prendre alguna cosa lleugera respectant un dejuni mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS: Les principals indicacions del PET-TC oncològic amb 18F-FDG són:

 • Diagnòstic d’extensió inicial de la malaltia oncològica.
 • Avaluació i quantificació de la resposta al tractament.
 • Detecció de recidives tumorals.
 • Caracterització del nòdul pulmonar solitari.
 • Detecció del tumor evidenciat d’origen desconegut.
 • Detecció de recidives de gliomes d’alt grau de malignitat, tumors de cap i coll, càncer diferenciat tiroïdal (TG elevada i RCI negatiu), carcinoma pulmonar primari, carcinoma de mama, carcinoma pancreàtic, carcinoma colorectal, càncer d’ovari, limfomes malignes, melanomes malignes, altres carcionomes.

DURADA DE LA PROVA: 2 a 3 hores.

GAMMAGRAFIA ÒSSIA + SPECT-TC

DESCRIPCIÓ: La Gammagrafia òssia amb SPECT-TC estudia el metabolisme ossi de tot l’esquelet i focalmente de les lesions metabòliques.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Està indicada per determinar la localització exacta sobre imatge híbrida SPECT-TC de la lesió metabòlica identificar en la gammagrafia òssia. És d’especial interès tant en Traumatologia com en Oncologia:

 • Detecció de metàstasi òssies.
 • Avaluació de tumors ossis primitius.
 • Repercussió òssia de les alteracions de la medul·la òssia.
 • Avaluació de les afeccions articulars i osteoarticulars (artropaties inflamatòries, infecciones o degeneratives).
 • Malaltia òssia metabòlica.
 • Avaluació de la patologia traumàtica musculoesquelètica i de les lesions de l’esport.
 • Avaluació de les pròtesis articulars i empelts ossis.
 • Recuperació òssia de la patologia vascular (necrosis òssies avasculars, algodistròfies).

DURADA DE LA PROVA: 3 hores.

SPET-TC ONCOLÒGICA AMB FUSIÓ

DESCRIPCIÓ: Obtenció d’imatges de fusió combinant les imatges funcionals de la tomogammagrafia o SPET amb les imatges anatòmiques de la TC en l’estudi dels processos oncològics. D’aquesta manera s’assoleix una major exactitud en la localització i la caracterització de les lesions detectades pels estudis planars o tomogràfics sense fusió.

PREPARACIÓ: Variable, segons traçador i patologia. Cal preguntar al Centre.

INDICACIONS: Les indicacions principals per a la prova són:

 • Localització de M1 òssies de càncer de pulmó, pròstata, ronyó, mama i altres (amb difosfonats):
  • Càncer diferenciat tiroïdal (amb I-123)
  • Limfomes (amb Ga-67)
  • Tumors neuroendocrins (amb octreòtid o MIBG).
 • Localització del gangli sentinella (en càncer de mama, cap i coll, melanoma….).

DURADA DE LA PROVA: Variable segons traçador.

RASTREIG PER LA DETECCIÓ DE METÀSTASIS TIROÏDALS

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 123I (AMB O SENSE rhTSH)

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB 131I (AMB O SENSE rhTSH)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB 123I

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat metabòlica de les restes de teixit tiroïdal i de les neoplàsies diferenciades de tiroide.

PREPARACIÓ: La preparació per a la prova és:

 • El pacient ha d’estar-se sense tractament hormonal (troxina (T4) al menys durant 21 dies, triyodotironina (T3) al menys durant 10 dies). Si no es vol fer supressió hormonal es pot estimular la TSH amb dues injeccions intramusculars en dos dies consecutius de rhTSH (Thyrogen).
 • S’ha d’avaluar que el pacient no estigui en situació de saturació iòdica, tant per haver-se sotmès a exploracions intravenoses o intratecals amb contrast iodat (pielografia, TAC amb contrast, mielografia i algunes angiografies) al menys 3 setmanes abans, o que hagi seguit tractament amb amniodarona al menys fins 6 mesos abans.

INDICACIONS: Les indicacions princiapls són:

 • Avaluació dels restes de teixit tiroïdal funcionant després d’una tiroïdectomia.
 • Estudi de l’extensió del carcinoma diferenciat de tiroide.
 • Detecció de recidives del carcinoma diferenciat de tiroide.

DURADA DE LA PROVA: 3 dies.

PET-TC AMB 68Ga-DOTATOC

DESCRIPCIÓ: El PET-TC amb 68GA-DOTA-TOC és la nova i innovadora tècnica híbrida de referència per a la valoració dels pacients amb tumors neuroendocrins, i avaluar la indicació i tractament amb Lutathera (Theranostics).

PREPARACIÓ: La preparació para la prova inclou:

 • Cal una bona hidratació prèvia.
 • No cal dejú.
 • No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova.
 • Per l’estudi dels tumors abdominals es aconsellable l’ús de lavats i, fins i tot, l’ús d’ènems de neteja.

INDICACIONS: Les principals indicacions són:

 • Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina.
 • Estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de recidives (tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic i els tumors derivats de la cresta neural  [medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes)])
 • Estudi de lesions primàries, afectació adenopàtica i disseminació metastàsica.

DURADA DE LA PROVA: 2 hores.

GAMMAGRAFÍA-SPECT-TC AMB 111In O 99mTc OCTREÒTID

GAMMAGRAFÍA AMB RECEPTORS DE LA SOMATOSTATINA

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB RECEPTORS DE LA SOMATOSTATINA

TOMOGRAFIA SPECT-TC AMB RECEPTORS DE LA SOMATOSTATINA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat dels receptors de somatostatina en tumors.

