Skip to content

FULLS D’INFORMACIÓ DE PROCEDIMENTS
Informació per als pacients

Gammagrafia pulmonar de ventilació
Gammagrafia pulmonar de ventilació-perfusió
Gammagrafia renal
Gammagrafia salival
Gammagrafia suprarenal cortical
Gammagrafia suprarenal medul·lar
Gammagrafia tiroïdal
Gammagrafia tiroïdal quantificada
Gammagrafia/SPECT amb Gal·li-67
Gammagrafia/SPECT-TC amb Iode-123
Gammagrafia/SPECT amb leucòcits marcats
Gammagrafia/SPECT de receptors de somatostatina
Gammagrafia/SPECT ossi
Gated SPECT miocàrdic d’esforç-repós
Limfogammagrafia isotòpica
Limfogammagrafia de gangli sentinella
PET d’estudi metabòlic cerebral
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-FDG)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-Colina)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-DOPA)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-DOTATOC)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-Florbetapir)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-PSMA)
PET-TC neurològic amb Fluorur-18 (18F-FDG)
PET-TC oncològic amb Fluorur-18 (18F-FDG)
PET-TC prostàtic amb Fluorur-18 (18F-PSMA)

Gammagrafia pulmonar de ventilació
Gammagrafia pulmonar de ventilació-perfusió
Gammagrafia renal
Gammagrafia salival
Gammagrafia suprarenal cortical amb Iode-131 (131I-colesterol)
Gammagrafia suprarenal medul·lar amb Iode-123 (123I-MIBG)
Gammagrafia tiroïdal
Gammagrafia tiroïdal quantificada
Gammagrafia/SPECT amb Gal·li-67 (67Ga)
Gammagrafia/SPECT amb leucòcits marcats 
Gammagrafia/SPECT de receptors de somatostatina (Octreoscan)
Gammagrafia/SPECT ossi
Gammagrafia/SPECT-TC amb Iode-123 (123I-MIBG)
Gated SPECT miocàrdic d’esforç-repós
Limfogammagrafia isotòpica
Limfogammagrafia per la detecció de gangli sentinella
PET d’estudi metabòlic cerebral
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-FDG)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-Colina)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-DOPA)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-DOTATOC)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-Florbetapir)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-PSMA)
PET-TC neurològic amb Fluorur-18 (18F-FDG)
PET-TC oncològic amb Fluorur-18 (18F-FDG)
PET-TC prostàtic amb Fluorur-18 (18F-PSMA)
Rastreig amb Iode-131 (131I)
Rastreig isotòpic amb Iode-131 (131I)
Rastreig terapèutic amb Iode-131 (131I)
Rastreig/SPECT amb Iode-123 (123I)
Renograma basal
Renograma diurètic amb MAG3
Renograma isotòpic
Renograma isotòpic amb captopril
Second Point PET
Sinoviortesi isotòpica
SPECT miocàrdic amb pirofosfats
SPECT ossi
SPECT-TC complementari
Teràpia amb radionúclids receptors de pèptids (PRRT)
Tomografia
Tomografia (SPET-TC) de perfusió miocàrdica d’esforç-repós
Tomografia computeritzada d’emissió de fotó únic (SPECT-TC)
Tomografia computeritzada d’emissio de positrons (PET-TC)
Tractament de càncer de tiroide amb Iode-131 (131I)
Tractament d’hipertiroïdisme amb Iode-131 (131I)
Tractament isotòpic de la sinoviortesi
Tractament isotòpic de neoplàsies tiroïdals
Tractament oncològic amb Luteci-177 (177Lu)
Ventriculografia isotòpica de repós
Ventriculografia isotòpica d’equilibri
Visita amb especialista en Medicina Nuclear

...

FULLS D’INFORMACIÓ
DE PROCEDIMENTS

Gammagrafia pulmonar de ventilació
Gammagrafia pulmonar de ventilació-perfusió
Gammagrafia renal
Gammagrafia salival
Gammagrafia suprarenal cortical amb Iode-131 (131I-colesterol)
Gammagrafia suprarenal medul·lar amb Iode-123 (123I-MIBG)
Gammagrafia tiroïdal
Gammagrafia tiroïdal quantificada
Gammagrafia/SPECT amb Gal·li-67 (67Ga)
Gammagrafia/SPECT amb leucòcits marcats 
Gammagrafia/SPECT de receptors de somatostatina (Octreoscan)
Gammagrafia/SPECT ossi
Gammagrafia/SPECT-TC amb Iode-123 (123I-MIBG)
Gated SPECT miocàrdic d’esforç-repós
Limfogammagrafia isotòpica
Limfogammagrafia per la detecció de gangli sentinella
PET d’estudi metabòlic cerebral
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-FDG)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-Colina)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-DOPA)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-DOTATOC)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-Florbetapir)
PET-TC amb Fluorur-18 (18F-PSMA)
PET-TC neurològic amb Fluorur-18 (18F-FDG)
PET-TC oncològic amb Fluorur-18 (18F-FDG)
PET-TC prostàtic amb Fluorur-18 (18F-PSMA)
Rastreig amb Iode-131 (131I)
Rastreig isotòpic amb Iode-131 (131I)
Rastreig terapèutic amb Iode-131 (131I)
Rastreig/SPECT amb Iode-123 (123I)
Renograma basal
Renograma diurètic amb MAG3
Renograma isotòpic
Renograma isotòpic amb captopril
Second Point PET
Sinoviortesi isotòpica
SPECT miocàrdic amb pirofosfats
SPECT ossi
SPECT-TC complementari
Teràpia amb radionúclids receptors de pèptids (PRRT)
Tomografia
Tomografia (SPET-TC) de perfusió miocàrdica d’esforç-repós
Tomografia computeritzada d’emissió de fotó únic (SPECT-TC)
Tomografia computeritzada d’emissio de positrons (PET-TC)
Tractament de càncer de tiroide amb Iode-131 (131I)
Tractament d’hipertiroïdisme amb Iode-131 (131I)
Tractament isotòpic de la sinoviortesi
Tractament isotòpic de neoplàsies tiroïdals
Tractament oncològic amb Luteci-177 (177Lu)
Ventriculografia isotòpica de repós
Ventriculografia isotòpica d’equilibri
Visita amb especialista en Medicina Nuclear

...

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Edifici 2
Barcelona 08034, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM SJD
Carrer Santa Rosa, 39, Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, ESPANYA
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641 · CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.

UltimoLogoOct2023Invert1

Centre ATRYS-SIMM IRLA
Carrer Josep Irla i Bosch, 5, Local 2 Baixos,
Barcelona 08034, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 204 6439

Centre ATRYS-SIMM- SJD
Carrer Santa Rosa, 39
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona
Esplugues de Llobregat 08950, Catalunya, Espanya
Telèfon (+34) 93 254 0470

FAX: (+34) 93 204 9641
CORREU-E: info.simm@atryshealth.com

Logo-TUVR-monocromo

A ATRYS-SIMM les seves dades personals són tractades d’acord amb
els principis i drets continguts a la llei GDPR 2016/679 del 27 d’abril
de 2016 i a la llei LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de 2018.
Vostè pot exercir els seus drets contactant-nos mitjançant
el correu electrònic protecciondatos-sp@atryshealth.com.