PREPARACIÓ: La preparació per a la prova inclou:

 • No s’han de practicar exploracions amb contrast baritat o iodat mentre duri la prova.
 • Per l’estudi dels tumors abdominals, es aconsellable l’ús de laxants, i fins hi tot l’ús d’ènemes de neteja.

INDICACIONS: Les principals indicacions són:

 • Avaluació de tumors que expressin receptors de somatostatina.
 • Estudi d’extensió, seguiment, control de la resposta terapèutica i detecció de recidives de tumors neuroendocrins, com el carcinoide, l’enteropancreàtic, i els tumors derivats de la cresta neural (medul·lar de tiroide, neuroblastomes, paragangliomes i feocromocitomes).
 • Avaluació d’altres tipus de neoplàsies que poden tenir expressió dels receptors de somatostatina, com el càncer de mama, càncer de pulmó, limfomes i càncer de tiroide.

DURADA DE LA PROVA: 1 a 2 dies.

PET- TC PROSTÀTICA AMB COLINA

DESCRIPCIÓ: La prova PET-TC prostàtica amb Colina és una tècnica d’imatge no invasiva que permet detectar malaltia locoregional i a distància en el càncer de pròstata.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

PET- TC PROSTÀTICA AMB PSMA

DESCRIPCIÓ: La prova PET-TC prostàtica amb PSMA és una tècnica no invasiva d’última generació que permet detectar malaltia mínima en el càncer de pròstata, amb valors de PSA molt baixos, fins i tot inferiors a 0.5 ng/ml.

PREPARACIÓ: No cal cap preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Estadificació i seguiment del càncer de pròstata.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

PET-TC AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Diagnòstic de malalties que degraden el sistema dopaminèrgic presinàptic. Diagnòstic  de tumors productors de catecolamines. Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica.

PREPARACIÓ: Cal dejú de al menys 4-6 hores abans de la injecció.

INDICACIONS: Diagnòstic pediàtric de l’hiperinsulinisme congènit. Diagnòstic i avaluació de tumors neuroendocrins, feocromocitomes, neuroblastomes, paragagliomes i cerebrals. Avaluació de la malaltia de Parkinson.

DURADA DE LA PROVA: 80 minuts.

GAMMAGRAFIA AMB
META-IODE-BENZIL-GUANIDINA

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB
META-IODE-BENZIL-GUANIDINA (MIBG)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC) AMB
META-IODE-BENZIL-GUANIDINA (MIBG)

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència d’activitat metabòlica de la via de les catecolamines a nivell adrenal i en tumors neuroendocrins.

PREPARACIÓ: Bloqueig de la glàndula tiroide amb 20 gotes d’ iodur potàssic 45-60 minuts abans de la injecció del traçador si es fa amb I-123. Aquest tractament preventiu cal iniciar-lo 5 dies abans de l’administració de la dosi, i prolongar-lo fins 3 dies després d’acabada la prova si es fa amb I-131.

INDICACIONS: Identificació, localització i valoració de l’extensió de tumors de teixit neuroectodèrmic: feocromocitoma benigne o maligne de localització intra o extra adrenal, neuroblastomes, tumors carcinoides, carcinoma medul·lar de tiroide,  paragangliomes, MEN IIa i MEN IIb.

DURADA DE LA PROVA: 2 dies.

GAMMAGRAFIA MAMÀRIA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’existència, extensió i estadiatge del càncer de mama.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Les indicacions principals de la prova són:

 • Diagnòstic de tumoracions mamaries.
 • Avaluació de l’afectació ganglionar axil·lar.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

RASTREIG GAMMAGRÀFIC AMB TRAÇADORS
D’AFINITAT TUMORAL O D’ACTIVITAT
METABÒLICA (CLORUR DE TAL·LI, 99mTc-MIBI)

TOMOGAMMAGRAFIA (SPET/SPET-TC)
AMB TRAÇADORS D’AFINITAT TUMORAL
O D’ACTIVITAT METABÒLICA

DESCRIPCIÓ: Avaluació de l’activitat metabòlica en tumors.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia.

INDICACIONS: Avaluació d’activitat tumoral en general (tumors pulmonars, musculars, mamaris, cerebrals…).

DURADA DE LA PROVA: 4 hores.

PET- CT AMB 18F-FLUORUR DE SODI (18F-NaF)

DESCRIPCIÓ: Estudi del metabolisme ossi.

PREPARACIÓ: No cal preparació prèvia. No cal dejú.

INDICACIONS: Les indicacions principals són:

 • Estudi de tumors primaris ossis.
 • Estudi de viabilitat òssia.
 • Estudi de necrosis òssies.
 • Estudi d’altres patologies òssies benignes.
 • Estadificació òssia de càncer de pròstata o càncer de mama.
 • Altres neoplàsies amb metàstasis òssies blàstiques.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

PET-TC PER A L’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA DE
NEUROBLASTOMES I
ALTRES TUMORS
NEUROENDOCRINS AMB 18F-DOPA

DESCRIPCIÓ: Estudi de la captació dopaminèrgica en el neuroblastoma i altres TNE en l’edat pediàtrica.

PREPARACIÓ: Dejú un mínim de 4 hores abans de realitzar la prova.

INDICACIONS: Avaluació de neuroblastomes i altres tumors neuroendocrins.

DURADA DE LA PROVA: 1 hora.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.